Tilbake til annonser
Til Salgs
Bøker Til Utvit1100 Og Sped1001
Related Ads

Bøker Til Utvit1100 Og Sped1001

Til salgs:

Selger bøker til spesialpedagogikk første år, og til kulh1050. Utvit 1100, område 1, 2 og 3: Evenshaug, O. & Hallen, D. Barne- og ungdomspsykologi. Oslo: Gyldendal Akademisk. 200,- Woolfolk, A: Pedagogisk psykologi. Trondheim: Tapir akademisk forlag. 200,- Befring, E. Skolen for barnas beste. Oslo: Samlaget. 200,- Engelsen, B. U. Kan læring planlegges? Arbeid med læreplaner - Hva - hvordan - hvorfor. Oslo: Gyldendal akademisk. 250,- Oettingen, A. von (2001). Det pædagogiske paradoks. Århus: Forlaget Klim. 250,- Tønnesen, L. K. B. (2004). Norsk utdanningshistorie. En innføring med fokus på grunnskolens utvikling. Bergen: Fagbokforlaget. 150,- Øzerk, Kamil (2006) Opplæringsteori og læreplanforståelse. Opplandske bokforlag. 150,- Evenshaug, O. & Hallen, D. Familiepedagogikk: oppdragelsens hva, hvordan og hvorfor. Oslo: Ad Notam Gyldendal. 150,- Giddens, A. Modernitetens konsekvenser. Oslo: Pax forlag. 150,- Meighan, R. and Harber, C. A Sociology of Education. New York: Continuum International Publishing Group. 250,- Mollenhauer, K. Glemte sammenhenger. Om kultur og oppdragelse. Oslo: Ad Notam. 100,- Kompendium til område 1, 2 og 3, samt tilleggskompendium. 200,- Sped1001: Rygvold, A-L. og Ogden, T. (2008) (red.): Innføring i spesialpedagogikk, Oslo: Gyldendal Akademiske Forlag. 200,- Kopi av Buckley, S: Living with Down Syndrome , A publication of The Down Syndrome Educational Trust. Kopi av Tetzchner, S. von: Utfordrende atferd hos mennesker med lærehemning, Gyldendal Akademisk. Kopi av Grøholt, B., Sommerschild, H. og Garløv, I: Lærebok i barnepsykiatri. - Alle 3 kopiene for 100,-

Plassering: 0192 Oslo

Pris: Pris ikke oppgitt

Opprettet på: 11:20 PM Opprettet av: Am
Rediger Beskrivelse | Behandle bilder | Administrere kategorier
Reply to ad
Popular Ads