Tilbake til annonser
Torget
Franz Kafka : Prosessen (les Mer Her > >)
Related Ads

Franz Kafka : Prosessen (les Mer Her > >)

DEN NORSKE BOKKLUBBEN 1991.

INNBUNDET MED SMUSSOMSLAG.

197 SIDER.

HEL OG FIN BOK.

PORTO KR 45.

Der Process (omsett til bokmål med namnet Prosessen) ? stavemåtane Prozeß, Prozess og Proceß er også nytta ?, er ein ufullendt, posthumt offentleggjort surrealistisk roman av den bøhmisk-jødiske forfatteren Franz Kafka.

Romanen blir rekna som Kafkas hovudverk, og mange ser romanen som det viktigaste litterære verket i nyare historie.

Boka kom ut i 1925 Romanen handlar om «Josef K.», som blir vekt av politiet ein morgon og arrestert utan å få vite kva han er sikta for.

I romanen følgjer vi hovudpersonen sin veg gjennom eit absurd og labyrintisk rettssystem.

Boka har gjeve namn til omgrepet Kafka-prosess, ei nemning på ein umogleg kamp mot eit ugjennomtrengjeleg byråkratisk system.

Franz Kafka (3.

juli 1883?3.

juni 1924) var ein tyskspråkleg forfattar.

Det mest kjende verket hans er romanen Der Prozeß (?Prosessen?).

Romanen skildrar ein person som er utsett for uklåre skuldingar av eit ugjennomtrengeleg rettssystem.

Av dette kjem nemninga Kafka-prosess.

Innhaldsliste [gøym] 1 Biografi 2 Verkliste 2.1 Korte forteljingar (utval) 2.2 Romanar 3 Bakgrunnsstoff 4 Sjå òg Biografi [endre] Kafka vart fødd i 1883 i en tyskspråkleg jødisk familie i Prag (Praha) i Bøhmen, på den tida ein del av Austerrike-Ungarn, i dag hovudstad i Tsjekkia.

Faren var ein Galanteriewaren-handelsmann, Hermann Kafka (1852-1931), og mora var Julie Kafka, fødd Löwy (1856-1934).

Frå 1889 til 1893 gjekk Kafka på Deutsche Knabenschule ved Fleischmarkt i Praha og tok sin Matura i 1901.

Han byrja å studera jus, og avla sin eksamen i 1906.

Deretter arbeidde han for eit forsikringsselskap.

Samstundes skreiv han på fritida.

I 1917 vart han ramma av tuberkulose.

Kafka sitt tihøve til den dominerande far sin var eit viktig tema i arbeida.

I 1923 flytta han til Berlin i von om å koma vekk frå familien sin påverknad, og konsentrera seg om å skriva.

Sjukdommen vart likevel verre, og han reiste attende til Praha.

Han vart seinare innlagd på eit sanatorium i nærleiken av Wien.

Her døydde han den 3.

juni 1924.

Han vart gravlagd i Neue Synagoge i Praha.

Kafka si gravKafka publiserte berre noen få korte historiar medan han levde, som berre utgjorde ein liten del av arbeidet.

Han fekk difor ikkje stor merksemd i si levetid.

Før han døydde, ba han venen og forleggaren Max Brod og hans elskarinne Dora Dymant om å øydeleggja alle manuskripta hans.

Dymant øydela lojalt dei manuskripta ho hadde, men Brod fylgde ikkje Kafka sine instruksar, og valde i staden å publisera dei.

Verkliste [endre] Korte forteljingar (utval) [endre] «Das Urteil», 1913 (Dommen) «Die Verwandlung», 1915 (Forvandlinga) «In der Strafkolonie», 1919 (I straffekolonien) «Ein Landarzt», 1920 (Ein landsens lækjar) «Ein Hungerkünstler», 1924 (Ein sveltekunstnar) Romanar [endre] Der Prozeß, 1925 (Prosessen) Das Schloß, 1926 (Slottet) Amerika, 1927 tgref 19

Price: kr 120,-

Opprettet på: 03:42 PM Opprettet av: TORGRIM GAUSTAD
Rediger Beskrivelse | Behandle bilder | Administrere kategorier
Reply to ad
Popular Ads