Tilbake til annonser
Til Salgs
Bøker Til Sosionomstudiet Selges!
Related Ads

Bøker Til Sosionomstudiet Selges!

Til salgs:

Selger en god del av mine bøker fra sosionomstudiet. Har bøker fra 1., 2. og 3. året. Bøkene er pent brukt. I noen av bøkene er det en del understrekninger. Prisen er satt etter bøkenes tilstand. Gode priser! Bøkene må hentes eller kan avleveres i Bergen sentrum etter avtale. Følgende bøker selges: - Claussen, T. & Ørvig K. (2003) Sosiale dilemmaer i det moderne. Oslo, Unipubforlag. Pris: 150 - Thompson N. (2009) Understanding Social Work. Pris: 125 - Bie K. (2007) Refleksjonshåndboken. Pris: 50 - Lysestøl P.M. (2003) Verferdstatens økonomi. Pris: 200 - Bugge K.E., Eriksen H. og Sandvik O. (2008) Sorg. Pris: 125 - Jacobsen D.I. & Thorsvik J. (2009) Hvordan organisasjoner fungerer. Pris: 200 - Kjønstad A., Bernt J.F., Kjellevold A. og Hove H. (2000) Sosial trygghet og rettssikkerhet - under sosialtjenesteloven og barneverntjenesten. Pris: 250 - Stamsø M.A.(2009) Verferdsstaten i endring - Norsk sosialpolitikk ved starten av et nytt århundre. Pris: 125 - Øvreeide H. (2009) Samtaler med barn - metodiske samtaler med barn i vanskelige livssituasjoner. Pris: 100 - Bjerke T. & Svebak S. (2001) Psykologi for høgskolen. Pris: 125 - Skau G.M. (2008) Gode fagfolk vokser - Personlig kompetanse i arbeid med mennesker. Pris: 150 - Rønning R. & Starrin B. (2009) Sosial kapital i et verferdsperspektiv. Pris: 160 - Payne M. (2005) Modern Social Work Theory. Pris: 100 - Killen K. (2007) Profesjonell utvikling og faglig veiledning - Et fellesfaglig perpektiv. Pris: 150 - Pedersen W. (2007) Bittersøt - Ungdom/sosialisering/rusmidler. Pris: 100 - Hanssen G.S., Helgesen M.K. og Vabo S.I. (2007) Politikk og demokrati - En innføring i stats- og kommunalkunnskap. Pris: 200 - Collin-Hansen R. (2007) Innføring i barnerett for sosialarbeidere. Pris: 220 - Hutchinson G.S. (2003) Samfunnsarbeid i sosialt arbeid. Pris: 150 - Andresen Soldal K. (2003) støttekontakter -soveputer eller ressurser i velferdssamfunnet? Pris: 150 - Cullberg J. (2010) Mennesker i krise og utvikling. Pris: 100 - Halvorsen K. (2002) Forskningsmetode for helse- og sosialfag - en innføring i samfunnsvitenskapelige metode. Pris: 100 - Repstad P. (2004) Sosiologiske perpektiver for helse- og sosialarbeidere. Pris: 100 - Halvorsen K. (2002) Sosiale problemer - En sosiologisk innføring. Pris: 200 - Westhagen H. (2008) Prosjektarbeid - Utviklings- og endringskompetanse. Pris: 175 - Lindbæk B. (2004) Kommunikasjonsverksted i sosialt arbeid. Pris: 150 - Helmen Borge A.I. (2010) resiliens - risiko og sunn utvikling. Pris: 100 - Ihle R. (2008) Søkelys - perpektiver på arbeid med etniske minoriteter i velferdstjenesten. Pris: 125 - Tjomsland S. (1997) Barnevern og omsorgovertakelse. Pris: 175 - Barth T. & Näsholm (2007) Motiverende samtale - Endring på egene vilkår. Pris: 100 - Normann T., Tveit Sandvin J. og Thommesen H. (2008) Om rehabilitering - Mot en helhetig og felles forståelse. Pris: 125 - Askeland G.A. & Molven O. (2006) Dokument i klientarbeid - Journalar, sosialrapportar og saksframstellingar i sosialt arbeid. Pris: 100 - Solstad A. (2006) Pengene og livet - økonomisk rådgiving i sosialt arbeid. Pris: 100 - Askeland G.A. (1994) Studium og klientarbeid - Same arbeidsprosess? Pris: 125 - Børge E. (2006) Ute-Inne. Pris: 250 - Eide T. & Eide H. (2004) Kommunikasjon i praksis - relasjoner, samspill og etikk i sosialfaglig arbeid. Pris 200 - Hutchinson G.S. & Oltedal S. (2003) Modeller i sosialt arbeid. Pris: 100 - Skau G.M. (2003) Mellom makt og hjelp. Pris: 125 - Thomassen M. (2006) Vitenskap, Kunnskap og praksis - Innføring i vitenskapsfilosofi for helse- og sosialfag. Pris: 100 - Underlid K. (2008) Gruppe Psykologi. Pris: 100 - Klefbeck J. & Ogden T. (2003) Nettverk og økologi. Pris: 150

Plassering: Øvre Fredlundsveien 35, 5073 Bergen

Pris: Pris ikke oppgitt

Opprettet på: 12:00 PM Opprettet av: Camilla Fortun
Rediger Beskrivelse | Behandle bilder | Administrere kategorier
Reply to ad
Popular Ads