Tilbake til annonser
Torget
Førskolelærerbøker 2011/2012
Related Ads

Førskolelærerbøker 2011/2012

Jeg selger en god del bøker til førskolelærerutdanning.

Jeg selger alle samlet for 3090,- Jeg er villig til å selge en og en bok, men helst flere.

(Pga.

frakt/porto) Disse bøkene kan kjøpes etter mai 2011.

PEDAGOGIKK: ? Askland, L, S.O.

Sataøen,.(2009): Utviklingspsykologiske perspektiv på barns oppvekst.

2.utg Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS Pris: 180,- ? Gunnestad, A.

(2007): Didaktikk for førskolelærere.

4.utg Oslo : Universitetsforlaget Pris: 350,- ? Lillemyr, O F.

(1999): Lek ? opplevelse ? læring i barnehage og skole.

2.utg Oslo: Universitetsforlaget Pris: 140,- ? Løkken, G.

(1996): Når små barn møtes: om de yngste barnas gruppefellesskap i barnehage.

Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

Pris: 230,- MATTEMATIKK: ? Solem, I.

& E.

Reikerås.

(2008): Det matematiske barnet (2.utg.).

Bergen: Caspar forlag.

Pris: 160,- ? Høines, M (2006) Begynneropplæringen: Fagdidaktikk for barnetrinnets matematikkundervisning.

Bergen: Caspar Forlag AS Pris: 200,- ? Høines, M.J(1996) De små teller også.

Bergen: Caspar Forlag AS Pris: 120,- NATURFAG: ? Fischer, U & Madsen, B.L(2001): SE HER! - Om barns oppmerksomhet og førskolelærerens rolle Grønland: Pedagogisk forum Pris: 150,- ? Johansson, Stina (2001): Rundt i naturen 1 ? sammen med barna.

Oslo: Gyldendal Norsk Forlag Pris: 180,- ? Johansson, Stina(2004): Rundt i naturen 2 ? sammen med barna.

Oslo: Gyldendal Norsk Forlag Pris: 180,- ? Newth, Eirik(2002): Se opp! ? På vår egen stjernehimmel.

Oslo: Cappelen Pris: 100,- FYSISK FOSTRING: ? Berg, A & K.

Kippe (2006): Småbarns kroppslige verden ? sansemotorisk utvikling hos barn 0-3 år.

Oslo: Sebu Forlag Pris: 260,- ? Jagtøien, L.

G & K.

Hansen.

(2000): I bevegelse: Sansemotorikk ? leik ? observasjon.

Oslo: Gyldendal Norsk Forlag ASA Pris: 380,- ? Moen, E & K.

B.

Jacobsen.

(2007): Skritt for skritt (5.utg).

Nesbru: Vett & Viten AS Pris: 180,- ? Norsk Førstehjelpsråd: Førstehjelp - for deg som har omsorg for barn.

(4.utg).

Laerdal Medical AS Pris: 100,- FORMING ? Thorbergsen, E (2007): Barnehagens rom.

Oslo: Pedagogisk Forum Pris: 180,-

Price: kr 3 090,-

Opprettet på: 03:26 PM Opprettet av: Karoline Krosby
Rediger Beskrivelse | Behandle bilder | Administrere kategorier
Reply to ad
Popular Ads