Tilbake til annonser
Generell
Hvorfor Skal Du Bruke En Elreg El30 Mppt Solcelleregulator? *produsert I Norge!*

Hvorfor Skal Du Bruke En Elreg El30 Mppt Solcelleregulator? *produsert I Norge!*

BeskrivelseHvorfor skal du bruke en ELREG EL30 MPPT solcelleregulator som er produsert i Norge? Sammenlign kombinasjonen av alle egenskapene punkt for punkt med andre solcelleregulatorer, så forstår du hvorfor. (Ingen andre har samme av egenskaper.)ELREG EL30 MPPT er en avansert solcelleregulator med Multiple Power Point Tracking (MPPT). ELREG EL30 MPPT er en ny og forbedret versjon av den tidligere bestselgeren HB30 som står i drift på tusenvis av norske hytter. ELREG EL30 MPPT er utviklet i Norge for norske forhold, og til og med produsert i Norge. ELREG EL30 MPPT har 2 innganger for solcellepaneler inntil 160W hver, 3 forbrukskurser, multidisplay, fjerntemperatursensor og batterivakt. ELREG EL30 MPPT har frontpanel med norsk tekst, og leveres med en lettfattelig installasjons- og brukermanual på norsk. ELREG EL30 MPPT er en sofistikert solcelleregulator med mange funksjoner som er svært enkel og oversiktlig å installere og bruke.* PRIS: Kr 4.189 inkl. mva. **** FRAKT KR 100 I HELE NORGE! Ordre: [email protected]:Her gir vi en grundig forklaring av alle funksjoner, installasjon og bruk:DisplayELREG EL30 MPPT har display som gir deg full oversikt og kontroll. Tre separate display viser batterispenning, ladestrøm og forbruksstrøm samtidig. Hvert minutt vises også effekten fra solcellepanelet samt effekten ut til forbrukskursene. Det er i tillegg et lite display med ladeindikator, som også viser feilkoder dersom det oppstår feil på regulatoren. BatteristatusGrønn LED: ca. 50-100 % batterikapasitet.Gul LED: ca. 20-50% batterikapasitet.Rød LED: ca. 0-20% batterikapasitet.Vær klar over at batterikapasiteten synker ved høyere strømtrekk. Når panelet ikke leverer strøm så blinker lysdiode for batteristatus.BatterivaktELREG EL30 MPPT beskytter batteriet mot dyputlading. Dersom batterispenningen går under 11V, slås lastutgangen av og videre utlading av batteriet forhindres. Display viser ”BATL” og lysdioder for forbrukskurser lyser rødt. Som en nødløsning kan hovedbryter trykkes for videre belastning av batteriet. Kursene vil deretter skrus av ved 10,5V og videre belastning er ikke mulig før batterispenningen igjen kommer over 12V. Det er alltid viktig at batteriet ikke blir stående lenge tomt, men opplades så raskt som mulig. LadeprosessenELREG EL30 MPPT har en 3-trinns automatisk ladeprosess som sørger for raskest mulig fullading, samt vedlikeholdslading. Ladeforløpet er indikert med lysdioder i front av regulator.1. Bulklading:Regulatoren tilpasser hele tiden arbeidspunktet på solcellepanelet slik at maksimal tilgjengelig effekt tilføres batteriet. Denne prosessen kaller vi Maximum Power Point Tracking (MPPT). Når spenningen på batteriet har steget til toppladenivået (f eks 14,4V ved AGM-batteri), går regulatoren over i neste trinn. Batteriet er nå ca. 80% oppladet.2. Topplading:Regulatoren lader batteriet med en konstant spenning (14,4V ved AGM). Etter hvert som batteriet topplades så synker ladestrømmen. Når ladestrømmen har stabilisert seg på et lavt nivå, går regulatoren over i neste trinn.3. Vedlikeholdslading:Regulatoren vedlikeholslader batteriet med en konstant spenning (13,8V). For å sikre lang levetid og fulladet batteri, er ladespenningen temperatur kompensert. Batteritemperaturen vises når bryter merket ”BATTERITYPE” trykkes.MPPT - Maximum Power Point Tracking (maks effektregulering)ELREG EL30 MPPT er utstyrt med MPPT-regulering som sørger for at all tilgjengelig effekt fra panelet blir utnyttet når batteriet trenger det som mest.Eksempel: Et typisk 120W panel har en spenning på ca. 17V og strøm på 7,1A. (17V x 7,1A = 120W.) Tradisjonelle solcelleregulatorer regulerer slik at solcellepanelet kobles direkte til batterispenningen når batteriet trenger lading. Dermed synker panelspenningen ned til batterispenning, men strømmen opprettholdes omtrent som før. Når derfor panelspenningen blir holdt nede på ca. 12V av batteriet, i stedet for 17V, er effekten fra solcellepanelet redusert til kun 12V x 7,1A = 85W. Dette medfører et tap på hele 35W! I eksemplet her vil ELREG EL30 MPPT ta i bruk hele effekten: 17V x 7,1A gjort om til 12V x 10A = 120W.Vi ser av dette at ladestrømmen har økt til 10A og all effekten fra panelet er kommet til nytte. ELREG EL30 MPPT beregner hele tiden i hvilket strøm- og spenningsforhold panelet vil gi størst effekt. Resultatet er batteriet til en hver tid får maksimal ladestrøm. Hvor denne effekttoppen befinner seg varierer med solforhold, paneltemperatur samt paneltype. HovedbryterKnapp merket ”HOVEDBRYTER” setter forbrukskursene av eller på. Når forbrukskursene er avslått viser display ”AV” i vindu for forbruksstrøm.BatterivelgerFor at regulatoren skal kunne optimalisere ladingen for forskjellige batterityper er ELREG EL30 MPPT forsynt med en batterivelger. Trykk inn knapp merket ”BATTERITYPE” og hold denne inne. Velg ønsket type batteri ved å trykke inn knapp merket ”HOVEDBRYTER”. Tre forskjellige batterityper kan velges. Disse er STD, GEL og AGM. STD er batteri med vannpåfyllingskorker. Spør oss dersom du er usikker på hvilken type batteri du har.FjerntemperatursensorFor å sikre optimal lading ved varierende omgivelsestemperatur er ELREG EL30 MPPT forsynt med en fjerntemperatursensor som føler temperaturen på batteriene. Det er viktig at denne skrus fast på batteriets pluss-pol med så god termisk kontakt som mulig. Fjerntemperatursensor er avgjørende for å få optimal temperaturkompensert lading, minst mulig vedlikehold av batteriene og lang batterilevetid.SenseFor å kompensere for spenningsfall i batteri ledningene ved lading bør sense-inngangen benyttes dersom batteriledningene (6 mm2) er lengre enn 5 meter. Benytt kabel med tverrsnitt 0,75 mm2 fra batteri til sense-inngang.Batterikondisjonering (equalization)ELREG EL30 MPPT har en funksjon for å foreta en kondisjonering av batteriet som vil utjevne battericellene og minske blysulfat belegget på batteriplatene. Kondisjonering bør bare foretas på batterier med flytende syre, og dermed ikke på batterier av type GEL eller AGM. Kondisjoneringen må startes på et fulladet batteri og når det er solskinn. Forbrukskurser må være avslått. Påse at batteriet har nok vann i cellene. Kondisjonering startes ved å trykke ned knapp merket ”BATTERITYPE” i 20 sekunder. Når funksjonen er aktiv vil display vise ”REG” når batteritypeknapp trykkes. Kondisjoneringen varer 2 timer og vil automatisk bli avsluttet. For å avslutte manuelt trykkes knapp merket ”HOVEDBRYTER”. Kondisjonering bør ikke foretas mer enn 4 ganger i året eller når man føler at batterikapasiteten over tid er blitt redusert.ForbrukskurserForbruket kan fordeles på 3 kurser. Disse er sikret med hver sin elektroniske automatsikring. Alle kurser kan belastes med opp til 10A. Kurs 1 kan belastes med opp til 20A i 2 minutter til bruk ved start av f.eks. parafinvarmere. Sikringsbrudd indikeres med rødt blinkende lys ved aktuell kurs. For å resette sikringsbrudd trykkes knapp merket ”HOVEDBRYTER”.TilkoblingELREG EL30 MPPT har skruterminaler av messing for kabel opp til 28mm2 i diameter. Ikke skru til for hardt, etterstram heller senere.1. Begynn med å tilkoble forbruks kurser.2. Neste steg er å tilkoble batteriet og fjerntemperatursensoren. Temperatursensoren skrus fast på batteriets pluss pol. Benytt minimum 6mm2 tverrsnitt på batteri kabel ved et forbruk på 30Amp.3. Til slutt tilkobles solcellepanelene.GarantiELREG EL30 MPPT leveres med hele 5 års begrenset garanti mot produksjons- og materialfeil.TEKNISKE SPESIFIKASJONER• Nominell batteri spenning: 12V• Driftspenning: 8–16V• Tilatt driftstemperatur: -40 - +40 C• Tilatt lagringstemperatur: -50 - +60 C• Egenforbruk: Ca 18mA• Virkningsgrad: Ca 94% ved 15A ladestrøm ved 20 C batteritemperatur• Ladertype: 3-trinns fullautomatisk med bulklading, absorbsjonslading og vedlikeholdslading- Bulk: Maks effekt regulering, MPPT- Absorbsjon eller topplading: STD: 14,5V, AGM: 14,4V, GEL 14,2V- Vedlikeholdslading: STD: 13,8V, AGM: 13,8V, GEL 13,8V• Temperaturkompensering: -18mV pr. C. (høyere ladespenning ved synkende temperatur)• Spenning ved utkobling av forbrukskurser: 11V og 10,5V• Varsel før utkobling av forbrukskurser: Rød batteristatuslampe blinker• Innkobling av forbrukskurser: Manuelt med hovedbryter• Maks strøm eller effekt pr. inngang: 25A eller 320W• Maks strøm eller effekt totalt begge innganger: 25A eller 320W• Maks panelspenning / generatorspenning: 25V• Minimum inngangsspenning for at lading skal starte: 15,5V • Antall forbrukskurser: 3• Maks strømtrekk pr. kurs: 10A kontinuerlig (kurs 1; 20A i 2 min)• Målenøyaktighet batterispenning: +/- 0,1 V• Målenøyaktighet ladestrøm: +/- 0,1 A• Målenøyaktighet forbruksstrøm: +/- 0,2 A• Målenøyaktighet batteritemperatur: +/- 2 C• Beskyttelsesgrad: IP22• Vekt: 746 gram• Dimensjoner: B216mm x H118mm x D50mm• Tilkoblingsklemmer: Skruterminal, maks kabeltverrsnitt 28 mm2, diameter 6 mm PRIS: Kr 4.189 inkl. mva. ****** FRAKT KR 100 I HELE NORGE! ***Ordre: [email protected]ØRMÅL OG SVAR:Jeg skjønner ikke dette med MPPT. Hva er er egentlig forskjellen på solcelleregulatorer med og uten MPPT? Kan du forklare en gang til? MPPT (Maximum Power Point Tracking) er som navnet sier å følge solcellepanelets maksimale utgangseffekt. “Ekte” MPPT sørger for at den maksimale effekt som solcellepanelet kan levere ved en gitt solinnstråling utnyttes opp mot ca 95%. Dette er bedre enn de mange solcelleregulatorer som finnes på markedet, som ikke har MPPT, eller har en slags “pseudo” MPPT. Derfor kan de typisk kun utnytte 70-75% av den effekt solcellepanelet kan levere. Med ekte MPPT måler regulatoren hele tiden strøm og spenning ut av solcellepanelet, og multipliserer disse verdiene slik at den til en hver tid har kontroll på hvilken effekt solcellepanelet leverer. MPPT-regulatoren bruker altså denne informasjon (med en spesiell algoritme) til å kontrollere om solcellepanelet til en hver tid gir den maksimale effekt, selv om den innstrålede soleffekt endrer seg i løpet av dagen og med skydekket. En solcelleregulator uten MPPT, eller med ”pseudo” MPPT, er typisk en elektronisk bryter med en diode i serie. Bryteren kontrolleres slik at solcellepanelet er forbundet direkte til batteriet via dioden, så lenge batteriet ikke er ladet helt opp. Når batteriet er ladet opp til den ønskede spenning brytes forbindelsen. Dette er ikke energieffektivt siden utgangsspenningen fra solcellepanelet påvirkes av batteriets spenning. ELREG er en norsk virksomhet med over 30 års erfaring i utvikling og produksjon av effektelektronikk. VANNHANDEL er autorisert forhandler av solcelleregulatorer fra ELREG.© VANNHANDEL.NO Det tas forbehold om avvik i spesifikasjoner og priser. Er du på utkikk etter markedets minste og beste 100W solcellepanel med SUNPOWER monokrystallinske bakkontakt-solceller? Se her: www.finn.no/27463672 Tilstand: Ny

Pris: kr 4 189,-

Opprettet på: 08:34 PM Opprettet av: Admin
Rediger Beskrivelse | Behandle bilder | Administrere kategorier
Reply to ad
Popular Ads