Tilbake til annonser
Torget
Bøker Om Krigen I Norge Våren 1940 Mmm
Related Ads

Bøker Om Krigen I Norge Våren 1940 Mmm

Krigen i Norge 1940: Bjørn Bjørnson; Det utrolige døgnet (9.

april).

Utg 1977.

Bilder, litteratur og noter.

304 sider.

Meget pent eksemplar.

Kr 40,-.

BJØRN BJØRNSEN: Narvik 1940.

Utg 1980.

360 sider.

Bilder.

Kart.

Litteratur.

Meget pent eksemplar.

Kr 40,-.

MARGARET REID/LEIF C.

ROLSTAD; April 1940.

En krigsdagbok.

Margaret Reids dagbok utgitt av Leif C.

Rolstad i samarbeid med Blance Larsgaard og Arvid S.

Kapelrud.

Utgitt i 1980.

Hilsen fra Leif C.

Rolstad (generalmajor) på friblad.

Noen markeringer med penn på noen sider i boka, ellers meget pent eks.

Kr 40,-.

BRATTELI , TRYGVE: Våren som ikke kom.

9.

april - 25.

september 1940.

Om hendelsene i Norge krigsvåren.

Utg 981.

Oslo.

203 sider.

Bilder.

Meget pent eks m/omslag.

Kr 40,-.

Hans P Lødrup; Vinjesvingen.

Om kampene der i 1940.

Utg 1945.

Bilder og kart.

151 sider.

Meget pent eksemplar.

Kr 70,-.

SANDBERG, REI: Vi ville slåss.

(forfatteren var kaptein i I.

R.

5) Utg 1945.

208 sider.

Bilder.

Pent eksemplar.

Kr 40,- Med 1.

Bataljon / Nord-Trøndelag Infanteriregiment Nr 13.

Til Narvik og Bjørnefjell 1940.

Utgitt av Krigsveteranlaget / IR 13's distrikt i 1986.

117 sider.

Bilder og kart.

Navnelister og over deltakende befal og mannskaper.

Meget pent eksemplar m/omslag.

Kr 250,-.

Captaine Pierre O.

Lapie (Croix ce guerre); WITH THE FOREIGN LEGION AT NARVIK.

Engelsk utgave, Reprinted March 1941 (London).

Bilder og kart.

138 sider.

Navn på friblad, ellers meget pent eks.

Kr 250,-.

(antakelig den første boka om Narvik-felttoget) Patrick Dalzel-Job; Fra Narvik til Normandie.

En nesten utrolig fortelling, Forfatteren var liason for engelske styrker i Narvik-området i 1940, og gjennomførte bl a evakuering av sivile.

Senere deltok han i MTB-raid på norskekysten, tjenestegjorde i miniubåt-avdeling, ledet en tropp som drev etterertningstjeneste langt bak fiendens linjer i Frankrike og Tyskland i 1944/45 (og kom senere i 1945 også til Norge).

Lederen for etteretnings-operasjonene var Ian Flemming, forfatteren av James Bond-bøkene, og Dalzel-Job er en av modellene for den berømte agenten ! 191 sider.

Bilder.

Register.

Meget pent eks.

m/omslag.

Kr 250,-.

JOHN BERG; Lotten fra Hegra.

(ANNE MARGRETHE BANG) Om Norges eneste kvinnelige soldat, som var med å forsvare Hegra festning april-mai 1940.

Utg 1991.

181 ider.

Meget pent eks.

m/omslag.

Kr 120,-.

JO BENKOW og OLE KRISTIAN GRIMNES: Vendepunkt.

9.

april i vår bevissthet.

1990.

Utg.

1990.

143 sider.

Meget pent eks.

kr 40,-.

Hjemmefronten ? holdningskampen - aksjoner i Norge: Stavangers krigshistorie: TRYGVE WYLLER,: Aprildagene 1940.

Utgitt av Stavanger kommune i 1959.

398 sider.

Bilder og register.

Meget pent eks.

TRYGVE WYLLER,: Motstandskampen 1940 - 45.

Utgitt av Stavanger kommune i 1962.

371 sider.

Bilder og register.

Meget pent eks.

TRYGVE WYLLER,: De lange årene 1940 - 1945.

Utgitt av Stavanger kommune i 1964.

Bilder og register.

358 sider.

Meget pent eks.

Samlet for alle tre kr 400,-.

Per Voksø (red); KRIGENS DAGBOK.

Norge 1940-1945.

Utg av Forlaget Det Beste i 1985.

Bok i stort format med mange bilder.

544 sider.

Meget pent eksemplar m/omslag.

Kr 150,-.

Boken om Danskehjelpen.

Bok om matvarehjelpen fra Danmark til Norge under krigen.

Utgitt 1947.

327 sider.

Bilder.

Meget pent eks.

Kr 90,-.

DIESEN, EINAR: Maidagene `45.

Billedredaktør Jan A.

Martinsen.

Utg på Norsk Kunstforlag, stort format.

Utgiverår ikke oppgitt, men antakeligvis ca 1990.

387 sider.

Mange bilder.

Navn på friblad, ellers meget pent eks.

Kr 70,-.

ALF R JACOBSEN: Nikkel, jern og blod.

Krigen i nord 1939-1945.

Utg 2006.

282 sider.

Bilder, litteratur og personregister.

Meget pent eks m/omslag (ny bok).

Kr 120,-.

ASBJØRN JAKLIN; Nordfronten.

Hitlers skjebneområde.

4.

oppl.

2006.

Dette er den første samlede framstilling av annen verdenskrig i nordområdene, og blir kanskje å anse som et standardverk.

368 sider.

Bilder.

Som ny m/omslag.

Kr 150,-.

Kristian Ottosen; Theta Theta.

Et blad fra motstandskampens historie 1940-1945.

Dette er historien om en av de mange radiostasjonene på norsk jord som drev med etterretning for Secret Intelligence Service (SIS).

Stasjonen på Bryggen i Bergen ga viktige opplysninger om bl a slagskipet Tirpitz bevegelser på kysten.

I 1942 ble stasjonen avslørt av Gestapo, og forfatteren endte deretter opp som NN-fange i Tyskland.

Utg 1983.

Mange bilder.

Bilag med bl a kodesystemet som ble brukt.

216 sider.

Meget pent eksemplar m/omslag.

kr 70,- Bjørn Rørholt i samarbeid med Bjarne W Thorsen; Usynlige soldater.

Nordmenn i Secret Service forteller.

Utg 1990.

Dette blir vel stående som et standardverk når det gjelder alliert militær etterretning i Norge under krigen.

Ca 250 spesialtrente nordmenn arbeidet for Secret Service med utstrakt radiovirksomhet over hele landet.

Det mest kjente av agentenes mål var slagskipet Tirpitz som til slutt ble senket takket være etterretningen.

I boka er det litt om chiffer og koder, radioapparatene, etterretningstjeneste, stasjonsoversikt, og alfabetisk bemanningsliste med angivelse av stasjonene.

Litteratur og navneregister.

500 sider.

Meget pent eksemplar m/omslag.

Kr 180,-.

TRULS LANGVAND; Guttedager i lek og krig.

Dagboksblad fra Bergen 1936-1945.

Utg 1989.

285 sider.

Illustert.

Meget pent eks m/omslag.

Kr 120,- PETTER THOMASSEN: Barneår i krig.

(Troms) Utg.

1986.

129 sider.

Meget pent eks.

m/omslag.

Kr 40,-.

EINAR HEIMÅS DOKKEN: Jegerliv på Holleia og i Ådalsskogene.

Utg.

1978.

Del 1: Jakter i krigsåra.

Del 2: Omdyr og storjegere.

119 sider.

Meget pent eks.

Kr 90,-.

Barmhjertighetsfronten.

Norges Røde Kors under krigen 1940-1945.

Utg av Norges Røde Kors i 1995.

Bilder.

302 sider.

Litt løs perm.

Gratis ved kjøp av andre bøker.

TRYGVE CHRISTENSEN: Bærum og Krigen 1940-1945.

Utgitt 1995.

160 sider.

Rikt illustrert.

Meget pent eks.

(som ny).

Kr 150,-.

Jon Vegard Lunde, Det har lett for å gå godt.

Hjemmefronten på Hedmarken og i Østerdalen.

Bind II 1943 - juli 1944.

Utgitt på eget forlag i 2001.

415 sider.

Mange bilder, kart, ordliste fra krigens dager, noter, kilder og register.

Som ny.

Kr 180,-.

Per Hansson/J O Jensen; Den farlige våren (om slutten på krigen i 1945).

Mye interessant stoff om kontakten mellom hjemmefronten og tyske kontakter på slutten av krigen.

Bl a hadde Jens Chr Hauge som ledet HS og tyske major Hammersen i Wehrmachts overkommando nært samarbeid.

Litteratur og kilder.

271 sider.

Meget pent eksemplar.

kr 40,- August Andersen; Krigen sett fra Lista.

Dagbokopptegnelser fra hele krigen av en som daglig kunne betrakte tyskernes oppbygging av forsvarsanlegg med mer på Lista.

Forord v/Kåre Rudjord.

Bilder.

Utg 1986.

255 sider.

Meget pent eks.

Kr 250,-.

Reidar Hirsti; Tirpiz.

Utg 1983.

128 sider.

Mange bilder.

Meget pent eks.

Kr 40,-.

RAGNAR ULSTEIN: Englandsfarten.

I.

Alarm i Ålesund.

Utg 1965.

328 sider.

Bilder og kart.

Båtliste med oversikt over deltakere, navneregister, båtkalender og båtregister.

Meget pent eksemplar (som ny).

Kr 150,-.

RAGNAR ULSTEIN: Englandsfarten.

II.

Søkelys mot Bergen.

Utg 1967.

406 sider.

Bilder og kart.

Båtliste med oversikt over deltakere, navneregister, båtkalender og båtregister.

Meget pent eksemplar.

Kr 150,- BERIT NØKLEBY OG GURI HJELTNES: Barn under krigen.

Bok i stort format med mange bilder utgitt i 2000.

272 sider.

Oversikt over barn som mistet livet under krigen i krigshandlinger og ulykker på grunnav krigen.

Kart, noter og kilder.

Som ny m/omslag.

Kr 180,-.

TOROLV SOLHEIM: I solnedgangstider.

Krigsminne 1940-45.

Om kommunistene og deres motstandskap .

En del fra Valdres.

Utgitt 1976.

401 sider.

Bilder.

Navn på friblad, ellers meget pent eks m/omslag.

Kr 150,-.

Ferdinand Schjelderup; På bred front (1940-42).

Opplevelser under krigen hvor han var med i hjemmefrontens ledelse.

Måtte på slutten av krigen dra til Sverige.

Mange spennende enkelt-hendelser.

Utg 1947.

Meget pent eks.

Kr 60,- GUNNAR SØNSTEBY I samarbeid med Jan Brage Gundersen: Bak rapportene.

Ny rapport fra "nr.24" i Kompani Linge.

Utg 1985.

220 sider.

Bilder og kart.

Meget pent eks m/omslag.

Kr 90,-.

GUNNAR SØNSTEBY I samarbeid med Jan Brage Gundersen; Bak rapportene.

Ny rapport fra "Nr.

24" i Kompani Linge.

Ny og utvidet utgave fra 2008.

279 sider.

Bilder, personregister.

Kr 120,-.

OLAV NJØLSTAD: Jens Chr.

Hauge - fullt og helt.

Biografi utgitt 2008.

894 sider, bilder, noter, litteraturliste og register.

Meget pent eks m/omslag.

Kr 150,-.

JENS CHR.

HAUGE; Manuskripter.

Taler, avisartikler, fjernsyns- og radioprogrammer og notater med emne fra krigsårene og frigjøringen.

Utg 1988.

189 sider.

Bilder.

Meget pent eks m/omslag.

Som ny.

Kr 40,-.

Dag Christensen; Hemmelig agent i Norge.

Utgitt 1987.

Dramatisk beretningen om Hugo Munthe-Kaas - i britisk spesialtjeneste mot tyskerne.

Var med i kampene i Narvik i 1940.

Ble spesialagent i SIS med spionasjeoppdrag på Norskekysten.

Fikk commandotrening.

På slutten av krigen ble han avsnittsjef i Milorg - Elg-basen med hovedkvarter i Buvassfaret mellom Begnadalen og Ransfjorden.

(Hovedbasen var i Vassfaret.) Tok imot utstyr til 1200 mann og trente opp 700 som sto klare til kamp i maidagene i 1945.

Det kom også til trefninger med tyskerne.

For agenvirksomheten fikk Hugo krigskorset med sverd i 1943 (se bildet).

Bilder.

190 sider.

Meget pent eksemplar m/omslag.

Kr 150,-.

Konsentrasjonsleirene: Ottosen, Kristian: Bak lås og slå.

Norske kvinner og menn i Hitlers fengsler og tukthus.

Utg 1993.

466 sider.

Fangelister.

Som ny m/omslag.

Kr 120,-.

Ottosen, Kristian: Liv og død.

Historien om Sachsenhausenfangene Utg 1990.

399 sider.

Fangelister.

Bilder og kart.

Som ny m/omslag.

Kr 120,-.

Trygve Bratteli; Fange i natt og tåke.

Fra Sachsenhausen og flere andre tyske konsentrasjonsleire.

Utg 1980.

Bilder og kart.

231 sider.

Meget pent eks Kr 40,- Per Hansson; Mamma Karasjok (som bl a hjalp serberfangene i Karasjok-leiren).

Utg 1970- Bilder.

255 sider.

Meget pent eks.

Kr 40,-.

Knut M Hansson; Kurer og fange.

Krigserindringer.

Forfatteren var skuespillerelev 9.

april 1940.

Deltok i kampene i Gausdal, ble kurer for Hjemmefronten, og skulle over til England.

Slik gikk det ikke.

Falstad, Møllergata 19, Grini, Sachsenhausen og Neuengamme.

Utg 1992.

233 sider.

Meget pent eks m/omslag.

Kr 90,- GRØGAARD, JOACHIM; Tre år under Kunze.

Fra Grini under krigen.

Utg i 1945.

Med mange tegninger av forfatteren.

306 sider.

Meget pent eksemplar.

Kr 120,-.

Einar Østvedt; Straff og samhold.

En dagbok fra lærernes Kirkenesferd 1942.

Utg 1945.

Privat innbinding.

Navneliste over deltakerne i Kirkenesferden.

228 sider.

Meget pent eks.

Kr 120,-.

(sjelden) CARL JAKHELLN, AUGUST LANGE og OLAV LARSEN: 3 fra Sachsenhausen.

Utg 1945.

Foldekart over leieren.

Originalbind.

204 sider.

Meget pent eks.

Kr 90,-.

Petter Moens dagbok.

Utg på Bokklubben i 1988.

183 sider, meget pent eks m/omslag.

kr 60,- Anne Franks Dagbok.

Utg på norsk rett etter krigen.

Forord v/Inger Hagerup.

245 sider.

Meget pent eks.

Kr 60,-.

Knut Evensen; RANDUSKJA.

Norsk kvinne (fra Tønsberg) 8 år i sovjetiske arbeidsleire fra 1945.

Utg 1972, bilder, 172 sider.

Meget pent eksemplar.

Kr 70,-.

Utefronten: Jo Benkow; Olav ? menneske og monark.

En del stoff fra krigstiden.

Utg 1991.

328 sider.

Bilder.

Meget pent eks.

m/omslag Kr 40,-.

EDWARD R.

JR STETTINIUS; Historien om Lend-lease.

Utgitt på norsk i 1946.

364 sider.

Den norske avtalen med USA framgår i boken.

Meget pent eks.

Kr 90,-.

Lend-lease Act fra 11.

mars 1941 var en tillatelse ifra den amerikanske presidenten til å "selge, overta, utveksle, lease, låne eller på annen måte gi, til andre regjeringer [hvis forsvar var ansett av den amerikanske presidenten å være vitalt for det amerikas forente staters sikkerhet] hvilken som helst forsvarsrelatert utstyr: Følgene for dette var at Storbritannia fikk endel amerikanske skip og annet utstyr ifra USA til en billigere penge en hva de hadde betalt tidligere.

Dessuten fikk Sovjetunionen endel utstyr ifra USA, blant annet jeeper og matvarer.

Lend-lease var en viktig faktor for den allierte seieren i andre verdenskrig.

Den var spesielt viktig i perioden før angrepet på Pearl Harbor, før USA ble virkelig innblandet i krigen.

Siden de fleste landene var selvforsynt av frontlinjematriell, slik som stridsvogner og jagerfly, omfattet lend-leaseavtalen som regel annet utstyr som også trengtes for å holde en hær oppgående, jeeper, mat, landingsfartøy også videre.

Også Norge var omfattet av lend-lease.

Gerd Nyquist; Bataljon 99.

Interessant bok om denne spesielle enheten med norskættede og norskspråklige avdelingen i US Army.

Ble satt inn på kontinentet og kom i harde kamper under Ardenner-offensiven.

Kom som okkupasjonsstyrke til Norge i 1945.

Mange intervjuer med enkeltsoldater.

Utgitt 1981.

Bilder og oversikter.

219 sider.

Meget pent eksemplar m/omslag.

Kr 250,-.

HELGE MEHRE: Flyvåpnene i den 2.

verdenskrig.

Jagerflyene.

Luftforsvarets historie.

Utgitt 1986.

120 sider.

Bilder, skisser, kart og oversikter.

Som ny.

Kr 120,-.

Jørgen Juve (red); Ole Reistad.

Skildret av venner.

Utg 1959.

Bilder 103 sider.

Navn på friblad.

Meget pent eks m/omslag.

Kr 70,-.

BIRGER TIDEMAND-JOHANNESSEN; Spitfire.

Norsk jagerflyger i kamp., Tilrettelagt av Ragnar Askeland.

Billedredaktør Knut Arveng.

Forfatteren var også leder for en gurppe Finnlands-frivillige, deltok senere i krigen i Norge i 1940, var med i motstandsgruppe og flyktet med en skøyte til Shetland.

Utgitt i 2001.

178 sider.

Bilder.

Oversikt over norske Spitfire-fly, oversikt over falne i Flyvåpnene med mer.

Meget pent eks.

m/omslag.

Kr 150,-.

Hjalmar Riiser-Larsen; 50 år for Kongen.

Polarflyger (pioner - 88 grader nord osv), sjef for Flyvåpnet under krigen samt sentral i sivil luftfart.

Utg 1957 Ex libris, ellers meget pent eksemplar.

kr 50,-.

Cornelius Ryan; Den lengste dagen 6.

juni 1944.

Oversatt av Waldemar Brøgger.

Utgitt i 1960.

237 sider med bilder og kart.

Meget pent eks.

Kr 70,-.

Toralv Øksnevad; Det lå i luften.

Radiotaler fra BBC under krigen.

Øksnevad holdt omkring 200 radiotaler til det norske folk, og ca 150 er med i boka.

Utg 1945.

520 sider.

Meget pent eks.

Kr 120,- Per Hansson; Hver tiende mann måtte dø.

Fra konvoifarten under siste krig.

Utg 1967.

202 sider.

Meget pent eks..

Kr 40,- JOHANNESSEN, FOLKE HAUGER (admiral) : Gå på eller gå under.

Fra tjeneste i Marinen under krigen.

.

245 sider.

Meget pent eks.

Kr 70,- ASBJØRN BARLAUP: Fem år for friheten.

Norges kamp utenfor Norges grenser.

Bok med bilder fra utefronten, ca 60 ? 70 sider utgitt i 1945.

Meget pent eks.

Kr 70,-.

Ted W Lawson; Tredve sekunder over Tokio.

Om Doolittles raid over Japan 18.

april 1942.

Utg på norsk i 1945.

208 sider.

Meget pent eks.

Kr 25,- William L Lurence; Demring over nullpunktet.

Historien om atombomben.

Utg 1947.

269 sider.

Bilder.

Kr 25,- BARKER, RALPH; Blokadebryterne.

Om bl a Kvarstadbåtene.

Utg 1977.

193 sider.

Bilder.

Meget pent eks.

Kr 40,-.

ELLESTON TREVOR: Flukten fra Helvete.

Historiens mest fantastiske opersjon, tilbaketrekkingen fra Dunkirk, opplevd med soldatenes blod, svette og tårer.

Utgitt på norsk i 1956.

304 sider.

Meget pent eks.

Kr 40,-.

Len Deighton; Luftens helter.

Roman om amerikanske flyger i England under krigen.

329 sider.

Meget pent eks m/omslag.

Kr 25,- G.

ANDR.

MELING: Mens kampen sto.

Fra den norske utefront på Madagaskar krigsårene 1939-1944.

Utg av Det Norske Misjonsselskaps Forlag i 1946.

240 sider.

Bilder.

Navn på friblad, ellers meget pent eks.

Kr 25,-.

Tyskland ? fra den andre siden: GUY SAJER: Den glemte soldat.

Dagbok fra østfronten 1942-1945.

Om en ung tysk soldats opplevelser i bl a Divisjon Gross Deutchland.

4.

opplag 2008.

8vo.

416 sider.

Som ny m/omslag.

Kr 90,-.

Allan Sandstrom; Fortsattningskriget 1941 ? 1944 (fortsettelsen av Vinterkrigen i Finland på tysk side).

Utg 1991.

Svensk tekst.

223 sider.

Kilder.

Som ny.

Kr 90,-.

LAURENCE REES: Nazistene.

Oversatt av Henrik Eriksen.

Utg.

på norsk i 2006.

334 sider.

Bilder, register.

Meget pent eks m/omslag.

(ny bok) Kr 120,-.

JOACHIM FEST; I Hitlers bunker.

Det tredje rikets siste dager.

2.

opplag.

2004.

192 sider.

Bilder.

Register.

Ny bok m/omslag.

Kr 120,-.

Knut Kristoffersen; Den musikalske bøddel.

Reinhard Heydrich og det tredje riket.

Utgitt 2008.

335 sider.

Bilder.

Ordforklaringer.

Noter.

Litteratur.

Register.

Meget pent eks.

m/omslag.

Kr 150,-.

Reinhard Heydrich (1904-1942) hadde kanskje satt selveste Hitler på et sidespor, hadde det ikke vært den krappe svingen i Praha, der bilen måtte sette ned farten og tsjekkiske motstandsfolk ventet.

En bombe traff, Heydrich ble alvorlig skadet og overlevde ikke.

Han var på dette tidspunkt fungerende riksprotektor i Böhmen-Mähren, men hadde store og alvorlige ambisjoner.

Fundamentet for å skulle stige i gradene var allerede på plass: Heydrich var arkitekten bak nazistenes sikkerhetstjeneste, finslipingen av Gestapo, opprettelsen av Einsatzgruppen med sine massemyrderier i Øst-Europa, lederskapet under Wannsee-konferansen 20.

januar 1942 og den påfølgende Endlösung der Judenfrage - jødeutryddelsen.

Han opererte i skyggen av SS-Reichsführer Heinrich Himmler, og Himmler kunne ikke ha ønsket seg en mer effektiv høyre hånd.

Men Reinhard Heydrich var også en hengiven far og ektefelle - og en allsidig idrettsmann, angivelig blant Europas beste i fekting.

Han elsket musikk og var en glimrende fiolinist, denne fredelige sønnen til komponist og musikkonservatorieeier Bruno Heydrich.

Men hvem var Reinhard Heydrich - egentlig? Hvilke egenskaper satte ham i stand til å manøvrere seg mot toppen i et av verdens grusomste regimer? Hvilke drivkrefter må et slikt menneske ha? Denne beretningen - om en musikalsk bøddel - med forord av Jahn Otto Johansen, tegner et nyansert og fascinerende dokumentarisk portrett av en sammensatt og forunderlig person.

Her er også historien om Tsjekkoslovakia fra de fikk sin uavhengighet etter den første verdenskrig; om sviket fra England og Frankrike og tsjekkernes heroiske motstandskamp.

Anthony Beevor; STALINGRAD Om kampene om Stalingrad og det tyske nederlaget som førte til en avgjørende vending i krigen.

Over 100 000 tyske soldater overga seg ved Stalingrad i 1943.

Den tragiske skjebnen til den tyske 6.

arme (von Paulus) blir beskrevet på en meget detaljert og inngående måte som ingen andre har gjort tidligere.

Utgitt i 2002.

Bilder, noter og register.

448 sider.

Meget pent eks.

m/omslag.

Kr 120,-.

ANTONY BEEVOR; Mysteriet Olga Tsjekhova.

Var Hitlers favorittskuespillerinne også russisk spion ? Utg.

2004.

288 sider.

Bilder.

Kilder, register med mer.

Meget pent eks.

m/omslag.

(som ny).

Kr 70,-.

Jan Moen; John Moe - dobbeltagent.

(Moe ble vervet som tysk agent og kom over til England sammen med norske flyktninger.

Der kom han inn i engelsk tjeneste under MI5 som dobbeltagent.

Forholdet er omdiskutert og hans rolle som agent for tyskerne kom opp under rettsoppgjøret etter krigen.) Utgitt 1986.

333 sider.

Meget pent eks m/omslag.

Kr 90,-.

Arve Juritzen: Quisling privat.

Utg.

2008.

323 sider.

Bilder.

Meget pent eks (som ny).

Kr 90,- VIDKUN QUISLING: For Norges frihet og selvstendighet.

Artikler og taler 9.

april 1940 - 23.juni 1941.

Utgitt i 1941.

156 sider.

Portrett.

Solkors og ørn i farger på permen.

Noen flekker på perm, ellers pent eksemplar.

Kr 120,-.

VIDKUN QUISLING: Quisling har sagt - II.

Ti års kamp mot katastrofepolitikken.

Utgitt i 1941.

209 sider.

Portrett.

Solkors og ørn i farger på permen.

Meget pent eksemplar.

Kr 120,-.

Rettsoppgjøret etter krigen: JOHS ANDENÆS: Det vanskelige oppgjøret.

Rettsoppgjøret etter okkupasjonen.

Utg 1979.

295 sider.

Meget pent eks.

Kr 90,-.

Thorkild Hansen: Prosessen mot (Knut) Hamsun.

Utgitt 1978.

781 sider.

Bilder.

Kildehenvisninger.

Meget pent eksemplar.

Kr 90,-.

Hanna Kvannmo; Dommen.

Forfatteren var i tyske røde kors , og ble dømt for landssvik etter krigen.

Utg 1990, 165 sider.

Meget pent eks.

m/omslag.

Kr 40,-.

Annet: HANS LUIHN; Men krigen er jo slutt.

Om de norske krigsinvalidene fra frihetskrigen 1940-45.

Utg.

1990.

239 sider.

Meget pent eks.

m/omslag.

Kr 90,-.

NORGE I KRIG (8 bind utg 1984 ? 87) 1) Overfall.

255 sider 2) Nyordning.

254 sider 3) Verdenskrig, 280 sider 4) Holdningskamp, 256 5) Hverdagsliv, 285 sider 6) Hjemmefront, 280 sider 7) Utefront, 276 sider 8) Frigjøring, 296 sider.

Meget pene eksemplarer.

Kr 700,-.

(enkeltbøker kr 120,- pr stk.) HAGEN, LOUIS; Spionkrigen om Europa etter 1945.

Utg 1970.

311 sider.

Meget pent eksemplar.

Kr 30,-.

Gunnar Haarstad; I hemmelig tjeneste.

Etterretning og overvåkning i krig og fred.

Haarstad var med i motstandsbevegelsen under krigen, og arbeider senere i politiet, sist som overvåkningssjef.

Utg 1988.

302 sider.

Bilder og personregister.

Meget pent eks.

m/omslag.

Kr 90,-.

THORLEIF KARLSEN.

Lang dag i politiet.

En del om Altmark-saken og fra krigstiden i Stavanger.

Utgitt i 1979.

218 sider.

Bilder.

Meget pent eks.

Kr 90,-.

Kjell Fjørtoft; Spionfamilien.

Om Selmer-Nilsen-saken .

Utg 1986.

307 sider.

Mange bilder.

Ubrukt eksemplar, som ny m/omslag.

Kr 120,-.

Frøis Frøisland; Fortellinger fra fronten.

Frøysland var korrespondent for Aftenposten i Frankrike under 1.

v krig, og hadde førstehånds tilgang til historier fra skyttergravene med mer.

Utg 1928.

238 sider.

Meget pent eks.

Kr 25,-.

Sven A Nielsen; Kongeferden i nord.

Fra kongeparets reise i Nord-Norge i 1992.

Bl a om det historiske besøket i Kiberg hvor partisanene fra krigen fikk sin offisielle anerkjennelse.

Utg 1992.

195 sider.

Mange bilder.

Gratis ved kjøp av andre bøker PER OLE JOHANSEN: Menstadkonflikten 1931.

Historien om Menstadslaget.

Om bl a bruk av norske soldater mot arbeiderne, beordret av forsvarsminister Quisling.

Utg 1977.

382 sider.

Bilder.

Meget pent eks m/omslag.

Kr 120,-.

FREDERICK TAYLOR; Berlinmuren.

13.

august 1961-9.

november 1989.

Utg på norsk i 2008.

580 sider.

Bilder, kilder og register.

Meget pent eks.

(u/omslag) Kr 120,-.

Heinz Nägele/Dick Schaap; Geen oorlog ? geen munitie.

De geschiedenis van 300 jaar militaire produktie.

Ammunisjonsfabrikasjon med mer.

Nederlandsk tekst.

Utg 1979.

Bilder og tegninger, 112 sider.

Bilder.

Meget pent eks.

Kr 25,-.

SEPPO ZETTERBERG: Fem skott i senaten.

Eugen Schaumans liv och dåd.

Om mordet på den russiske generalguvernør i Finland i 1904.

Schuman ble senere nasjonalhelt og symbol på den antirussiske holdningen i Finland fram mot løsrivelsen i 1917.

Utg.

1987.

Svensk tekst.

357 sider.

Mange bilder.

Meget pent eks.

m/omslag.

Kr 90,- HERMAN LINDQVIST; Napoleon.

Oversatt av Henrik Eriksen.

Utg.

2007.

3 opplag.

528 sider.

Bilder, litteraturliste og personregister.

Som ny m/omslag.

Kr 120,-.

(ny pris kr 398,-) Karl Leine Balog; Ut på egen hånd.

Om opprører i Ungarn i 1956, og om flukt som endte opp i Norge.

Utg 1997.

174 sider.

Meget pent eks m/omslag.

Kr 40,-.

Snorres kongesagaer (SNORRE).

Med tegninger av: Halfdan Egedius, Christian Krohg, Gerhard Munthe, Eilif Petersen, Erik Werenskiold, Wilhelm Wetlesen.

År utgitt er ikke oppgitt.

670 sider.

Register Bruksspor på perm, hilsen på friblad (datert 1954), ellers pent eks.

Kr 50,-.

ULRIK LORENTZ PEDERSEN; Norge i Korea.

Norsk innsats under Koreakrigen og senere.

Utg 1991.

190 sider.

Bilder.

Liste over deltakere i Normash og NMC.

Meget pent eks.

m/omslag.

Kr 150,-.

Håkon Bull-Hansen; I krig for fred.

12 personlige fortellinger fra Koreakrigen til Afghanistan.

(norske deltakere i internasjonale operasjoner) Utgitt på Kagges forlag i 2008.

Bilder.

292 sider.

Som ny m/omslag.

Kr 90,-.

Leif B.

Lillegaard; Trønderen fra Waterloo.

Utg 1982.

Dette er historien om Ole Olesøn Hønnaasplassen, født i 1787, som sammen med engelskmennene slo Napolenon i slaget ved Waterloo.

Leiesoldaten kom etter krigen tilbake til Norge og slo seg ned på en liten plass i Leksvika ved Trondheimsfjorden.

Plassen ble hetende Waterloo, og eksisterer fortsatt.

160 sider.

Meget pent eksemplar m/omslag.

Kr 90,-.

ROBIN MAY: Sagaen om det ville vesten.

Bok i stort format med mange bilder utgitt på norsk i 1978.

156 sider.

Meget pent eks.

Kr 90,-.

Romaner og dikt: Gunnar Reiss-Andersen; Dikt fra krigstiden.

130 sider.

Navn på friblad, eller meget pent eks.

Gratis ved kjøp av andre bøker.

ARNULF ØVERLAND: Vi overlever alt! Dikt fra krigsårene.

Utg 1945.

136 sider.

Meget pent eks.

Kr 25,-.

Kåre Holt; Sjøhelten (Peter Wessel Tordenskiold) Roman utg 1975.

192 sider.

Meget pent eks.

Kr 40.- Aase Danner; Regimentets datter.

Utg 1947 på Nasjonalforlagets Pikebøker.

Navn på friblad, ellers meget pent eks.

Gratis ved kjøp av andre bøker.

Hans Luihn; En soldat går over grensen (til Sverige).

Meget pent eks.

kr 25,- RAGNAR ULSTEIN: Harpegjengen.

(Roman med tema fra livet i Kompani Linge hvor forfatteren selv har tjenestegjort.) Utgitt på Det Norske Samlaget i 1961.

179 sider.

Meget pent eks.

m/omslag.

Kr 90,-.

Dag Skogheim; November ?44.

(Roman med tema fra livet i en by på kysten nordpå med tyske soldater og norske motstandsmenn).

Utg 164 sider.

Hilsen på friblad, ellers meget pent eks.

Gratis ved kjøp av andre bøker.

SIGURD EVENSMO: Oppbrudd etter midnatt.

Roman utgitt 1946.

278 sider.

Pent eks.

Gratis ved kjøp av flere bøker.

Forsvaret og politi generelt: Odd Lindback-Larsen; Seksti kampår.

Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforening 1909 ? 1969.

Kr 40,- BJØRN CHRISTOPHERSEN: Forsvarets gamle underoffisersstand.

Dens innsats på sivile felter.

Utg.

1978.

Heftet.

66 sider.

Bilder.

Meget pent eks.

Kr 50,-.

FRODE FÆRØY: Norges hjemmefrontmuseum - i stiftelsens år.

Oslo., Utg av Norsk Hjemmefrontmuseum..

1997.

En beretning om museets historie.126 sider.

Bilder.

Meget pent eks.

kr 50,- TORE HIORTH OPPEGAARD: Østfold Regiment.

Norsk infanteri gjennom 350 år.

Utg.

1996.

445 sider.

Rikt illustrert.

Nummerert eksemplar (59/1000) ? opplag kun 1500.

Meget pent eks- Kr 300,-.

OLAV BREIDLID , TORE HIORT OPPEGAARD og PER TORBLÅ: Hæren etter annen verdenskrig.

1945-1990.

Utgitt av Hærstaben 1990.

Bok i stort format med mange plansjer og oversikter.

600 sider.

Nummerert eksemplar (2005 av 5800) Meget pent eksemplar.

Kr 300,-.

T.

BAALSRUD, Fortsatt klar til kamp.

Marinens utskrevne offiserer 1703-1984.

Bok i stort format med mange bilder utgitt i 1984.

166 sider.

Meget pent eksemplar m/omslag.

Kr 120,-.

K.

KVAM: Sjøkrigsmateriellets utvikling etter Krimkrigen.

(En kortfattet oversikt.) Utgitt i 1963.

389 sider.

Rikt illustrert.

Meget pent eks.

Kr 250,-.

Nils Mellegaard; INGENIØRTROPPENE 1888 ? 1988.

Utgitt i 1987.

347 sider.

Bilder, div oversikter og statistikk.

Et fargetrykk av Ingeniørregimentets fane medfølger.

Meget pent eksemplar.

Kr 300,-.

Per Torblå og Nils Mellegaard (red); INGENIØRVÅPNET 1988 ? 2002.

Utgitt i 2004.

423 sider.

Bilder, div oversikter og statistikk.

Meget pent eksemplar.

Kr 150,-.

Per Torblå og Nils Mellegaard; INGENIØRVÅPNETS MODELLKAMMER.

Utgitt i 2005.

83 sider.

Bilder av div.

ingeniørmateriell.

Meget pent eksemplar.

Kr 90,-.

Hans J.

Østvold (red); Befalsskolen for Ingeniørvåpnet 1886 ? 1986.

Utgitt 1986.

bilder og historiske oversikter.

Elev/kull-lister fra 1945, med bilder.

257 sider.

Meget pent eks.

kr 250,-.

Per Torblå og Nils Mellegaard; Hvalsmoen ekserserplass 1893 ? 1993.

Utg.

1993.

261 sider.

Bilder, div oversikter og tegninger/skisser mm.

Program fra 100-års jubileet i 1993 medfølger + kort historikk (hefte).

Nummerert eksemplar (642/2000).

Meget pent eksemplar.

Kr 300,-.

Hans P.

Hosar; Kunnskap, Dannelse og Krigens Krav.

- Krigsskolen 1750 - 2000.

Bok i stort format utgitt ifm krigsskolens 250 års jubileum i 2000.

Rikt illustrert.

Kilder, litteratur, noter og register.

477 sider.

Meget pent eks.

m/omslag.

Kr 250,-.

BJØRNSEN, BJØRN: Under bomberegnet.

Det sivile luftvern før 1945.

156 sider.

Bilder.

Meget pent eks m/omslag.

Kr 90,- Eivind Jørgen Thorheim; NIKE-bataljonen.

De første 25 årene.

Bilder.

Navnelister.

Historikk.

110 sider.

Meget pent eks.

Kr 120,-.

Forsvarets rolle i Norges historie.

Utg.

av Forsvarets krigshistoriske avdeling i 1965.

71 sider.

Kart.

Meget pent eks.

kr 40,-.

Sven A Nielsen; Kongeferden i nord.

Fra kongeparets reise i Nord-Norge i 1992.

Bl a om det historiske besøket i Kiberg hvor partisanene fra krigen fikk sin offisielle anerkjennelse.

Utg 1992.

195 sider.

Mange bilder.

Meget pent eks m/omslag.

Gratis ved kjøp av andre bøker.

Pål Espen M.

Kilstad, Vernepliktshandboka.

Humoristiske bomskot frå Forsvaret.

Utg 1999.

124.

Tegninger.

Som ny.

Kr 50,-.

PETTER THOMASSEN: Hold kjeft, rekrutt.

Om rekruttenes første møtet med det militære.

Utg 1987.

152 sider.

Meget pent eks m/omslag.

Kr 50,-.

UD 5-46 7,62 mm x 51 Maskingevær MG 3.

Hefte utg 1968.

92 sider.

Pent eks.

Kr 30,-.

MS 5-47 7,62 mm x 51 Maskingevær som mitraljøse.

Hefte utg 1979.

200 sider.

Pent eks.

Kr 30,-.

Porto (1.1.2011): Etter Postens takster vil porto for en bok være enten kr 19,- (C5 konvolutt) eller kr 50,- (C4 konvolutt) uavhengig av vekten.

Større bøker inntil 1 kg kan sendes som B-post til kr 55,-.

For sendinger over 1 kg vil frakten være fra kr 130,- (smart-pakke) til kr 160,- (10 kg egenemballert norgespakke).

Opprettet på: 09:30 AM Opprettet av: Kristoffer
Rediger Beskrivelse | Behandle bilder | Administrere kategorier
Reply to ad
Popular Ads