Tilbake til annonser
Til Salgs
Exphil, Pedagogikk Og Statsvitenskap Bøker
Related Ads

Exphil, Pedagogikk Og Statsvitenskap Bøker

Til salgs:

Selger diverse exphil, pedagogikk og statsvitenskap bøker (ikke alle på bildet) UTVIT1100 Woolfolk, A. (2004): Pedagogisk psykologi. Trondheim: Tapir akademisk forlag. PRIS: 200,- Evenshaug, O. & Hallen, D. (2000). Barne- og ungdomspsykologi. Oslo: Gyldendal Akademisk. PRIS: 230,- Engelsen, B. U. (2006). Kan læring planlegges? Arbeid med læreplaner - Hva - hvordan - hvorfor. Oslo: Gyldendal akademisk. PRIS: 220,- Tønnesen, L. K. B. (2004). Norsk utdanningshistorie. En innføring med fokus på grunnskolens utvikling. Bergen: Fagbokforlaget. PRIS: 98,- Dale, E. L. (2001). John Dewey og reformpedagogikk. I E. L. Dale (red.), Om utdanning. Klassiske tekster. Oslo, Gyldendal akademisk. PRIS: 200,- Pakkepris: 950,- UTVIT1500 SOLGT Befring, Edvard (2007). Forskningsmetode, etikk og statistikk. Oslo: Det norske samlaget. 2. Utg. PRIS: 200,- PED2100 - Personlighets og utviklingsteori Frydenberg, E. (2008). Adolescent Coping. Advances in theory, research and practice. London: Routledge. PRIS: 270,- HELT NY Rogoff, B. (1990). Apprenticeship in thinking: Cognitive development in social context. New York: Oxford University Press. PRIS: 198,- SOLGT Smith, L. & Ulvund, S.E. (1999). Spedbarnsalderen. Oslo: Universitetsforlaget. PRIS: 280,- Pakkepris: 680,- PED2750 - Læring og digital teknologi Erstad, Ola (2010): Digital kompetanse i skolen - en innføring. 2. utgave. PRIS: 199,- Säljö, R.: Læring i praksis: Et sosiokulturelt perspektiv, 2001. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. PRIS: 250,- Pakkepris: 400,- PED2140 - Hvordan mennesker lærer Bråten, I. (red.): Læring i sosialt, kognitivt og sosialt-kognitivt perspektiv, 2002. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. PRIS: 260,- NESTEN NY Säljö, R.: Læring i praksis: Et sosiokulturelt perspektiv, 2001. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. PRIS: 249,- Pakkepris: 480,- PED3000 Ole Fredrik Lillemyr (2007). Motivasjon og selvforståelse. Oslo: Universitetsforlaget. PRIS: 200,- Dweck, C. S. (1999): Self-theories: Their role in motivation, personality, and development. Philadelphia: Psychology Press. 199,- Samt alle tekstene i PDF-format disse kan jeg sende til deg per e-post. PRIS per tekst: Fra 20,- kr til 35,- kr. Pakkepris: 689,- PED2120 - Flerkul. ped. med vekt på PPR SOLGT Bråten, Ivar (2007): Leseforståelse. Lesing i kunnskapssamfunnet - teori og praksis. Oslo: Cappelen Akademisk forlag. PRIS: 220,- SOLGT Sand, Therese (2008): Flerkultruell virkelighet i skole og samfunn. Oslo: Cappelen akademisk forlag. 150,- PED2130 - Barn språk og tekstforståelse Cazden, Courtney: Classroom Discourse. The Language of Teaching and Learning, 2001. Portsmouth, NH: Heinemann. PRIS: 200,- PED2750 - Læring og digital teknologi Erstad, Ola (2010): Digital kompetanse i skolen - en innføring. 2. utgave. PRIS: 199,- Säljö, R.: Læring i praksis: Et sosiokulturelt perspektiv, 2001. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. PRIS: 250,- Pakkepris: 400,- EXPHIL SOLGT Exphil I: Filosofi- og vitenskapshistorie, 2009. Unipub. ISBN: 978-82-91670-55-3. PRIS: 150,- SOLGT Exphil II: Tekster i etikk, 2009. Unipub. ISBN: 978-82-91670-57-7. PRIS: 100,- Pakkepris: 200,- Send sms på mob: 412 27 089

Plassering: Refstadsvingen 7, 0589 Oslo

Pris: kr 98,-

Opprettet på: 05:50 PM Opprettet av: Atia
Rediger Beskrivelse | Behandle bilder | Administrere kategorier
Reply to ad
Popular Ads