Tilbake til annonser
Torget
Bøker Om Jakt, Fiske, Friluftsliv, Fjellsport
Related Ads

Bøker Om Jakt, Fiske, Friluftsliv, Fjellsport

Jakt: Jegerens Oppslagsbok.

Hovedredaktører; Karl Henning og Per Søilen.

Utg 1970.

487 sider.

Illustrert av Harald Wiberg og Lindorm Liljefors.

Oppslag fra A ? Å.

Rød skinninnbinding.

Som ny.

Kr 120,-.

ESPEN SØILEN; Sportsmenn i veideland.

Norges Jeger- og Fiskerforbund 1871-1996.

125 års arbeid for jakt og fiske som rekreasjon.

Utgitt av Norges Jeger- og Fiskerforbund i 1995.

Bok i stort format med mange bilder.

288 sider.

Meget pent eksempar m/omslag.

Kr 250,-.

STELLAN ANDERSSON / JAN ÅKERMAN; PRAKTISK JAKT.

Med Sveriges samtliga jaktbara viltarter.

Utg 1982.

Svensk tekst.

182 sider.

Mange bilder.

Register.

Meget pent eks.

m/omslag.

Kr 90,-.

HELGE HAGEN; Når viltet er skutt.

Behandling av norsk vilt med oppskrifter.

Utg på Gyldendal i 1992.

Bilder.

150 sider.

Meget pent eks.

m/omslag.

Kr 90,-.

Karl Henning/Hans Westman; Viltet etter skuddet.

Fisken etter fangsten.

Om behandling av vilt og fisk + oppskrifter.

Register.

178 sider.

Rikt illustrert.

Kr 90,-.

JOHAN JENSEN: Veidemann på Veståsen.

(småviltjakt på begge sider av Ransfjorden og i Valdres første halvdel av 1900-tallet) Utg.

1968.

144 sider.

Tegninger.

Meget pent eks.

m/omslag.

Kr 150,-.

HELGE SØRAA; Småstubber fra storskog og fjell.

(jakthistorier) Illustrert av Stein A.

Kirkaune.

Utg.

1987.

158 sider.

Meget pent eks.

Kr 90,-.

Robert C.

Ruark; Storvilt på kornet.

Jaktklassiker fra Afrika utg.

på Gyldendals reisebibliotek i 1960.

214 sider.

Bilder.

Meget pent eks.

Gratis ved kjøp av flere bøker.

ODD BERSET; Hilmar Nøis.

Storjegeren fra Svalbard.

Med forord av Liv Balstad.

Illustrert med 89 fotografier.

Første opplag 1953 Eides forlag, Bergen.

273 sider.

Meget pent eks.

Kr 250,-.

EIGIL REIMERS: Villreinens verden.

Bok i stort format med mange bilder utg.

1989.

126 sider.

Meget pent eks.

m/omslag.

Kr 90,-.

TERJE SKOGLAND: Villrein.

Fra urinnvåner til miljøbarometer.

Utg 1994 på Bokklubben Villmarksliv.

143 sider.

Mange bilder.

Rift i omslag, ellers meget pent eksemplar.

Kr 90,-.

Jeger 1990.

Kr 90,-.

Jeger 1991.

Kr 90,-.

Jeger 1992.

Kr 90,-.

Jeger 1995.

Kr 90,-.

Jeger 1998.

Kr 90,-.

Jeger 1999.

Kr 90,-.

Jeger 2003.

Kr 100,-.

Jeger 2004 Kr 100,-.

Jeger 1988.

Kr 120,-.

JEGER HUND OG VÅPEN årgang 1 og 2.

Komplett de to første årgangene.

(1996 3 nr og 1997 10 nr.) Samlet kr 150,-.

Enkeltvis kr 25,- pr nr.

P.O.

ÖSTERGREN; Jaktskyting.

Utg.

på norsk av Bokklubben Villmarksliv i 1993.

Stort format.

180 sider.

Rikt illustrert.

Meget pent eks.

m/omslag.

Kr 120,-.

Jakt 2001.

En bok fra Jakt, hund & våpen.

Jaktartikler, skjema for jaktlogg og produktoversikt jaktvåpen (143 hagler og 102 rifler i handelen i 2001) Bilder.

174 sider.

Meget pent eks.

Kr 90,-.

Jakt & våpen 1993.

Utg av A/S Våpenlitteratur i 1993.

268 sider.

Mange bilder.

Navn på friblad, ellers som ny.

Kr 90,-.

ARVID NYMOEN: Storjageren Storm.

Historien om en elghund.

Utg 1977.

102 sider.

Litt rift i omslag, ellers meget pent eks.

kr 50,-.

Marit Løvenskiold/Per Hohle; På elgjakt med løshund.

Marit Løvenskiold forteller til Per Hohle.

(om jakter i Nordmarka og Østerdalen) Utg 1972.

114 sider.

Mange bilder.

Meget pent eksemplar.

Kr 90,-.

Olof Backstrøm; Jaktglede.

Utg 1991.

Mange bilder.

182 sider.

Meget pent eksemplar.

Kr 90,- SVEIN SOLLI; Jakt - for alle penga! Jakterfaringer fra inn- og utland -med gode råd om våpen og ammunisjon.

Utg.

1998 på Bokklubben Villmarksliv.

297 sider.

Mange bilder.

Som ny m/omslag.

Kr 120,-.

BERTIL PETTERSSON; I storelgens rike.

Om storelg i Jämtland i Sverige (øst for Nord-Trøndelag).

Bok i stort format utg på norsk i 1976.

104 sider.

Mange bilder.

Meget pent eks.

Kr 70,-.

ROLAND BÄCKMAN; Muntre jegere i grenda.

Jakthistorier.

Utgitt 1989.

Tegninger av Rune Wenliden.

175 sider.

Meget pent eks.

m/omslag.

Kr 90,-.

ARTHUR SCHUBART, WILHELM CON KOPPY og OTTO SCHULZ; Norge - en jegerdrøm.

Jaktopplevelser fra Norge like etter 1900.

Utg 1994.

182 sider.

Bilder.

Meget pent eks.

m/omslag.

Kr 120,-.

J.

G.

Ræder; Paradisiske Afrika.

Utg 1946.

Fra reise i Afrika.

Jakt, dyreliv og kultur.

Tegninger v/Ridley Borchgrevink.

207 sider.

Meget pent eksemplar.

Kr 30 Harry Macfie; Farvel Falcon Lake.

Jakt og fiske i Canada først på 1900-tallet.

Utg 1951.

159 sider.

Meget pent eks.

Kr 40,-.

Svensk: HELGE ENGLUND; LOBERGSRÄVARNA.

Utg 1982.

71 sider.

Meget pent eks.

Kr 30,-.

ULF GRUBBSTRÖM; JAKTÅR.

Utg 1984.

152 sider.

Meget pent eks.

(svensk) Kr 30,-.

CHARLOTTA HACKA; Skottet i natten och andra av en jägarfrus funderingar.

Utg 1948.

136 sider.

Tegninger av Gunnar Brusewitz.

Heftet.

Gratis ved kjøp av flere jaktbøker.

Fiske ARNE BROMAN: Moderne meitefiske.

Redskap, metoder, agn.

Oversatt av Hjalmar Eide.

Steensballe.

Utg.

1982.

205 sider.

Illustrert.

Meget pent eks.

m/omslag.

Kr 90,-.

JENS PLOUG HANSEN: Sjøfiske.

Håndbok for lystfiskere.

Utg 1981.

239 sider.

Rikt illustrert.

Meget pent eks.

Kr 90,-.

TRYGVE BERNTSEN: Den baktalte gjedden.

Om Esox Lucius og sportsfisket efter den.

Utg 1975.

168 sider.

Tegninger.

Meget pent eks.

kr 90,-.

LEIF-ERIK LARSEN; Sjøørret.

Utg.

på Naturforlaget/Bokklubben Villmarksliv 1994.

268 sider.

Mange bilder og tegninger/ illustrasjoner.

Litt rift i omslag, ellers meget pent eks.

m/omslag.

Kr 120,-.

Egil og Gunnar Aamodt; Sportsfiske ble vårt liv.

Utg 1984.

128 sider.

Bilder.

Meget pent eks.

Kr 50,-.

Hans Lidman; Fiskelykke.

Utg 1972.

190 sider.

Bilder.

Meget pent eks.

Kr 50,- Hans Lidman; Spillet over vannet.

Utg 1974.

189 sider.

Bilder.

Meget pent eks.

Kr 50,- STANGFISKEREN 1946.

Oslo Sportsfiskeres Årbok.

Tema: Hadelands skogområder.

Heftet.

176 sider.

Meget pent eks.

Kr 70,-.

STANGFISKEREN 1952-53.

Oslo Sportsfiskeres Årbok.

Fra bl a Vassfaret, Femundsmarka og Finnmark.

Innbundet.

156 sider.

Meget pent eks.

Kr 90,-.

STANGFISKEREN 1954.

Oslo Sportsfiskeres Årbok.

Tema: Sogn og Fjordane.

Heftet.

158 sider.

Meget pent eks.

Kr 70,-.

STANGFISKEREN 1955.

Oslo Sportsfiskeres Årbok.

Tema: Trøndelag.

Heftet.

152 sider.

Meget pent eks.

Kr 70,-.

STANGFISKEREN 1956.

Oslo Sportsfiskeres Årbok.

Tema: Nordland Fylke.

Innbundet.

152 sider.

Meget pent eks.

Kr 90,-.

STANGFISKEREN 1959.

Oslo Sportsfiskeres Årbok.

Tema: Sørlandet.

Innbundet.

148 sider.

Meget pent eks.

Kr 90,-.

STANGFISKEREN 1959.

Oslo Sportsfiskeres Årbok.

Tema: Sørlandet.

Heftet.

148 sider.

Meget pent eks.

Kr 50,-.

STANGFISKEREN 1960.

Hallingdal.

Oslo Sportsfiskeres årbok 1960.

Innbundet.

144 sider.

Bilder.

Innhold: Negley Farson: Jeg kunne ikke la være.

Fiskemuligheter i Hallingdal.

E.

Berge: Nes herred.

Olav Kvalheim: Hallingdalselven i gamle dager.

Hans Åsheim: Ein dag i dine fyredagar.

Magnus Hansen: Fra Rivieraen til Hallingdalsfjella.

Johan Edvardsen: Helsinglia i Hemsedal.

Ditlef Martens: En vandrer krysser.

Marcus Aurelius: I hine hårde dager.

Eventyret 1959.

En av juniorene beretter.

Knut Rom: Den største hittil.

/ H.F.: Hovet i Hol og Ragsteindalen m.m.

Gotfred Holo: Ørterstølen.

Sportsfiskernes fristed.

Erling Kvalheim: Okser og menn.

Bjørn Hansen: Li og Vassfarli sameie.

Olav Kvalheim: Lakse- og sjøørretfisket i Oslos nærhet.

A.A.: Hvad nu unge mark? Den kaldblodige: Effektiv utnyttelse av kasteslukredskap eller backlash og garn-fiske med stang.

G.H.: Fisket er ikke alt.

Meget pent eks.

Kr 90,-.

STANGFISKEREN 1961.

Tema: Begnas, Etnas og Dokkas vassdrag.

Oslo Sportsfiskeres årbok 1961.

Heftet.

144 sider.

Bilder.

Meget pent eks.

Kr 50,-.

STANGFISKEREN 1962.

Tema: Rogaland.

Oslo Sportsfiskeres årbok 1961.

Heftet.

144 sider.

Bilder.

Meget pent eks.

Kr 50,-.

(Alle årbøkene er rikt illustrerte med tegninger og foto.

Mye artig reklame for sportsfiskeutstyr med mer.) Sportsfiskerens årbok 2002.

Inneholder bl a fiskeplansjer.

Som ny m/omslag.

Kr 30,-.

Kjell W Jensen m fl; SPORTSFISKERENS LEKSIKON (1-bindutgavene).

Utgitt på Kunnskapsforlaget i 1984.

850 sider.

Rikt illustrert.

Tema er ordnet alfabetisk.

Meget pent eksemplar m/omslag.

Kr 180,- Sportsfiskerens leksikon.

2 bind.

Hovedred.

Kjell W.

Jensen.

Billedred.

Ragnar Frislid.

Utgitt i 1968.

Bilder, tegninger og kart.

Rød skinninnbinding.

2634 spalter ? ca 1317 sider til sammen.

Tar seg godt ut i bokhyllen.

Meget pene eksemplarer.

Kr 180,-.

JENS PLOUG HANSEN: Slukfiske.

Med sluk, spinner, wobbler, fluedupp og jigg i elv og vann, sjø og fjord.

Utg 1995.

296 sider.

Mange bilder.

Stikkordregister.

Meget pent eks m/omslag.

Kr 120,-.

GÖRAN CEDERBERG; Drømmefiske.

Jorden rundt med fiskestang.

Flott bok i stort format med mange bilder utgitt på norsk i 1991.

168 sider.

Meget pent eks.

m/omslag.

Kr 90,-.

Bjarne Skumsvoll; En fiskergutt forteller.

Utg 1989 (eget forlag ?).

Om bl a kystfiske på Vestlandet omkring 1930.

117 sider.

Bilder og tegninger.

Meget pent eks.

Kr 70,-.

Friluftsliv - ekspedisjoner Paul Olai-Olssen; En sykkelodysse (gjennom S.

og N.

Amerika).

Sykkelekspedisjon fra Patagonia i Sør-Amerika til Alaska i nord.

Bok i stort format utg 1996.

176 sider.

Mange bilder.

Meget pent eksemplar m/omslag (som ny).

Kr 120,-.

STEIN P AASHEIM; Stein P.s eventyrlige reiser.

Utg.

1988.

191 sider.

Mange bilder.

Meget pent eks m/omslag.

Kr 180,-.

SVEIN HOVET: Fjellfolk og villmark.

Utg 1981.

188 sider.

Meget pent eks.

m/omslag.

Kr 50,- Norsk tamreindrift.

Av flere forfattere.

Red.

Ingv.

Brudeli.

Utg 1959.

216 sider.

Mange bilder.

Meget pent eks.

m/omslag.

Kr 120,- Sverre M Fjeldstad; Naturen rundt oss.

Utg 1991.

Bok i stort format med mange flotte fargebilder av norske dyr og fugler.

152 s.

(som ny).

Kr 70,- Per Hohle; Fra varde til varde.

Utvalgte turberetninger fra DNTs årbøker.

Utg 1971.

Navn på tittelblad, ellers meget pent eks.

Gratis ved kjøp av andre bøker.

Per Hohle; Fra fjell og vidde.

Fortellinger fra DNTs årbøker gjennom 100 år.

Utg 1986.

Meget pent eksemplar m/omslag.

Gratis ved kjøp av andre bøker.

Per Hohle (red); Til fots i Rondane - Dovrefjell - Trollheimen.

GYLDENDALS FERIE OG FRITIDSBØKER.

Lommeformat.

Utg 1976.

171 sider.

Kart og bilder.

Meget pent eks.

Gratis ved kjøp av andre bøker.

Per Hohle; I bjørnemark og villfjell.

Utg 1976.

Bilder.

117 sider.

Meget pent eksemplar.

Kr 70,-.

Per Hohle; Skrømt.

Utg 1978.

119 sider.

Bilder.

Meget pent eks.

Kr 90,-.

KNUT A NILSEN; Nordmarksboka.

Utg 1972.

184 sider.

Fotografier i svart hvitt og farger.

Meget pent eks m/omslag.

Kr 90,-.

Finn P.

Nyquist (hovedred); JOTUNHEIMEN Fra veidemark til nasjonalpark.

Bok i stort format med mange bilder utg i 1977.

201 sider.

Meget pent eks.

Kr 70,-.

Finn P Nyquist (hovedred); Hardangervidda (praktbok i stort format om vidda med mange bilder ? om natur, dyreliv, bygdefolkets bruk av vidda osv).

Utg 1979.

216 sider.

Meget pent eks.

m/omslag.

Kr 120,- NORDVESTLANDETS FJELLVERDEN.

Fotturer i Møre og Romsdal.

Tor Møllebak (red.) med bidrag av Gunnar Austrheim, Espen Bratlie, Ola Einang, Torbjørn Faarlund, Svein Grønvold, Bjørn Petter Kaltenborn og Kjetil Ness.

Flott bok med mange bilder og kart utgitt i 1990.

224 sider.

Meget pent eks m/omslag.

Kr 180,-.

Pål Hermansen; Det levende landet.

Norge ? naturen og menneskene.

Med dikt av Rolf Jacobsen.

Bok i stort format utg 1989.

Gjennomillustrert med flotte naturbilder.

200 sider.

Meget pent eksemplar m/omslag.

Kr 90,- HELGE GIVERHOLT; Jotunheimens erobring.

150 års fjellferder i Jotunheimen og Vestheimen.

Utg 1946.

343 sider.

Bilder.

Person- og stedsregister.

Hilsen på fribladet, eller meget pent eks.

Kr 120,-.

LASSE KOPPERUD og PER ROGER LAURITZEN: Gausdal Vestfjell.

Tur og tradisjon.

Utgitt 1993.

193 sider.

Kart og bilder.

Meget pent eks.

m/omslag.

Kr 120,-.

EVEN W.

HANSSEN og TOM SCHANDY; Natur i Øvre Eiker.

Utg av Naturvernforbundet i Øvre Eiker og Øvre Eiker Kommune i 1992.

136 sider.

Bilder.

Meget pent eks.

Kr 70,-.

RAGNAR FRISLID og KNUT ROM (RED.): Jakt, fiske, friluftsliv.

Bind 2 av 5 bind.

Utg.

ca 1985.

392 sider.

Rikt illustrert.

Meget pent eks.

m/omslag.

Kr 120,- RAGNAR FRISLID og KNUT ROM (RED.): Jakt, fiske, friluftsliv.

Bind 3 av 5 bind.

Utg.

ca 1985.

399 sider.

Rikt illustrert.

Meget pent eks.

m/omslag.

Kr 120,- RAGNAR FRISLID og KNUT ROM (RED.): Jakt, fiske, friluftsliv.

Bind 4 av 5 bind.

Utg.

ca 1985.

414 sider.

Rikt illustrert.

Meget pent eks.

m/omslag.

Kr 120,- RAGNAR FRISLID og KNUT ROM (RED.): Jakt, fiske, friluftsliv.

Bind 5 av 5 bind.

Utg.

ca 1985.

420 sider.

Rikt illustrert.

Meget pent eks.

Kr 120,- TIM FLANNERY: Værmakerne.

Om hvordan mennesket endrer klimaet og hva det betyr for livet på jorden.

Utgitt på norsk i 2006.

391 sider.

Meget pent eks.

m/omslag.

Kr 90,- Andrew Robinson; NATURSJOKK.

Jorskjelv, vulkaner, flommer, skred, orkaner, tørke.

Bok i stort format med mange bilder utgitt i 1995.

Register.

Meget pent eks.

(som ny).

Kr 90,-.

Porto (1.1.2011): Etter Postens takster vil porto for en bok være enten kr 19,- (C5 konvolutt) eller kr 50,- (C4 konvolutt) uavhengig av vekten.

Større bøker inntil 1 kg kan sendes som B-post til kr 55,-.

For sendinger over 1 kg vil frakten være fra kr 130,- (smart-pakke) til kr 160,- (10 kg egenemballert norgespakke).

Opprettet på: 04:16 PM Opprettet av: Kristoffer
Rediger Beskrivelse | Behandle bilder | Administrere kategorier
Reply to ad
Popular Ads