Tilbake til annonser
Til Salgs
Bøker Til Førskolelærerutdanning Til Salgs.
Related Ads

Bøker Til Førskolelærerutdanning Til Salgs.

Til salgs:

Olga Dysthe, Frøydis Hertzberg og Torlaug Løkensgard Hoel: Skrive for å lære. Skriving i høyere utdanning. ISBN: 978-82-7935-015-6. PRIS: 150,- Holger Koefoed: Modernismen i kunsthistoria frå 1870 til 1990-åra. ISBN: 82-585-1267-6. PRIS: 350.- Borgunn Ytterhus: Sosialt samvær mellom barn - inklusjon og eksklusjon i barnehagen. ISBN: 82-7935-041-1. PRIS: 140,- Synnøve Haugen: Omsorg og pedagogikk - kvalitet i barnehagetilbod for små barn. ISBN: 82-521-5144-2. PRIS: 170,- Ingerid Bø: Foreldre og fagfolk. 2.utgave. PRIS: 150,- Anne Tove Fennefoss og Kirsten E. Jansen: Praksisfortellinger - på vei til innsikt og forståelse. ISBN: 82-450-0094-9. PRIS:100,- Ingjerd Traavik: Innføring i bildeanalyse. ISBN: 978-82-7477-216-8. PRIS: 100,- Kari Kvistad og Frode Søbstad: Kvalitetsarbeid i barnehagen. ISBN: 9788202248673. PRIS: 100,- Marit Bjorvand Børresen: Veiledning i barnehage og skole- vekst eller frustrasjon? ISBN: 82-7518-119-4. PRIS: 110,- Ann Kristin Larsen: En enklere metode. Veiledning i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode. ISBN: 978-82-450-0366-6. PRIS: 100,- Lila Marie Moberg og Nora Lindèn: Barn og kommunikasjon. Om små barns bruk og utforsking av digitale verktøy. PRIS: 160,- Morten Sæter og Elin Angelo Aaberg: Barnet og musikken. Innføring i musikkpedagogikk for førskolelærerstudenter. ISBN: 978-82-15-00670-3. PRIS: 150,- Bjørg Mykle: Dukkenes Magi. ISBN: 82-530-1620-4. PRIS: 150,- Arne Redse: Mennesket i guds verden. ISBN: 978-82-520-4994-7. PRIS: 200,- Ida Heiberg Solem og Elin Kirsti Lie Reikerås: Det matematiske barnet. ISBN: 82-90898-26-6. PRIS: 180,- Marit Johnsen Høines: Begynneropplæringen. ISBN: 978-82-90898-47-7. PRIS: 250,- Gulle Stehouwer og Helene Nilsen: Den første sang. ISBN: 82-7093-235-3. PRIS:100,- Gunilla Dahlberg, Peter Moss og Alan Pence: Fra kvalitet til meningsskaping- morgendagens barnehage. ISBN: 9788244609074. PRIS: 200,- Odd Norstoga (RED.): Song for deg og meg. ISBN: 978-82-521-5828-1. PRIS: 180,- Leiv Geir Eidhamar og Paul Leer-Salvesen: Nesten som deg selv. Barn og etikk. ISBN: 978-82-7634-584-1. PRIS: 150,- Ellen Beate Hansen Sandseter, Trond Løge Hagen og Thomas Moser (red.): Barnas barnehage 3. Kroppslighet i barnehagen. ISBN: 9788205397729. PRIS: 280,-

Plassering: 6490 Eide, 6490 Eide

Pris: Pris ikke oppgitt

Opprettet på: 09:20 PM Opprettet av: Stine
Rediger Beskrivelse | Behandle bilder | Administrere kategorier
Reply to ad
Popular Ads