Tilbake til annonser
Til Salgs
Bøker Til Allmennlærerutdanning
Related Ads

Bøker Til Allmennlærerutdanning

Til salgs:

Har endel bøker til salgs innenfor ulike fagfelt av allmennlærerutdanningen. Prisen som er oppgitt er halv pris av ny pris (eller billigere). Bøkene er fint brukte! Porto kommer i tillegg. Vil bruke Smartpost brev/pakker da dette er mest gunstig økonomisk. Send en melding om du lurer på noe, evt. ønsker å kjøpe litt bøker :) Pedagogikk: Ekeberg, T. R. & Holmberg, J.B (2004): Tilpasset og inkluderende opplæring i en skole for alle, en innføring. Universitetsforlaget. ISBN: 82-15-00544-6 Kr: 150,- Imsen, Gunn (2003): Elevens verden, innføring i pedagogisk psykologi, 3.utgave, 5.opplag. Universitetsforlaget. ISBN: 82-518-3783-9 Kr: 150,- Imsen, Gunn (2003): Lærerens verden, innføring i generell didaktikk. 2.utgave, 4.opplag. Universitetsforlaget. ISBN: 82-518-3837-1 Kr: 150,- Solerød, Erling (2005): Pedagogiske grunnproblemer - i historisk lys, 2. utgåve. Universitetsforlaget. ISBN: 82-15-00711-2 Kr: 150,- Kompendium Høgskolen i Bergen: Kompendium i pedagogikk ALU, Observasjon, intervju og samtale. 1. og 3. klassene ALU. Kr: 20,- Norsk: Aksnes, Liv M.(2004): Tid for tale - munnleg norsk i skolen, Cappelen Akademisk Forlag. ISBN: 82-02-21781-4 Kr: 100,- Eritsland, Alf G. (2004): Skrivepedagogikk, Teori og metode. Det norske samlaget, Oslo. ISBN: 82-521-6440-4 Kr: 180,- Kaldestad, Per O. & Knutsen, Hanne (2004): Diktboka, om arbeid med poetiske tekstar i skolen, Landslaget for norskundervisning (LNU) og Cappelen Akademisk Forlag. ISBN: 82-456-0603-0 Kr: 150,- Kulbrandstad, Lars A. (2003): Språkets mønstre, grammatiske begreper og metoder, Universitetsforlaget, 2.utgave, 4.opplag. ISBN: 82-00-12711-7 Kr: 150,- Skjelbred, Dagrun (2003): Elevens tekst, et utgangspunkt for skriveopplæring, 2. reviderte utgave, Landslaget for norskundervisning (LNU) og Cappelen Akademisk Forlag, 4.opplag. ISBN: 82-456-0747-9 Kr: 150,- Traavik, Hilde m.fl (2003): Skrive- og lesestart, skriftspråkutvikling i førskole og småskolealder. Teori og metoder. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS. ISBN: 82-7674-925-9 Kr: 160,- GLSM: Kompendium: Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring (GLSM), Artikler og utdrag. Høgskolen i Bergen, avdeling for lærerutdanning. Kr: 20,- Matematikk: Høines, Marit J. (2004): Begynneropplæringen, fagdidaktikk for barnetrinnets matematikkundervisning. 2.utgave, 4.opplag. Caspar Forlag AS. Kr: 220,- Naturfag: Fossen, Haakon (2008): Geologi; stein, mineraler, fossiler og olje, Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS. ISBN: 978-82-450-0673-5 Kr: 160,- Kompedie naturfag NLA: Kompendium 112: Mangfoldet i naturen, John Skartveit, Kr: 20,- Mat og helse: Nes, Mari m.fl (2004): Ernæringslære, Landsforeningen for kosthold og helse, 5.utgave. ISBN: 82-7047-201-8 Kr: 200,- Wilhelmsen, B. U. m.fl.(2001): Heimkunnskap for lærerutdanningen, NKS Forlaget . ISBN: 82-508-2036-3 Kr: 200,- RLE: Eidhamar, L. G. m.fl. (2004): Religioner og livssyn. Høyskoleforlaget AS. ISBN: 82-7634-517-4 Kr: 220,-

Plassering: 6982 Holmedal

Pris: Pris ikke oppgitt

Opprettet på: 10:20 PM Opprettet av: Dagny
Rediger Beskrivelse | Behandle bilder | Administrere kategorier
Reply to ad
Popular Ads