Tilbake til annonser
Torget
Bøker Fra Agder, Telemark Og Buskerud
Related Ads

Bøker Fra Agder, Telemark Og Buskerud

KÅRE OLAV SOLHJELL: Lokalavisa vår 50 år.

Hallingdølen 1936-1988.

Bok i stort format utgitt i 1988.

197 sider.

Bilder og tegninger.

Meget pent eks m/omslag.

Kr 90,-.

ODD KARL JORDHEIM,: Kyrkjesongaren..

Tonar i tronge tider.

Om kyrkjesongaren A.

S.

Grøthe (1845-1927) i Hemsedal.

Utg 1982.

115 sider.

Meget pent eks.

m/omslag.

Kr 50,-.

O.

RIMESLAATTEN; Gol Sparebank 75 år.

Med drag av den økonomiske framvoksten i bygda 1871-1945.

Utgitt i 1949.

219 sider.

Bilder.

Meget pent eksemplar.

Kr 90,-.

Finn P Nyquist (hovedred); Hardangervidda (praktbok i stort format om vidda med mange bilder ? om natur, dyreliv, bygdefolkets bruk av vidda osv).

Utg 1979.

216 sider.

Meget pent eks.

m/omslag.

Kr 90,- Olav Oppsato; Per med torader på stabburstrappa.

Bok med historier etter bygdeoriginalen Per Sataslåtten i Ål i Hallingdal.

Utgitt på eget forlag i 2005.

Mange bilder.

151 sider.

Som ny.

Kr 120,-.

Finn Erhard Johannessen; I støtet.

Oslo Energi gjennom 100 år - 1892 ? 1992.

Mye om kraftutbyggingen i bl a Hol og Aurland.

Stort format , 285 s, bilder, register mv.

Meget pent eksemplar m/omslag.

Kr 120,- Christopher Hals Gylseth; Kvae på nevene, dikt i hjertet.

Elling M.

Solheim ? en biografi.

Utgitt av Ringerike historielag og Soknedalen lokalhistoriske forening i 2004.

Bilder, register og kilder/litteratur.

274 sider.

Som ny m/omslag.

Kr 90,-.

EVEN W.

HANSSEN og TOM SCHANDY; Natur i Øvre Eiker.

Utg av Naturvernforbundet i Øvre Eiker og Øvre Eiker Kommune i 1992.

136 sider.

Bilder.

Meget pent eks.

Kr 50,-.

LEIF SVALESEN: Slaveskipet Fredensborg og den dansk-norske slavehandel på 1700-tallet.

Forord av Johan Kloster.

Utgitt 1996.

240 sider.

Rikt illustrert med bl a bilder av funn fra vraket som ligger utenfor Sørlandskysten.

Kart.

Meget pent eks.

m/omslag.

Kr 250,-.

BUSKERUD OG TELEMARK I NÆR FORTID.

Redigert av Bernt Bærem Svendsen og Olav Solberg.

Utg på Det Norske Samlaget i 1983.

Liste over fortellerne.

309 sider.

Meget pent eks.

Kr 70,-.

Ættesoge for Seljord bind IV Hovudsoknet.

Utgitt av Seljord kommune i 2003.

698 sider.

Ny bok.

Kr 450,- Ættesoge for Seljord bind V Flatdal og Åmotsdal.

Utgitt av Seljord kommune i 2003.

734 sider.

Ny bok.

Kr 450,- STANGFISKEREN 1960.

Hallingdal.

Oslo Sportsfiskeres årbok 1960.

Innbundet.

144 sider.

Bilder.

Innhold: Negley Farson: Jeg kunne ikke la være.

Fiskemuligheter i Hallingdal.

E.

Berge: Nes herred.

Olav Kvalheim: Hallingdalselven i gamle dager.

Hans Åsheim: Ein dag i dine fyredagar.

Magnus Hansen: Fra Rivieraen til Hallingdalsfjella.

Johan Edvardsen: Helsinglia i Hemsedal.

Ditlef Martens: En vandrer krysser.

Marcus Aurelius: I hine hårde dager.

Eventyret 1959.

En av juniorene beretter.

Knut Rom: Den største hittil.

/ H.F.: Hovet i Hol og Ragsteindalen m.m.

Gotfred Holo: Ørterstølen.

Sportsfiskernes fristed.

Erling Kvalheim: Okser og menn.

Bjørn Hansen: Li og Vassfarli sameie.

Olav Kvalheim: Lakse- og sjøørretfisket i Oslos nærhet.

A.A.: Hvad nu unge mark? Den kaldblodige: Effektiv utnyttelse av kasteslukredskap eller backlash og garn-fiske med stang.

G.H.: Fisket er ikke alt.

Meget pent eks.

Kr 90,-.

JAN ERIK TANGEN: Grenland i Telemark.

Et lite Norge mellom fjord og fjell.

Grenland in Telemark.

A little Norway between fjord and mountain.

Utg på eget forlag.

1996.

253 sider.

Rikt illustrert.

Meget pent eks.

kr 90,-.

A.O.

VINJE,: Storegut.

Utgave fra 1951 med tresnitt av Harald Kihle og tegninger av Henrik Sørensen.

Oslo 140 sider.

Meget pent eksemplar.

Kr 50,-.

OLAV VESAAS: Løynde land - ei bok om Tarjei Vesaas.

Biografi utgitt i 1995.

464 sider.

Bilder.

Kilder, noter og personregister.

Oversikt over bøkene som Tarjei Vesaas skreiv.

Som ny m/omslag.

kr 120,- PER OLE JOHANSEN: Menstadkonflikten 1931.

Historien om Menstadslaget.

Om bl a bruk av norske soldater mot arbeiderne, beordret av forsvarsminister Quisling.

Utg 1977.

382 sider.

Bilder.

Meget pent eks m/omslag.

Kr 120,-.

BERNER HANSEN: Avis må til! En oversikt over aviser i Telemark fra 1830 til 1970.

Bok i stort format utgitt i 1970.

197 sider.

Bilder.

Personregister.

Meget pent eks m/omslag.

Kr 70,-.

Hans P Lødrup; Vinjesvingen.

Om kampene der i 1940.

Utg 1945.

Bilder og kart.

151 sider.

Meget pent eksemplar.

Kr 70,-.

GUNNAR LANDE og HALLVARD T.

BJØRGUM; Setesdal Spelemannslag 50 år.

1930-1980.

Utg 1981.

422 sider.

Mange bilder og oversikter.

Meget pent eksemplar m/omslag.

Kr 120,-.

Tromøy (Arendal) Vår skoles historie.

Hefte utg 1989.

67 sider.

Som ny.

Kr 30,-.

Einar Gauslaa; Glitter i gråstein.

30 år av Einar Gauslaas lørdagsepistler i Agerposten.

Utg på 1980-tallet.

Heftet.

108 sider.

Tegninger.

Meget pent eks.

Kr 30,-.

STANGFISKEREN 1959.

Oslo Sportsfiskeres Årbok.

Tema: Sørlandet.

Innbundet.

148 sider.

Meget pent eks.

Kr 90,-.

STANGFISKEREN 1959.

Oslo Sportsfiskeres Årbok.

Tema: Sørlandet.

Heftet.

148 sider.

Meget pent eks.

Kr 50,- Jonas Line og Øystein Bjørlow; De e så jilt at! Ord og uttrykk fra Arendal.

Arendalsk ? norsk lesebok med forklaringer, eksempler og kommentarer.

Utg 2000.

Tegninger.

112 sider.

Meget pent eks.

Kr 50,- Norges herredstyrer i jubileumsåret 1937.

Aust-Agder fylke.

57 sider.

Meget pent eks.

Kr 30,- August Andersen; Krigen sett fra Lista.

Dagbokopptegnelser fra hele krigen av en som daglig kunne betrakte tyskernes oppbygging av forsvarsanlegg med mer på Lista.

Forord v/Kåre Rudjord.

Bilder.

Utg 1986.

255 sider.

Meget pent eks.

Kr 250,-.

Diverse KNUT LIESTØL; P.

Chr.

Asbjørnsen.

Mannen og livsverket.

(eventyrsamleren med mer) Oslo.

Utg 1947.

278 sider.

Litteraturoversikt.

Personregister.

Meget pent eksemplar m/omslag.

Kr 120,-.

Snorres kongesagaer (SNORRE).

Med tegninger av: Halfdan Egedius, Christian Krohg, Gerhard Munthe, Eilif Petersen, Erik Werenskiold, Wilhelm Wetlesen.

År utgitt er ikke oppgitt.

670 sider.

Register Bruksspor på perm, hilsen på friblad (datert 1954), ellers pent eks.

Kr 50,-.

FIN MICHALSEN; Slekten.

Innføring i ættegransking.

87 sider.

Pent eksemplar.

(Dette er antakelig 1.

opplag, utgiverår er ikke oppgitt).

Kr 40,-.

Randi Bratteli (red.); MODERNE SKIKK OG BRUK.

Veiledning ved ulike anledninger.

Utg 1985.

127 sider.

Meget pent eks.

Kr 90,- HENRIK HAUGSTØL og Wm.

GUTTORMSEN (red.) Det var en gang -.

Bilder fra pressen i Norge i årene 1840 - 1880.

Utgitt i 1944.

Tegninger.

150 sider.

Meget pent eksemplar.

Kr 70,-.

ALBERT ENGSTRÖM: "280 gubbar".

(gamle svenske karrikatur-tegninger) Norsk utgave fra 1982.

279 sider.

Som ny m/omslag.

Kr 70,-.

THOR GOTAAS: På loffen.

Landstrykere og vagabonder langs norske landeveier.

Utg.

på Spartacus forlag i 2001.

282 sider.

Meget pent eks.

m/omslag.

Kr 150,- YNGVAR USTVEDT: Svartedauen.

En litterær-historisk beretning om massedød og overlevelse.

Utgitt i Oslo 1985.

237 sider.

Meget pent eks.

m/omslag.

Kr 120,-.

FRA AMERIKA TIL NORGE.

Norske utvandrerbrev 1838-1857.

Utgitt ved Orm Øverland og Steinar Kjærheim.

Bind I.

Utg 1992.

496 sider.

Meget pent eksemplar m/omslag.

Kr 250,-.

LEIV MJELDHEIM: Folkerørsla som vart parti.

Venstre frå 1880 åra til 1905.

Utg.

1984.

551 sider.

Rikt illustrert.

Noter, kilder, litteratur og register.

Meget pent eks.

Kr 90,-.

A.

B.

WILSE (fotografen): Norsk landskap og norske menn.

Illustrert med egne fotografier.

Utg 1943.

143 sider.

Bilder.

Meget pent eks.

kr 120,-.

JON HAABERG, TONE SELBOE og HANS ERIK AARSET: Verdenslitteratur.

Den vestlige tradisjon.

Fire tusen års litteraturhistorie i ett bind.

Utg.

på Universitetsforlaget i 2007.

585 sider.

Illustrert.

Som ny m/omslag.

kr 250,- (veil pris kr 529,-) Boka gir en samlet fremstilling av hovedlinjene og de viktigste verkene i vestens litteratur fra antikken til 2007.

Den gir en kronologisk oversikt over sjangrenes utvikling uavhengig av landegrenser.

Innenfor hver sjanger er representative enkeltverk trukket fram.

Boka er beregnet på både studenter og litteraturinteresserte generelt.

Har litteraturliste og register.

OLAF ALMENNINGEN(red.); Norske ordtak.

3700 ordtak og hermestev sortert på ulike tema.

Illustrert aav Rune J.

Andersson.

Utgitt1999.

312 sider.

Meget pent eks.

Kr 120,- Per Kværne og Kari Vogt; Religionsleksikon.

Religion og religiøse bevegelser i vår tid.

Utg 2002.

400 sider.

Meget pent eksemplar (som nytt).

Leksikonet dekker alle religioner og religiøse bevegelser som er av betydning i dag, og behandler hver enkelt religion også ut fra et historisk perspektiv.

De fleste av verdens land har fått en artikkel hvor det religiøse livet blir beskrevet, og en kan også finne definisjoner på en rekke religionsvitenskapelige begreper.

Kr 250,-.

A.

Bjørkum, M.

Myhren og B.

Aasland (red.): Folkemusikk og folkemusikkutøvarar i Noreg, bind 2, utg i 1996 av Landslaget for spelemenn.

Biografiske opplysninger om spelemenn/folkemusikkutøvere (ordnet A - Å)og om spelemannslag mm over hele landet.

344 sider.

Bilder.

Meget pent eks.

Kr 150,- KARSTEN ALNÆS: Historien om Europa.

4 bind utg 2003 - 2006.

Bind 1300 ? 1600 Oppvåkning.

644 sider, bind 2 1600 ? 1800 Besettelse.

699 sider, bind 3 1800-1900 Oppbrudd.

723 sider og bind 4 1900-1945 Mørkets tid.

736 sider.

Som nye m/omslag.

Kr 400,-.

NORSK KUNSTHISTORIE.

I-II.

Fremstillet av Harald Aars, A.

W.

Brøgger, Anders Bugge, Harry Fett, Henrik Grevenor, Thor Kielland, Johan Meyer, Gisle Midttun, Arne Nygaard-Nilssen, Carl W.

Schnitler, Haakon Shetelig, Jens Thiis og Kristofer Visted (bind 2).

Utg på Gyldendal i 1925 - 27.

Flotte skinninnbundne bind med gullskrift i rygg.

436.

+ 679 sider.

Rikt illustrerte.

Meget pene eksemplar.

Kr 300,- (2 bind).

NORGE.

Portrett av en nasjon.

Hovedred.; Tove Bull og Harald Norvik.

Praktbok i stort format utgitt i 2004.

592 sider.

Rikt illustrert.

Div oversikter.

Kilder.

Personregister.

Som ny m/omslag.

Kr 280,-.

Dekker følgende tema: politikk, natur, ressurser og miljøvern, livssyn og tro, kunst og kultur, kommunikasjon og samferdsel, utdanning og forskning, øk og næringsliv, idrett, mat og drikke, statistikk, historiske tidslinjer.

Bidragsytere, bl a Espen Barth Eide, Ole Mathismoen, Gro Harlem Brundtland, Gunnar Stålsett, Håvard Rem, Hege Duckert.

Gunnar Danbolt, Andreas Hompland, Tove Bull, Kåre Valebrokk, Grete Waitz, Kristen Damsgaard, Astri Riddervold, Torkjell Berulfsen, Bent Stiansen, Jan Erik Kristiansen.

NORGE SETT MED KUNSTNERØYNE.

Redaktør: Øistein Parmann.

Utg 1983.

210 sider.

Rikt illustrert i farver.

Meget pent eksemplar med omslag.

Boken ble laget som en gave fra norske lærere til Kong Olavs 80-årsdag i 1983.

Med malerier fra I C Dahl og diktere som Petter Dass, Wergeland, Welhaven og andre fram til vår tid.

Meget pent eks.

Kr 70,- DE STORE KOMPONISTER.

Bokverk i 5 bind.

+ 1 bind om Instrumentenes verden.

Utg 1997.

Til verket fulgte opprinnelig med 20 CD'er, men disse mangler her.

Omfatter: 1) Barokken og Wienerklassisismen.

2) Tidlig romantikk.

3) Opera.

/ Senromantikken.

4) Nasjonalromantikken.

5) Musikken i det 20.

århundre.

6) Instrumentenes verden.

Alle rikt illustrert med register og litteratur.

Smårift i omslag, ellers meget pene eksemplarer.

Kr 450,-.

ØYSTEIN KOCK JOHANSEN: Fra forsyn til fremsyn.

Forsikringens vesen, opprinnelse og utvikling.

(Forsikringens kulturhistorie fra antikken, middelalderen og i nyere tid.) Proktverk utgitt i 2003 av Den norske Bank Holding.

384 sider.

Litteratur og register mm.

Meget pent eksemplar m/omslag (som ny).

Kr 150,-.

SIGURD B.HENNUM; De glade 50-årene.

Utg.

1992.

176 sider.

Bildene fra 1950-årene.

Meget pent eks.

Kr 90,- SIGURD B.: HENNUM, De ufordrende 60-årene.

Utg 1993.

152 sider.

Bildene fra 1960-årene.

Meget pent eks.

Kr 90,-.

SIGURD B.

HENNUM; De kampglade 70-årene.

Utg 1994.

152 sider.

Bildene fra 1970-årene..

meget pent eks.

kr 90,-.

OLAV WETTING; Norsk fyrstikkindustri før år 1900.

Utg 1968.

Bilder.

Register.

Noter.

276 sider.

Meget pent eks m/omslag.

Kr 120,-.

FINN GUSTAVSEN: Transporten i hundre.

Norsk Transportarbeiderforbunds historie 1896 - 1996.

Utg.

1996.

504 sider.

Rikt illustrert.

Som ny m/omslag.

Kr 120,-.

Folkets fotballbok.

De største øyeblikkene.

Praktbok i stort format utgitt av Posten, Norges Fotballforbund og VG ifm fotballforbundets 100 års jubileum i 2002.

Ført i pennen av Oddleiv Moe.

NB: boka har eget frimerkebilag lagt i egen lomme (frimerkene utgitt 20.09.2002 ? ustemplet pålydende verdi kr 42,-).

192 sider.

Mange bilder.

Meget pent eksemplar m/omslag (som ny).

Kr 150,- ARNE SOLEM (red); Norske kraftverker.

Utgitt av Teknisk ukeblad ved dets 100 års jubileum april 1954.

Bok i stort format med kart, tegninger og omtale av 190 kraftverk over hele landet.

440 sider.

Nummerert eksemplar (boka ble kun solgt i nummererte eksemplarer til navngitte kjøpere).

Skinninnbinding.

Boka er som ny.

Kr 450,-.

Andrew Robinson; NATURSJOKK.

Jorskjelv, vulkaner, flommer, skred, orkaner, tørke.

Bok i stort format med mange bilder utgitt i 1995.

Register.

Meget pent eks.

(som ny).

Kr 90,-.

TIM FLANNERY: Værmakerne.

Om hvordan mennesket endrer klimaet og hva det betyr for livet på jorden.

Utgitt på norsk i 2006.

391 sider.

Meget pent eks.

m/omslag.

Kr 90,-.

Åse Strand; HATTER.

Kunst, kropp & sjel.

Flott bok om hatter utgitt i 2005.

Mange bilder.

159 sider.

Som ny m/omslag.

Kr 90,-.

INGEBORG FLOOD: I kro og stræde.

Kulturhistoriske skisser fra gamle tingbøker.

Utgitt i 1951.

231 sider.

Meget pent eksemplar.

Kr 90,-.

ANNE-METTE NIELSEN: Kongeferder i Norge gjennom 300 år.

Utg.

av Statens vegvesen Norsk vegmuseum i 1999.

Stort format med mange bilder.

110 sider.

Meget pent eks.

(som ny) Kr 90,-.

ANKA RYALL og JORUNN VEITEBERG: En kvinnelig oppdagelsesreisende i det unge Norge.

(CATHARINE HERMINE KØLLE fra Ulvik i Hardanger (1788 - 1859)) Utg.

1991.

176 sider.

Illustrert med Kølles egne fargerike tegninger.

Smårifter i omslaget, ellers meget pent eks.).

Kr 120,-.

TONTE HEGARD: Hans Aall - mannen, visjonen og verket.

(om mannen som stiftet Norsk Folkemuseum i 1894) Utg av Norsk Folkemuseum i 1994.

208 sider.

Rikt illustrert.

Meget pent eks.

m/omslag.

Kr 120,-.

HENRIK HAUGSTØL: Hundre år for Norge.

Glimt av reiselivet før og nu.

Utg.

i 1950.

ifm Bennetts Reisebureau A/S 100 år.

305 sider + 26 sider med bilder fra Bennett.

Rikt illustrert.

Meget pent eks.

m/omslag.

Kr 150,-.

HANS FREDRIK DAHL; Hallo-Hallo! Kringkastningen i Norge 1920-1940.

NRKs historie 1.

Utg 2005.

426 sider.

Bilder, noter og register.

Som ny m/omslag.

Kr 120,-.

ØIVIND STENERSEN, IVAR LIBÆK og ASLE SVEEN: The Nobel Peace Price 1901 - 2000.

One Hundred Years for Peace.

Engelsk utgave med omtale av prisvinnere 1901 - 2000.

Mange bilder.

Register mm.

Utgitt i 2001.

304 sider.

Meget pent eksemplar (som ny).

Kr 90,-.

Tom Shandy og Tom Helgesen: 100 norske naturperler.

Utg 2006.

288 sider.

Som ny m/omslag.

Kr 150,-.

100 norske naturperler? er den optimale boka for alle som er glade i norsk natur.

Her beskrives de flotteste av landets naturperler, fra fjord til fjell, fra kyst til innland.

Du kan bli med på vandringer over den bølgende Finnmarksvidda, dyppe tærne i skjærgården på Sørlandet, rusle i gammelskogen i det innerste av Nordmarka og gå til toppen av Galdhøpiggen.

Alle Norges nasjonalparker er med i boka, og det samme er velkjente turiststeder som Preikestolen, Geiranger, Jostedalsbreen og Nordkapp.

Men her finnes også beskrivelser av mer ukjente naturperler som for eksempel mystiske Reinøya i Porsanger, fuglerike Hitra i Trøndelag, Jutulhogget i Hedmark og kulturlandskapet på Jeløya i Østfold.

Alle landets fylker er representert i boka.

Øystein Sørbye: Sør-Norge rundt.

Landeveis til de fineste serverdigheter og naturområder.

Utg 2006.

267 sider.

Som ny m/omslag.

Kr 150,-.

Denne boka viser deg hva du kan se og oppleve langs Sør-Norges vakreste vistrekninger.

I tekst og praktfulle bilder beskrives 30 eventyrlige reiser, fra Finnskogen til Utvær og fra Lindesnes tilTrollheimen.

Den fyldige teksten gir grundig informasjon om vakker natur, flora og fauna, tur- og fiskemuligheter, sagn og serverdigheter i de områdene som besøkes.

Reise kan foretasmed bil, med båt og til fots.

Alle kapitlene er utstyrt med kart over reiseruta, guide til rutas høydepunkter og en fyldig oversikt over hvor du kan finne flere opplysninger.

Per Erik Borge Toril Brekke Hilde Hagerup m.fl.; NORGE Lys og landskap.

Utgitt på Aschehoug i 2003.

288 sider.

Gjennomillustrert.

Meget pent eksemplar.

Kr 150,-.

Knut Bry, Bård Løken, Johan Brun og Morten Brun gjør en regnværsdag forbløffende vakker, motorveiene til grafiske mønstre og høyblokker til obelisker som stikker opp av tåken.

Blant mer enn 150 flotte fargebilder fra hele Norge finner du også fjell, fjord og frukttrær - men formidlet med en følsomhet som du ikke finner i turistbrosjyrene.

Kim Småge, Toril Brekke, Per Erik Borge og Hilde Hagerup har skrevet tekster om henholdsvis kysten, skogen, byen, fjellet og bygda - men bildene dominerer boken.

I et nydelig samspill gir tekst og bilder deg et helt nytt stykke Norge.

Nåvard Lium m/fl; Hvite Drømmer: På ski i Jotunheimen, Lyngen og Sunnmøre.

Praktbok om ekstremskiløping i norske høyfjell utgitt på Glitertind forlag i 2006.

234 sider.

Gjennomillustrert.

Kart og rutebeskrivelser.

Som ny.

Kr 180,- Dette er en herlig bok om vintereventyret i høyfjellet, kjemisk fri for kjendisfaktor og jåleri.

En ærlig beretning fra fire helt vanlige - dog særs skiglade - studenter som levde ut drømmen om å jakte på puddersnø og fine nedkjøringer, en hel sesong i noen av landets flotteste fjellområder.

Boka er i relativt stort format, spekket med ski- og vinterbilder.

Den består av en fin blanding av praktisk turinformasjon, muntre småhistorier fra turen og turtips ledsaget av detaljerte kart.

Boka består av tre deler.

Den første tar for seg planleggingen og en del praktiske tips rundt å gjennomføre en slik vintertur.

Den andre delen presenterer fjellområdene som ble besøkt sammen med en del turtips, mens siste del tar for seg de hvite farer med snøskred som den største av disse.

Porto: Etter Postens takster vil porto for en bok være enten kr 19,- (C5 konvolutt) eller kr 50,- (C4 konvolutt) uavhengig av vekten.

Større bøker inntil 1 kg kan sendes som B-post til kr 55,-.

For sendinger over 1 kg vil frakten være fra kr 130,- (smart-pakke) til kr 160,- (10 kg egenemballert norgespakke).

Opprettet på: 04:12 PM Opprettet av: Kristoffer
Rediger Beskrivelse | Behandle bilder | Administrere kategorier
Reply to ad
Popular Ads