Related Ads

Brannslukkere

Til salgs:

Gå inn på www.maritimfritid.no Hvilket slukkemiddel skal man velge? Generelt kan man si at valget av slokkemiddel i stor grad bestemmes ut ifra virksomheten som utføres på stedet, eller ut ifra hvilke type branner som kan oppstå. En kombinasjon av flere typer brannslukkere kan være aktuelt. Dersom man tar hensyn til de forskjellige slokkemiddlenes egenskaper og at personalet er kjent med disse samt håndslokkerens virkemåte, vil man kunne sikre en rask og effektiv bekjempelse av branntilløp. Kort forklart: Korrekt slokkemiddel på rett sted! Brannklassene er angitt med bokstavene A B C på håndsokkerens frontetikett. A - Angir at håndslokkeren egner seg mot branner i faste organiske materialer som treverk, papir, tekstiler og lignende. B - Angir at håndslokkeren egner seg for bruk mot væskebranner så som bensin, olje, lakk, maling og lignende. C - Angir at håndslokkeren egner seg mot gassbranner som propan, metan og butangasser. E - klassen er utgått, men stod den gang for egnethet mot branner i elektriske anlegg inntil 1000 volt. I dag merkes alle apparater med varseltekst "kan benyttes mot branner i elektriske anlegg". Slukkeeffekt Slukkeeffekten er et mål på hvor stor brann man kan slukke, og med en brannslukker med høy slukkeeffekt har man bedre forutsetninger hvis det begynner å brenne. I tillegg til brannklassen skal alle apparater angis med en effektivitetsklasse. Effektivitetsklassen angis separat for A branner, B branner og C branner. Effektivitetsklassen er angitt på håndslokkerens frontetikett med for eks: 43A 233B C. En håndslukkers effektivitetsklasse avgjøres i tester der man prøver ut hvor store bål med furustaver slukkeren er i stand å slukke. Bålet er etter standardisert mål som er 0,5 meter høyt og 0,5 meter bredt. Dess lenger bål dess høyere brannklasse oppnår slokkeren. Under slokketesten tennes bålet og skal brenne en foreskrevet tid før slokkingen starter. For at slokketesten skal godkjennes må bålet være helt slokket innen 5 minutter for bål opp til effektivitetsklasse 21A og 7 minutter for høyere effetivitetsklasser. Et annet krav er at det ikke skal oppstå gjenantenning i bålet innenfor en periode på 3 minutter etter avsluttet slokking. Forskjellen på en brannslukker som har 55A fremfor en som har 34A utgjør 60% forskjell, dvs. 55A slukker en 60% større brann enn 34A klarer. Ergo så har du større mulighet for å klare å slukke en brann hvis du kjøper en brannslukker med høy effekt. Brannslukker Pulver ABC - pulver er velegnet til slokking av de fleste typer branner i tre, papp, olje, bensin og elektriske apparater. Branslukker Skum Skumslukkere gir betydelig mindre skade dersom du bruker den for å slukke en mindre brann. Slukker med kveling og nedkjøling. Brannslukker Kullsyre/CO2 CO2-slokkere gir en effektiv beskyttelse mot brann i maskiner og elektrisk utstyr. Kulldioksyd er en gass som slukker brann i væsker, gasser og plastmaterialer http://www.maritimfritid.no/category.html/brannslukkere

Plassering: Storgata 25, 3300 Hokksund

Pris: kr 152,-

Opprettet på: 05:10 PM Opprettet av: Vidar
Rediger Beskrivelse | Behandle bilder | Administrere kategorier
Reply to ad
Popular Ads