Tilbake til annonser
Til Salgs
Bøker I Psykologi Til Salgs!
Related Ads

Bøker I Psykologi Til Salgs!

Til salgs:

Kontakt Siv: 48 04 31 87 Innføring i generell psykologi/psykologiens historie: -Hergenhahn, B.R.: An Introduction to the History of Psychology (Thomson Wadsworth 2005 eller senere). -Martin, N.G, Carlson, N.R., Buskist, W. (2007). Psychology. Pearson, London. 3rd ed. Biologisk psykologi: -Hestad, Knut A. og Egeland, Jens (red.) (2010) Klinisk Nevropsykologi. Undersøkelse av voksene pasienter -Rosenzweig, Breedlove og Watson (2005) Biological Psychology: an introduction to behavioral and cognitive neuroscience Arbeids- og organisasjonspsykologi emnebeskrivelse: -Arnold, J., Silvester, J., Patterson, F., Cooper, C., & Burnes, B.(2010). Work Psychology - Understanding Human Behaviour in the Workplace; Fifth Edition. Prentice Hall; Harlow UK Sosialpsykologi: -Myers, David (2005) Social Psychology 8th edition Utviklingspsykologi: -Kroger,J. (2007). Identity development. Adolescence through adulthood. (2 ed.) London: Sage Publ. -Rye,H. (2003). Tidlig hjelp til bedre samspill. 2 utg. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. -Siegler,R., Deloache,J., Eisenberg,N. (2006) How Children Develop. (2 ed.) N.Y.: Worth Publishers. -Tetzchner, S.v. (2001). Utviklingspsykologi. Oslo: Gyldendal Akademisk, Oslo. Personlighetspsykologi: -Larsen, R.J. & Buss, D.M. (20) Personality Psychology. Domains of Knowledge about Human Nature. McGraw Hill (759 s.) 4. ed. 978-0-07-016499-4 (heftet) -Maltby, J. Day, L. & Macaskill (2007) A. Personality, Individual Differences and Intelligence. Pearson/ Prentice Hall. -Svenn Torgersen, Personlighet og personlighetsforstyrrelser (2008), 2.utgave Kognitiv psykologi: -Sternberg, Robert J. (2012) Cognition, 6th ed, Wadsworth Cengage Learning. -Hestad, Knut A. og Egeland, Jens (red.) (2010) Klinisk Nevropsykologi. Undersøkelse av voksene pasienter, Tapir forlag, Trondheim Psykologiske forskningsmetoder II: -Hayes, N. (2007), Doing Psychological Research. Maidenhead, U.K.: Open University Press Abnormalpsykologi pensum: -Haugen, R. (red.) (2008). Barn og unges læringsmiljø 3: Med vekt på sosiale og emosjonelle vansker. Kristiansand: Høyskoleforlaget. Kap. 5, 14 (Bind 3 i serien; Barn og unges læringsmiljø). -Seligman, M.E.P., Walker, E.F. & Rosenhan, D.L. (2001). Abnormal Psychology. 4 ed. New York: Norton. -Smith,L. ( 2004). Barn med atferdsvansker: En utviklingspsykopatologisk tilnærmingsmåte. Kristiansand: Høyskoleforlaget. Kap. 1, 2, 4 Pedagogisk psykologi: -Lie, F. og S. von Tetzchner (2010): Dynamisk utredning og tiltak i skolen. Skolepsykologi nr. 1, 2010. -Nordahl, T. m.fl. (2005): Atferdsproblemer blant barn og unge. Kap. 1. og 2. Fagbokforlaget. -Overland, T. (2007): Skolen og de utfordrende elevene. Fagbokforlaget. -Haugen, R. (red.)(2008): Barn og unges læringsmiljø. 3. Kap.: 1, 7 og 10. Kristiansand: Høgskoleforlaget. Arbeids- og organisasjonspsykologi: -Arnold, J., Silvester, J., Patterson, F., Cooper, C., & Burnes, B.(2010). Work Psychology; Understanding Humaan Behaviour in the Workplace; Fifth Edition. Prentice Hall; Harlow UK - Kaufmann G. og Kaufmann A, Psykologi i organisasjon og ledelse, 2.utgave Examen facultatum (psykologi): -Øvreeide, Haldor: Fagetikk i psykologisk arbeid, Høyskoleforlaget Kristiansand, 2002 [ISBN 82-7634-410-0] -Johansen, Kjell Øyvind og Vetlesen, Arne Johan: Innføring i etikk Universitetsforlaget, Oslo, 2005 [ISBN 82-00-12993-4] -Harald Grimen: Samfunnsvitenskapelige tenkemåter, 3. eller senere utgave Universitetsforlaget, Oslo Helse- og miljøpsykologi emnebeskrivelse: -Gifford R (2007): Environmental psychology. Principles and practice. 4th ed. [Colville, Wash.]: Optimal books. 599 s ISBN: 978-0-9688543-1-0 Selger også gode notater til alle fag, kr 75 per stk (dataskrevne notater til hvert kap).

Plassering: 0467 Oslo

Pris: Pris ikke oppgitt

Opprettet på: 01:02 PM Opprettet av: Siv
Rediger Beskrivelse | Behandle bilder | Administrere kategorier
Reply to ad
Popular Ads