Tilbake til annonser
Torget
Bøker Skoleledelse/ Utdanningsledelse
Related Ads

Bøker Skoleledelse/ Utdanningsledelse

Følgende bøker selges samlet: Bolman, L.G.

og Deal, T.E.

(2005): Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse.

Oslo: Gyldendal Norsk forlag Bråten, I.

(Red.) (2002).

Læring i sosialt, kognitivt og sosialt-kognitivt perspektiv.

Oslo: Cappelen akademisk forlag.

Grønmo, Sigurd(2004).

Samfunnsvitenskapelige metoder.

Bergen: Fagbokforlaget Jacobsen, Dag Ingvar, Thorsvik Jan.

Hvordan organisasjoner fungerer.

Bergen: Fagbokforlaget 2008 Sivesind, G.

Langfeldt & G.

Skedsmo (Red.

2006).

Utdanningsledelse.

Oslo: Cappelen akademisk forlag.

Spillane James P., Diamond, John B.Diamond (Edited by 2007).

Distributed leadership in Practice.

New York: Teachers College Press.

Møller/Fuglestsad: Ledelse I anerkjente skoler Univewrsitetsforlaget 2006 Lillejord Sølvi: Ledelse i en lærende skole 2003 Universitetsforlaget Kopisamlinger: Styring og ledelse av utfanning/organisasjon og ledelse Styring og ledelse av utdanning/styring og ledelse Styring av ledelse av utdanning/læring av ledelse Hauge, Lund, Vestøl: Undervisning i endring: IKT, aktivitet og design Wadel Cato; Læring i lærende orgaisasjoner Seek as 2002

Price: kr 900,-

Opprettet på: 02:56 PM Opprettet av: Ann-Eva
Rediger Beskrivelse | Behandle bilder | Administrere kategorier
Reply to ad
Popular Ads