Tilbake til annonser
Til Salgs
Odd Myklebust; Historien Om Et Lovlig Mord (likvidasjon I Sigdal I Under Krigen)
Related Ads

Odd Myklebust; Historien Om Et Lovlig Mord (likvidasjon I Sigdal I Under Krigen)

Til salgs:

Odd Myklebust; Historien om et lovlig mord. Om Hjemmefrontens likvidasjonen av Ole Isaksen Watnås i Sigdal i 1945. Utg. 1997. 194 sider. Som ny m/omslag. kr 180,- (porto kr 20,-) + div krigslitteratur: NORGE I KRIG (8 bind utg 1984 - 87) 1) Overfall. 255 sider 2) Nyordning. 254 sider 3) Verdenskrig, 280 sider 4) Holdningskamp, 256 5) Hverdagsliv, 285 sider 6) Hjemmefront, 280 sider 7) Utefront, 276 sider 8) Frigjøring, 296 sider. Meget pene eksemplarer. Kr 550,-. Ikke omslag på alle. (enkeltbøker kr 90,- pr stk.) Per Voksø (red); KRIGENS DAGBOK. Norge 1940-1945. Utg av Forlaget Det Beste i 1985. Bok i stort format med mange bilder. 544 sider. Meget pent eksemplar m/omslag. Kr 120,-. YNGVAR USTVEDT: Frigjøringen i bilder. (bilder fra Oslo-området) Utg 1995. 175 sider. Meget rikt illustrert. kr 90,- BERIT NØKLEBY OG GURI HJELTNES: Barn under krigen. Bok i stort format med mange bilder utgitt i 2000. 272 sider. Oversikt over barn som mistet livet under krigen i krigshandlinger og ulykker på grunnav krigen. Kart, noter og kilder. Meget pent eks m/omslag. Kr 150,- INGVALD SUUL: Krigstiden 1940-45 slik jeg opplevde den. Et fotoalbum av Ingvald Suul. Bilder og faksimiler av plakater, skjemare osv. Bilder hovedsakelig fra Nord-Trøndelag og litt fra Bardufoss. 2.oppl. Utg. 1987. Meget pent eks. kr 100,- Krigen i Norge 1940: ODD LINDBACK-LARSEN; Krigen i Norge 1940. Detaljert og helhetlig framstilling av krigen våren 1940 ug av Forsvarets Krigshistoriske avdeling i 1965. 189 sider. Bilder. Kart i lomme bak i boken (31 kartskisser med situasjonsoversikt). Meget pent eksemplar m/omslag. Kr 150,-. T. K. DERRY: Det britiske felttog i Norge 1940. Oversatt av Johannnes Schiøtz. Utg 1953. Bygger på intervjuer med de militære sjefene og andre som deltok. Bilag med operasjonsordrene og fortegnelse over de innsatte allierte styrker. Kartskisser. 315 sider. Meget pent eksemplar. Kr 180,- Svein T. Arneberg og Kristian Hosar; Vi dro mot nord. Felttoget i Norge i april 1940 skildret av tyske soldater og offiserer (fra Oslo, Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Møre og Romsdal). Meget detaljrik og gjennomillustrert bok med tyskernes egne bilder. Mye fra felttoget i Gudbrandsdalen hvor vi kan følge general Pellengahr og hans tropper. Utg 1989. Med oversikt over tyskernes bemanning og våpen under felttoget, oversikt over Wehrmacht-ledelsen, gradsbenevnelsene i Wehrmacht Heer, kildeoversikt. Mange bilder og kart. Meget pent eksemplar. Kr 120,- DAG SKOGHEIM: Osten. Roman om en stor, rund, skinnende gul gaudaost og dens forunderlige ferd fra den ble båret ut av Snåsa Meiere da flyalarmen gikk den 28. april 1940 til den ble begravet i granatregnet i Narvik fire uker senere. En fabel-aktig roman, et absurd drama om krigens galskap som det kunne utspille seg under det tyske felttoget i Nord-Norge. Utg. 1992. 153 s. Meget pent eks. m/omslag. Kr 90,- Andreas Hauge; Kampene i Norge 1940. Bind 1. Utg. 1988. 288 sider. Rikt illustrert med tegninger og kart. Navneliste over de som falt. Register. Bind 1 omfatter alle kamphandlingene i 1940 utenom Østlandet (om dekkes i bind 2). Meget pent eks. m/omslag. Kr 350,- for bind 1. INGVALD RØDLAND: Det tyske angrepet på Egersund og Dalane 1940. Utgitt av Dalane folkemuseum, Egersund i 1974. 327 sider. Illustrert. Personregister. Hilsen på tittelbladet, ellers meget pent eks. kr 250,- Tameland & Zetterling; Den nionde april. Nazitysklands invasion av Norge 1940. Utg. 2000. Svensk tekst. Kart og register. 319 sider. Pent eks. m/omslag. Kr 50,- MARGARET REID/LEIF C. ROLSTAD; April 1940. En krigsdagbok. Margaret Reids dagbok utgitt av Leif C. Rolstad i samarbeid med Blance Larsgaard og Arvid S. Kapelrud. Utgitt i 1980. Meget pent eks. m/omslag. Kr 50,-. BJØRN BJØRNSEN: Narvik 1940. Utg 1980. 360 sider. Bilder. Kart. Litteratur. Meget pent eksemplar. Kr 50,-. Generalmajor A. D. DAHL; Nord-Norges forsvar fra vikingtiden til i dag. Utgitt i anledning av 6. divisjons 50-års jubileum i 1948 på F. Bruns Bokhandels Forlag, Trondheim. En del stoff fra kampene i Narvik i 1940 og gjenerobringen av Finmark i 1944-45. 156 sider. Bilder. Meget pent eks. Kr 90,-. HELGESEN, JAN-PETTER: Kampen om Sola. Utgitt i forbindelse med 50-års jubileet for Stavanger Lufthavn, Sola. Endel krigshistorie. Utg. 1987. 259 sider. Mange bilder. Noen få side brettet i hjørne, ellers meget pent eksemplar m/omslag. Kr 180,- Hans P Lødrup; Vinjesvingen. Om kampene der i 1940. Utg 1945. Bilder og kart. 151 sider. Meget pent eksemplar. Kr 50,-. BRATTELI , TRYGVE: Våren som ikke kom. 9. april - 25. september 1940. Om hendelsene i Norge krigsvåren. Utg 981. Oslo. 203 sider. Bilder. Meget pent eks m/omslag. Kr 40,-. Kjell Fjørtoft; Mot stupet. Norge inn i krigen. Det er en bok om Vinterkrigen i Finland, om russerfrykt og overvåkning av kommunister, om stormaktenes kyniske spill om Norge, og om den tyske invasjonen - time for time. Utg 1989. Bilder. Noter og litteraturoversikt. 387 sider. Meget pent eks. m/omslag. Kr 90,-. JO BENKOW og OLE KRISTIAN GRIMNES: Vendepunkt. 9. april i vår bevissthet. 1990. Utg. 1990. 143 sider. Meget pent eks. kr 40,-. ASBJØRN ØKSENDAL: Gulltransporten. Om evakueringen av Norges Banks gullbeholdning i 1940. Utg. 1974. 128 sider. Bilder. Meget pent eks. Kr 40,-. Robert Pearson; Redd gullet! Historien om den norske gulltransporten i 1940. Utg. 2010. 206 sider. Illustrert. Som ny m/omslag. Kr 120,- Omtale: Denne boken handler om gulltransporten i Norge under annen verdenskrig. Den skildrer detaljert ferden fra Norges Bank via Lillehammer til Åndalsnes, hvor deler av gullet blir lastet om bord på HMS Galatea, og videre til Molde hvor resten blir lastet og sendt av gårde til England. Hverdagsliv og motstandskamp: KNUT INGAR HANSEN: Da krigen kom til Norge. Hverdagsliv og viktige hendelser under krigen slik det kunne oppleves av et barn i 10 - 15-års alderen. Tilegnet mine barnebarn. (Forfatteren vokste opp i Kongsvinger.) Utg. 1995. 80 sider. Mange bilder. Meget pent eks. Kr 70,- JORUNN SEM FURE: Universitetet i kamp 1940-1945. (nazifisering, arrestasjon av studentene, motstandsgrupper osv), Utg. 2007. 418 sider. Bilder. Register og noter. Som ny m/omslag. Kr 120,- EINAR HEIMÅS DOKKEN: Jegerliv på Holleia og i Ådalsskogene. Utg. 1978. Del 1: Jakter i krigsåra. Del 2: Omdyr og storjegere. Bilder. 119 sider. Meget pent eks. m/omslag. Kr 90,-. Thomas Chr Wyller; Verdenskrig og hverdagsliv - en stavangerfamilie under krigen. Utg 2011. 144 sider. Som ny m/omslag. Kr 90,- . Forlagets omtale: Fem år under tysk okkupasjon ble ekstra dramatiske for familien Wyller fra Stavanger. Både far og sønn havnet i tysk fangenskap. Vi følger familien gjennom fem år med hverdagslige og dramatiske hendelser som splittet dem fysisk, frem til de i august 1945 ble forenet igjen ved en sykeseng på Rikshospitalet i Oslo. Sønnen Thomas havnet på Grini for motstandsarbeid. Verre gikk det med faren Trygve, som endte i tysk konsentrasjonsleir. Bare tilfeldigheter gjorde at han overlevde, og ble fraktet hjem med de hvite bussene. KNUT EIDEM: Aulaen brenner! Norske studenter under hakekorset. Utg.1980. 153 sider. Meget pent eks. Kr 90,- MICHAEL SARS og KNUT ERIK TRANØY: Tysklandsstudentene. Om arrestasjonen av studentene ved Universitetet i Oslo og senere fangenskap med forsøk på nazi-indoktrinering i Tyskland. Utg. 1946. 219 sider. Kart på innsiden av permen med reise-/marsjruter i Tyskland. Meget pent eks. Kr 90,-. LARSEN, PETTER; Idrettsfront. Roman. Om idrettsfronten under krigen. Utg 1982. 150 sider. Som ny m/omslag. Kr 50,- THORLEIF MOE og ERLING DITTMANN: Med gutteøyne under Fjellet. Tønsberg i en krigstid. Utg. Tønsberg. 1990. 120 sider. Illustrert. Et par rifter i omslaget, ellers meget pent eks. kr 90,- Boken om Danskehjelpen. Bok om matvarehjelpen fra Danmark til Norge under krigen. Utgitt 1947. 327 sider. Bilder. Meget pent eks. Kr 90,- EINAR DIESEN: Maidagene 45. Billedredaktør Jan A. Martinsen. Utg på Norsk Kunstforlag, stort format. Utgiverår ikke oppgitt, men antakeligvis ca 1990. 387 sider. Mange bilder. Meget pent eks. Kr 70,- GURI HJELTNES: Krigshverdag. Bilder fra norske familiealbumer 1940 - 1945. Utg. 1990. 64 sider. Meget pent eks. Kr 70,- Kjell Fjørtoft; Vi fikk vår frihet. Finnmark høsten 1944. Utg 1984. 223 sider. Mange bilder. Meget pent eks. m/omslag. Kr 90,-. HJEMMEFRONTEN - MILORG - KP LINGE - OSVALD-GRUPPEN GJELSVIK, TORE: Hjemmefronten. Den sivile motstand under okkupasjonen 1940 - 1945. Utg 1977. (forfatteren var medlem av hjemmefront-ledelsen under krigen) 271 sider. Bilder. Bruksspor på perm, ellers meget pent eks. Kr 50,-. Ferdinand Schjelderup; På bred front (1940-42). Opplevelser under krigen hvor han var med i hjemmefrontens ledelse. Måtte på slutten av krigen dra til Sverige. Mange spennende enkelt-hendelser. Utg 1947. Meget pent eks. Kr 60,- FERDINAND SCHJELDERUP: Over bakkekammen. 1943-1944. Fra hjemmefrontens ledelse under krigen. Utg 1949. 386 sider. Meget pent eks. Kr 60,- ARVID BRODERSEN; Mellom frontene. Forfatteren var kontaktmann mellom hjemmefronten og tyske motstandsgrupper under krigen. Utg 1979. (Cappelen). 186 sider. Bilder. Meget pent eks. m/omslag. Kr 50,- JENS-ANTON POULSSON; Tungtvannssabotasjen. Kampen om atombomben 1942 - 1944. Antisabotasje 1944 - 1945. Utg 2007. 5.oppl. Bilder og kart. 192 sider. Som ny. Kr 90,- Per Hansson/J O Jensen; Den farlige våren (om slutten på krigen i 1945). Mye interessant stoff om kontakten mellom hjemmefronten og tyske kontakter på slutten av krigen. Bl a hadde Jens Chr Hauge som ledet HS og tyske major Hammersen i Wehrmachts overkommando nært samarbeid. Litteratur og kilder. 271 sider. Meget pent eksemplar. kr 40,- JON VEGARD LUNDE: Hjemmefronten på Hedmarken og Østerdalen. Bind. 1: 1940-42. Motstand og ikke-motstand. 358 sider. Utg. 1998. Bind 2: 1943 - juli 1944. Det har lett for å gå godt. Utg. 2001. 415 sider. Rikt illustrerte. Med register og kilder. Meget pene eksemplarer. Kr 400,- (enkeltbind kr 250,-) PAUL ENGSTAD: Også vi når det blir krevet. Hjemmefronten under krigen 1940-1945. Innledn.: Prof. Olav Riste. Utg. 1985. Tiden. 73 sider. Meget pent eks. Kr 50,- TRYGVE WYLLER,: Motstandskampen 1940 - 45. Om den militære og sivile motstandskamp i Stavanger under krigen. Utgitt av Stavanger kommune i 1962. 371 sider. Bilder og register. Meget pent eks. Kr 120,- Hans Luihn; DE ILLEGALE AVISENE. Den frie, hemmelige pressen i Norge under okkupasjonen. Utg. 1960. Historien om de illegale avisen i Norge under krigen. 292 sider. Noter. Avisregister. Illegal presse ble et viktig ledd i holdningskampen i Norge. De første illegale aviser kom sommeren 1940 med kommentarer, appeller, dikt. Etter at radioene ble inndratt sensommeren 1941, økte antallet illegale aviser. Til sammen ble det produsert ca. 300 illegale aviser, de fleste i Oslo og spredt ut derfra over landet. Trolig deltok mellom 12 000 og 15 000 menn og kvinner i produksjon og distribusjon av avisene. Slike aviser ble først lagt i posten, etter 1942 spredt med kurér og fra hånd til hånd. Meget pent eks. Kr 70,-. David Howarth; Ni liv. Historien om Jan Baalsrud (Kp Linge). Om flukten fra Lyngen til Sverige, kjent fra filmen Ni liv. Utg 1955, 231 sider. Meget pent eksemplar. Kr 40,- JAN CHRISTENSEN: Oslogjengen. Europas beste sabotørgruppe. Utg. 2005. 320 sider. Bilder og navneregister. Meget pent eks. (som ny). Kr 150,- Odd Myklebust; Historien om et lovlig mord. Om Hjemmefrontens likvidasjonen av Ole Isaksen Watnås i Sigdal i 1945. Utg. 1997. 194 sider. Som ny m/omslag. kr 180,- (porto kr 20,-) Milorg D 13 i kamp. Originalutgaven fra 1961. Undertittel: Episoder fra det militære motstandsarbeidet i Oslo og omegn under okkupasjonen nedtegnet etter Milorg-rapporter og personlige beretninger. Utgitt av 13-klubben v/ Odd Øyen, Per Røed og Andreas Tømmerbakke. Boken er illustrert med tegninger v/Kaptein Aandreas Hauge. Kart med områdeinndelingen. Navneregister. 288 sider. Dette er spennende lesestoff hvor virkeligheten overgår fantasien. ! Navn på friblad, ellers meget pent eksemplar. Kr 90,- Dag Christensen; Hemmelig agent i Norge. Utgitt 1987, men dette nytt opplag fra 2010. Dramatisk beretningen om Hugo Munthe-Kaas - i britisk spesialtjeneste mot tyskerne. Var med i kampene i Narvik i 1940. Ble spesialagent i SIS med spionasjeoppdrag på Norskekysten. Fikk commandotrening. På slutten av krigen ble han avsnittsjef i Milorg - Elg-basen med hovedkvarter i Buvassfaret mellom Begnadalen og Ransfjorden. (Hovedbasen var i Vassfaret.) Tok imot utstyr til 1200 mann og trente opp 700 som sto klare til kamp i maidagene i 1945. Det kom også til trefninger med tyskerne. For agentvirksomheten fikk Hugo krigskorset med sverd i 1943. Bilder. 180 sider. Meget pent eksemplar. Kr 70,-. LEIF B LILLEGAARD: Siste patrulje. Roman om hva som hendte med fem tyske soldatar på en fjellgård mellom Snåsa og svenskegrensa i 1945. Utg.1978. Som ny m/omslag. Kr 90,- Oddmund Berg; Operasjon NORGE. Rubin Langmos krigsopplevelser 1940 - 1945. 234 sider. Meget pent eks. m/omslag. Kr 180,- (sjelden) Rubin Langmo også kjent under dekknavnet Ruben Larsen (født 9. mars 1920 i Telemark, død 24. januar 1981 i Oslo) var en norsk motstandsmann og medlem av Kompani Linge under andre verdenskrig. Han ble tildelt Krigskorset med sverd, Norges fremste utmerkelse. Etter at Tyskland angrep Norge 9. april 1940 tjenestegjorde Langmo som militærpoliti i Valdres. Etter at kampen mot okkupantene var oppgitt i Sør-Norge kom han sist i mai 1940 med en skøyte over Nordsjøen fra Ålesund til Shetland. I Storbritannia gikk han inn i de norske styrkene for å fortsette kampen mot okkupantene. Han ble etter hvert med i Norwegian Independent Company No. 1, senere kjent som Kompani Linge. Langmo var blant de første nordmenn som ble rekruttert til Special Operations Executive og fikk opplæring i etterretning og sabotasje. Allerede i juni 1940 var Langmo tilbake i Norge, der han deltok i en sprengningsaksjon mot rørgaten til Bjølvefossen kraftverk i Hardanger. Aksjonen mot kraftanlegget i Ålvik 17. juni 1940 regnes som den første sabotasjeaksjon mot industrianlegg i Norge under okkupasjonen. I romjulen 1941 deltok han i Måløyraidet, der han tjenestegjorde som kaptein Martin Linges assistent. Langmos innsats ble særlig lagt merke til av det britiske Special Operations Executive, som også utarbeidet innstilling om dekorering. I statsråd 19. juni 1942 ble sersjant Langmo tildelt Krigskorset med sverd «For fremragende tapperhet under raidet på Måløy 27. desember 1941.»Langmo deltok i august 1942 i Diepperaidet, den allierte landgangsaksjonen ved Dieppe i Nord-Frankrike. Han ble senere på høsten 1942 sendt til Østlandsområdet for å støtte oppbygningen av Milorg (Operasjon Bittern). Mot slutten av krigen var Langmo i Nord-Norge, der han fungerte som oversetter og assistent for den allierte overkommandoen. LARS BORGERSRUD: Nødvendig innsats. Sabotørene som skapte den aktive motstanden. Utg. 1997. 352 sider. Bilder. Register. Oversikt over falne. Meget pent eks. Kr 180,- GUNNAR SØNSTEBY I samarbeid med Jan Brage Gundersen: Bak rapportene. Ny rapport fra "nr.24" i Kompani Linge. Utg 1985. 220 sider. Bilder og kart. Meget pent eks m/omslag. Kr 90,-. ARNFINN MOLAND; Over grensen? . Hjemmefrontens likvidasjoner under den tyske okkupasjonen av Norge 1940-1945. Utg1999. Alle kjente tilfeller av likvidasjon er omtalt. Det var lenge antatt at dette var 65 tilfeller, men her dokumenteres 82 tilfeller. Kilder, litteratur og personregister. 382 sider. Meget pent eks. Kr 120,- ARNFINN MOLAND: I hemmelig tjeneste. Kompani Linge sett med britiske øyne. Utg. 2001. 165 sider. Illustrert. Meget pent eks. kr 120,- INGRID FURUSETH: Kvinne mellom frontene. Mellom hjemmefronten og Wehrmacht., Innledning og kommentar ved Tore Pryser og Anton Fredrik Andresen. Utg. 2007. 156 sider. Illustrert. Meget pent eks. m/omslag. Kr 120,- Knut M Hansson; Kurer og fange. Krigserindringer. Forfatteren var skuespillerelev 9. april 1940. Deltok i kampene i Gausdal, ble kurer for Hjemmefronten, og skulle over til England. Slik gikk det ikke. Falstad, Møllergata 19, Grini, Sachsenhausen og Neuengamme. Utg 1992. 233 sider. Meget pent eks m/omslag. Kr 50,- NORGE I KRIG (8 bind utg 1984 - 87) 4) Holdningskamp, 256, kr 90,- 5) Hverdagsliv, 285 sider, kr 90,- 6) Hjemmefront, 280 sider, kr 90,- 8) Frigjøring, 296 sider, kr 90,- Kommunistene under krigen (og etterpå) Asbjørn Sunde; Menn i mørket. Utg 1947, men dette er pocketutgave fra 2010. Om Osvald-gruppas aksjoner, bl likvidasjoner, sabotasje og direkte trefninger med tyskerne under krigen. Forbindelser til kommunistene i Norge (Furubotn) og i utlandet via sovjet-ambassaden i Stockholm. Utrolig spennende og dramatisk. 247 sider. Bilder og kart. Fyldig forord ved Lars Borgersrud. Bilag med oversikt over gruppas aksjoner og oppgave over navn tilhørende de dekknavn som Sunde brukte i 1947. Helt ny bok ! Kr 50,- HANS KR. ERIKSEN, Partisaner i Finnmark. Den ukjente krigen. Utgitt i 1969. 140 sider. Kart. Bilder. Meget pent eks. Kr 90,- Birger Bakken, Reidar T. Larsen, Arne Jørgensen og Åge Fjeld ; DØD OVER DE TYSKE OKKUPANTER. De norske kommunistenes motstandskamp 1940-1945. Utg. 1998. Bilder. 251 sider. Som ny. Kr 150,- LEIF VETLESEN: Oktobereksplosjonen i NKP. Årsaker og omstendigheter i forbindelse med sprengningen av Norges Kommunistiske Parti i oktober 1949. (en god del med referanse tilbake til krigstiden) Utg. 1980. 126 sider. Illustrert. Meget pent eks. m/omslag. Kr 70,- XU - ETTERRETNINGSTJENESTE - FLYKTNINGETRAFIKK SVEIN SÆTER; Spion i Hitlers rike. Om den norske ingeniørstudenten Sverre Bergh som var en av de viktigste allierte spionene i Tyskland under andre verdenskrig. Han utførte oppdrag for norske XU (FO II) og SIS, bl a med tidlige rapporter om rakettprogrammet (V1 og V) og atomforskningen. Dette var ganske ukjent til omtrent 50 år etter krigen. Utg 2006. 192 sider. Bilder. Meget pent eks. Kr 70,- ASBJØRN ØKSENDAL: Sluttspill i Rinnans bandekloster. Gestapo i Trondheim på jakt etter mennene bak XU-senderen Aries og Leporis under krigens siste dager. Utg. 1972. 3.oppl. 194 sider. bilder. Kart. Hilsen fra forfatteren på fribladet. Meget pent eks. Kr 90,- W Munther Rolfsen; Usynlige veier. Blad av Edderkoppens og flyktningeksportens saga. Meget spennende bok om Hjemmefrontens flyktningapparat. Rolfsen var her en av lederne. NB: Dette er en meget spennende bok - virkeligheten kan overgå fantasien ! Utg 1946. 306 sider. Oversikt over dekknavn på div aktører i milorg. Meget pent eks. Kr 50,-. HANSSON, PER; Det største spillet. Den sannferdige beretning om nordmannen som ble nazileder og Gestapos fortrolige - etter ordre fra London. Fra Vest-Agder - Gunvald Tomstad. Utg. 1965. 235 sider. Bilder. Meget pent eks. m/omslag. Kr 40,- Per Hansson: - Og tok de enn vårt liv. Sagaen om Morset-familien (motstandsfolk som ble tatt av Rinnan-banden). Utg 1963, men dette er bokklubbutgaven fra 1979. Bilder, 184 sider. Kart. Meget pent eks. m/omslag. Kr 40,-. Kristian Ottosen; Theta Theta. Et blad fra motstandskampens historie 1940-1945. Dette er historien om en av de mange radiostasjonene på norsk jord som drev med etterretning for Secret Intelligence Service (SIS). Stasjonen på Bryggen i Bergen ga viktige opplysninger om bl a slagskipet Tirpitz bevegelser på kysten. I 1942 ble stasjonen avslørt av Gestapo, og forfatteren endte deretter opp som NN-fange i Tyskland. Utg 1983. Mange bilder. Bilag med bl a kodesystemet som ble brukt. 216 sider. Meget pent eksemplar m/omslag. kr 70,- RØRHOLT, BJØRN A: Amatørspionen "Lerken". Radioagent i Norge for Secret Service. Utg 1985. 247 sider. Bilder og personregister. Meget pent eksemplar m/omslag. Kr 90,- RAGNAR ULSTEIN: Englandsfarten. I. Alarm i Ålesund. Utg 1965. 328 sider. Bilder og kart. Båtliste med oversikt over deltakere, navneregister, båtkalender og båtregister. Hilsen på friblad, ellers meget pent eksemplar. Kr 120,- RAGNAR ULSTEIN: Englandsfarten. II. Søkelys mot Bergen. Utg 1967. 406 sider. Bilder og kart. Båtliste med oversikt over deltakere, navneregister, båtkalender og båtregisterMeget pent eksemplar. Kr 150,- RAGNAR ULSTEIN: Svensketrafikken II. Flyktningar til Sverige 1943-45. Utg 1975. 341 sider. Med namneregister. Bilder. Meget pent eks. m/omslag. Kr 120,-. KRIGEN I NORD-NORGE ALF R JACOBSEN: Nikkel, jern og blod. Krigen i nord 1939-1945. Utg 2006. 282 sider. Bilder, litteratur og personregister. Meget pent eks m/omslag (ny bok). Kr 120,-. Kjell Fjørtoft; Dramaet på Arnøy. Utg 1981. Bilder og kart. 148 sider. Meget pent eks. Kr 70,- WESTRHEIM, HARRY; Landet de brente. Tvangsevakueringen av Finnmark og Nord-Troms høsten 1944. Utg. 1978. 230 sider. Bilder. Meget pent eks. Kr 90,-. HANS KR. ERIKSEN, Partisaner i Finnmark. Den ukjente krigen. Utgitt i 1969. 140 sider. Kart. Bilder. Meget pent eks. Kr 90,- Generalmajor A. D. DAHL; Nord-Norges forsvar fra vikingtiden til i dag. Utgitt i anledning av 6. divisjons 50-års jubileum i 1948 på F. Bruns Bokhandels Forlag, Trondheim. En del stoff frakampene i 1940 og gjenerobringen i 1944-45. 156 sider. Bilder. Meget pent eks. Kr 90,-. LAILA og THOR THORSEN: Over russegrensa. Ytterbergfolket og krigen. Utg 1982. Roman om nordmenn som dro til Murmansk-området og ble partisaner i Norge under krigen. 195 sider. Meget pent eks. m/omslag- kr 120,- LAILA og THOR THORSEN: Istid. Ytterbergfolket etter krigen. Roman om hva som hendte partisanene etter krigen. 208 sider. Meget pent eks. m/omslag- kr 120,- (Kr 200 for begge to - bøkene er frittstående handlinger) DIVERSE Richard Wiggan; Opr Freshman. Aksjonen mot tungtvannsanlegget på Rjukan i 1942. Utg 1986. Dette er boken om den første commando-aksjonen mot tungtvannsproduksjonen på Rjukan utført med glidefly. Aksjonen mislyktes, og mange omkom. En del overlevende etter havari i Rogaland ble tatt av tyskerne og drept (Fuhrer-befehl). Mange bilder. 222 sider. Meget pent eksemplar. Kr 50,- RAGNAR ULSTEIN: Småsamfunn i storkrig. Historia om Giske 1940-1945. Utg. 1980. 323 sider . Mange bilder. Meget pent eks. m/omslag. Kr 120,- DAG CHRISTENSEN: Med livet som innsats. 21 nordmenns dramatiske skjebner under krigen. (om bl a Gunnar Sønsteby (SOE), Anne-Sofie Strømnæs (XU), Hugo Munthe Kaas (SIS) m fl). Utg. 1995. Bilder. 255 sider. Som ny m/omslag. Kr 70,- KONRAD BIRKHAUG; Telavåg. Fiskeværet som tyskerne slettet ut i 1942. Utg 1946. 296 sider. Mange bilder. Kart. Meget pent eksemplar. Kr 90,-. GUNNAR STRANDENES: Dødsdømt av Riksretten i Berlin. I Alværsakens skjulte spor. Faksimiler - hele dommen mot gruppen er gjengitt i boka. Utg. 1995 (Alma Mater). 633 sider. Bilder. Personregister. Et par små flekker, ellers meget pent eksemplar m/omslag. Kr 180,- GUNNAR HELLESEN: Benådet. En beretning fra en av Norges første motstandsgrupper 1940, omdødsdom og tysk fangenskap.. Utg. 1986. 181 sider. Illustrert. Som ny m/omslag. Kr 50,- ARNFINN HAGA: Da Stein-organisasjonen ble sprengt. Utg. 1987. 175 sider. Meget pent eks (u/omslag). Kr 90,- ALF NIELSEN: Jeg var Rinnans fange - mitt møte med Gestapos torturister. Utg. 2007. 144 sider. Bilder. Meget pent eks. m/omslag. (som ny). Kr 90,- Per Hansson; Hvem var Henry Rinnan? Utg 1972. Bilder. 211 sider. Meget pent eks. Kr 40,- ODDVAR MUNKSGAARD: "Gestapo-kameraten". Boken om Sven Dysthes dobbeltspill. Han ble etter krigen siktet for landssvik, men saken ble henlagt etter bevisets stilling i 1948. Utg. 1973. Bilder. 197 sider. Meget pent eks. Kr 50,-. JOHAN CHRISTIAN FRØSTRUP og NILS PETTER VIGERSTØL; Forollhogna. Natur - kultur - historie. Litt fra krigen. Praktbok utg. 2006. 320 sider. Rikt illustrert. Hilsen på friblad, ellers som ny m/omslag. Kr 180,- Konsentrasjonsleirene: THOMAS CHR.: WYLLER; W/25X Motstandskampen på Grini. Utg. 2002. 158 sider. Bilder. Hilsen fra forfatteren på fribladet. Meget pent eks. Kr 150,- Trygve Bratteli; Fange i natt og tåke. Fra Sachsenhausen og flere andre tyske konsentrasjonsleire. Utg 1980. Bilder og kart. 231 sider. Meget pent eks. Gratis ved kjøp av flere bøker. KARL J. FORTHUN; Møte med helvete. Fire år i tyske konsentrasjonsleire. Utg. 1985. 160 sider. Meget pent eks. m/omslag. Kr 70,- MICHAEL SARS og KNUT ERIK TRANØY: Tysklandsstudentene. Om arrestasjonen av studentene ved Universitetet i Oslo og senere fangenskap med forsøk på nazi-indoktrinering i Tyskland. Utg. 1946. 219 sider. Kart på innsiden av permen med reise-/marsjruter i Tyskland. Meget pent eks. Kr 90,-. Knut M Hansson; Kurer og fange. Krigserindringer. Forfatteren var skuespillerelev 9. april 1940. Deltok i kampene i Gausdal, ble kurer for Hjemmefronten, og skulle over til England. Slik gikk det ikke. Falstad, Møllergata 19, Grini, Sachsenhausen og Neuengamme. Utg 1992. 233 sider. Meget pent eks m/omslag. Kr 50,- JOACHIM GRØGAARD; Tre år under Kunze. Fra Grini under krigen. Utg i 1945. Med mange tegninger av forfatteren. 306 sider. Meget pent eksemplar. Kr 120,-. ALF NIELSEN: Jeg var Rinnans fange - mitt møte med Gestapos torturister. Utg. 2007. 144 sider. Bilder. Meget pent eks. m/omslag. (som ny). Kr 90,- Anne Franks Dagbok. Utg på norsk rett etter krigen. Forord v/Inger Hagerup. 245 sider. Meget pent eks. Kr 60,-. Petter Moens dagbok. Utg på Bokklubben i 1988. 183 sider, meget pent eks m/omslag. kr 60,- Jahn Otto Johansen; Det hendte også her, Om jødeforfølgelse i Norge. Utg 1984. 165 sider. Meget pent eks m/omslag. kr 20,- Knut Evensen; RANDUSKJA. Norsk kvinne (fra Tønsberg) 8 år i sovjetiske arbeidsleire fra 1945. Utg 1972, bilder, 172 sider. Meget pent eksemplar. Kr 50,- Karin Berg; Broderiet i kongens jakke. Utg. 2010. 111 sider. Bilder. Som ny m/omslag. Kr 90,- (ny pris kr 349,-) Omtale: Det finnes et broderi i kongens jakke. Et broderi med kongekrone, kong Haakons monogram, V-tegnet, et norsk flagg vaiende fra en rosa flaggstang. Og under: Grini nov. 1942. Hva gjorde det i kongens jakke? Hvem har brodert det, hvem har smuglet det ut fra Grini og hvem har sydd det inn i jakken? Kongens skijakke i pels er et klenodium i seg selv. Men på innsiden avsløres en historie om motstandskjemperen Sylvia Salvesen, hennes nære vennskapsbånd med dronning Maud og en nasjon i krig. Ved å nøste i trådene som er brodert inn i kongens jakke, finner vi bilder fra Sylvia og dronning Mauds rideturer, bordkort fra festmiddager og dronningens egne julelapper som aldri før har vært utenfor familien Salvesens private album. I denne rikt illustrerte boken får vi se noen små, men ikke ubetydelige, skjulte skatter fra vår egen historie. PS: Omtalen av boken førte til at jakken ble stjålet fra Skimuseet, men kom til rette etter en tid. Utefronten - i alliert tjeneste: Jo Benkow; Olav - menneske og monark. En del stoff fra krigstiden. Utg 1991. 328 sider. Bilder. Meget pent eks. m/omslag Kr 40,- Anders Chr. Gogstad; Slange og sverd. Hjemmefront og utefront. Leger og helsetjeneste 1940 - 1945. Utg. 1995. Bilder. Noter. Kilder. Litteratur. Personregister. Meget pent eks. m/omslag. Kr 250,- HARRY SÖDERMAN; Polititroppene i Sverige. Skandinavisk mellomspill. Av mannen som 7. mai 1945 åpnet Grini og Nr. 19. Bilder og kart. Utg 1946. 241 sider. Meget pent eksemplar. Kr 120,- ANDERS JOHANSSON; Den glemte armé. I skyggen av hjemmefronten. Norge-Sverige under andre verdenskrig (om oppbyggingen av polititroppene med mer). Utgitt på norsk i 2007. 585 sider. Bilder, kilder, personregister, stedsregister. Meget pent eks. m/omslag. Kr 150,-. HARALD SANDVIK: Krigsår. Med Kompani Linge i trening og kamp. Sandvik var bl a sjef for Kp Linge i Skottland og milorgleder (leder for Operasjon Varg) i Fyresdalsheiene på slutten av krigen. Utg. 1979. 176 sider. Illustrert. Meget pent eks m/omslag. Kr 150,- SVEIN SÆTER; Spion i Hitlers rike. Om den norske ingeniørstudenten Sverre Bergh som var en av de viktigste allierte spionene i Tyskland under andre verdenskrig. Han utførte oppdrag for norske XU (FO II) og SIS, bl a med tidlige rapporter om rakettprogrammet (V1 og V) og atomforskningen. Dette var ganske ukjent til omtrent 50 år etter krigen. Utg 2006. 192 sider. Bilder. Meget pent eks. Kr 70,-. Richard Wiggan; Opr Freshman. Aksjonen mot tungtvannsanlegget på Rjukan i 1942. Utg 1986. Dette er boken om den første commando-aksjonen mot tungtvannsproduksjonen på Rjukan utført med glidefly. Aksjonen mislyktes, og mange omkom. En del overlevende etter havari i Rogaland ble tatt av tyskerne og drept (Fuhrer-befehl). Mange bilder. 222 sider. Meget pent eksemplar. Kr 50,-. Ion Drew, Helge Sognli m fl; Silent heroes operation. Freshman and others / Tause helter. Operasjon Freshman og andre falne. Utgitt med både engelsk og norsk tekst i 2011. Rikt illustrert. 271 sider. Som ny. Kr 180,- Omtale: Boka handler om falne fra samveldelandene. Førtifem av disse ligger begravet på Eiganes kirkegård i Stavanger. I tillegg er sju flygere begravet på Helleland kirkegård og fem ingeniørsoldater på Vestre gravlund i Oslo. Disse deltok i operasjon Freshman. Den handler også om de som mistet sine kjære. Målet er å fortelle hvem disse mennene var, hvilke oppdrag de deltok i, hvordan de døde, hvordan de er blitt minnet og hedret i ettertid, og hvordan det var for familiene å leve videre med tapet av sine kjære. Boka kombinerer krigshistorie, særlig om andre verdenskrig i Norge, med det personlige perspektivet; de som mistet livet og familiene deres. Den er et produkt av forskningsprogrammet "Minnestudier" ved UiS og følger opp publiseringen av Krigsminner: Sola Krigsgraver (Dessingué, Smith-Solbakken og Wallin Weihe, 2009), en bok som på lignende måte tar utgangspunkt i krigsgravene på Sola kirkegård nær Stavanger og Dunkirk, City of Memories (Dessingué og Ryckebusch, 2011), som omhandler hvordan verdenskrigene har påvirket byen Dunkirk. JON TVEDTE: Opp med spitfire. En Spitfire ble skapt. Slaget om Storbritania. En norsk jagerflyger. Med dedikasjon til en offiserskollega med takk for ypperlig samarbeide i England og Norge. Utg. 1946. 143 sider. Bilder. Meget pent eks. kr 120,- Jørgen Juve (red); Ole Reistad. Skildret av venner. Utg 1959. Bilder 103 sider. Navn på friblad. Meget pent eks m. Kr 50,-. Per Hysing-Dahl; Vingeslag. Fra cockpiten til presidentplassen. Første del av boka (ca 185 sider) er basert på hans bok Vinger over Europa fra 1962 om hans tid som flyger i RAF med spesialoppdrag fallskjermutspring og landing på tyskokkupert område i Europa (Frankrike med mer). Han var også i tjeneste på ubåtsøk i Atlanteren. Utg. 1990 (2. oppl.) 302 sider. Bilder. Meget pent eks. Kr 90,-. Per Hysing-Dahl; Vinger over Europa. Utg. 1962. Forfatteren var flyger i RAF og deltok i special operations (fallskjermutspring og landing) på tyskokkupert område (Frankrike med mer). Han var også i tjeneste på ubåtsøk i Atlanteren. 165 sider. Bilder. Meget pent eks. Kr 90,-. Georg Werner-Hansen; På vingene for Norge. Historien om 333 (Norwegian) Squadrons kamp. Bok om 333 skvadronen under krigen. Utg 1947. 191 sider. Mange bilder. Mannskapsliste. Navnestempel og et par flekker, ellers pent brukt eksemplar. Kr 70,- JUL HAGANÆS: På vingene for friheten - Flygeren Conrad Skjoldhammer. (bl a 330 skv på Island med Northrop) Utg. på Valdres forlag 1995. Bilder. 96 sider. Meget pent eks. Kr 150,- CATO GUHNFELDT: Marius. Skiløper - Jageress - Krigsfange. Marius Eriksens historie nedskrevet og redigert av Cato Guhnfeldt. Avbildet på omslaget med Marius-genseren som hans mor hadde designet. Utg. 2002. 224 sider. Mange bilder. Som ny m/omslag. Kr 250,- HELNER GRUNDT SPANG; Den hemmelige kampen. I samarbeid med Eva Christianne Jørgensen. Helner var flyger ved 331 skv, dekorert med krigkorset med sverd. Han forteller om sine krigsopplevelser, og om problemene i livet etter krigen. Utg. 1971. 140 sider. Meget pent eks. m/omslag. Kr 90,- Toralv Øksnevad; Det lå i luften. Radiotaler fra BBC under krigen. Øksnevad holdt omkring 200 radiotaler til det norske folk, og ca 150 er med i boka. Utg 1945. 520 sider. Meget pent eks. Kr 120,- GERD SCHANCHE; Stritt folk II. Sandnesfolk i krig utenfor landets grenser 1940-1945. Utg. 1987. 245sider. Bilder. Meget pent eksemplar m/omslag. Kr 90,- PEARL HARBOUR The movie and the moment. Rikt illustrert bok om filmen om angrepet på Pearl Harbour 7. desember 1941 - hendelsene og filmen. Utg 2001. 176 sider. Rikt illustrert. Meget pent eks. m/omslag. Kr 90,- Douglas Botting; The D-day Invasion. Amerikansk bok om invasjonen 6. juni 1944. Rikt illustrert. Register. 208 sider. Meget pent eks m/omslag. Kr 70,- DUDLEY POPE; Slaget i Barentshavet. Da Tyskland tapte krigen på havet. Utg på J. W. Cappelens Forlag i 1959. Bilder. 280 sider. Meget pent eksemplar. Kr 90,-. ASBJØRN BARLAUP: Fem år for friheten. Norges kamp utenfor Norges grenser. Bok med bilder fra utefronten, ca 60 - 70 sider utgitt i 1945. Meget pent eks. Kr 50,-. Peder Kr Nilsen; S/S RAVNEFJELL Skipet som ikke ville dø. Om et skip og dets mannskap som klarte seg gjennom konvoifarten i Atlanteren under krigen. Utg 1973. Bilder. 208 sider. Meget pent eks. Kr 40,-. ARNE FEVANG PEDERSEN: Kampen på havet. En krigsseilers beretning. Utg 1980. Bilder. 169 sider. Meget pent eks. m/omslag. Kr 90,- E O Hauge/V Hartmann; Flukten fra DAKAR. Om internerte skip som klarte å bryte ut og komme i alliert tjeneste. Utg 1951. Bilder. Mannskapslister. 275 sider. Pent eks. Kr 40,-. DANNEVIG, BIRGER: Skip og menn. Den norske handelsflåtes krigsinnsats 1939-1945. Utg 1968. 333 sider. Mange bilder. Kilder og litteratur. Skipsregister. Personregister. Mindre bruksspor på perm, ellers meget pent eks. Kr 90,-. FOLKE HAUGER JOHANNESSEN, (admiral) : Gå på eller gå under. Fra tjeneste i Marinen under krigen. . 245 sider. Navn på friblad, ellers meget pent eks m/omslag. Kr 90,- Ted W Lawson; Tredve sekunder over Tokio. Om Doolittles raid over Japan 18. april 1942. Utg på norsk i 1945. 208 sider. Meget pent eks. Kr 25,- William L Lurence; Demring over nullpunktet. Historien om atombomben. Utg 1947. 269 sider. Bilder. Kr 25,- BARKER, RALPH; Blokadebryterne. Om bl a Kvarstadbåtene. Om utbruddet med norske handelsfartøyer fra Gøteborg. Utg 1977. 193 sider. Bilder. Meget pent eks. Kr 40,-. Len Deighton; Luftens helter. Roman om amerikanske flyger i England under krigen. 329 sider. Meget pent eks m/omslag. Kr 25,- JEAN CALMEL: På vingene i natten. Fra Bomber Command. Utg. 1954. 188 sider. Meget pent eks. kr 70,- G. ANDR. MELING: Mens kampen sto. Fra den norske utefront på Madagaskar krigsårene 1939-1944. Utg av Det Norske Misjonsselskaps Forlag i 1946. 240 sider. Bilder. Navn på friblad, ellers meget pent eks. Kr 120,-. Tyskland - fra den andre siden: Kjell Fjørtoft: De som tapte krigen. I boka føres frontkjempernes historie til sin slutt, fra Stalingrad til ruinene i Berlin. Vi leser om det store slaget ved Tsjerkassy i Ukraina, kampene ved Oranienburg og Narva, de bitre tilbaketogene og tragedien i Øst-Karelen. Også om serberleirene i Nord-Norge, Aulabrannen og partisanene i Finnmark. Og om tvangsevakueringen og nedbrenningen av Finnmark og Nord-Troms under tyskernes tilbaketrekking 1944-1945, den største tragedie i norsk historie. Utg 1995. 478 sider. Bilder. Meget pent eks. m/omslag. Kr 300,- GUY SAJER: Den glemte soldat. Dagbok fra østfronten 1942-1945. Om en ung tysk soldats opplevelser i bl a Divisjon Gross Deutchland. Utg. på norsk i 2008. 416 sider. Som ny m/omslag. Kr 90,-. ANONYM; Kvinne i Berlin. Dagboksnotater fra 20 april til 22 juni 1945 som beskriver hvordan den røde armes soldater behandlet kvinnene i Tyskland. Utg. 1955. 227 sider. Meget pent eks. Kr 50,-. Anthony Beevor; STALINGRAD Om kampene om Stalingrad og det tyske nederlaget som førte til en avgjørende vending i krigen. Over 100 000 tyske soldater overga seg ved Stalingrad i 1943. Den tragiske skjebnen til den tyske 6. arme (von Paulus) blir beskrevet på en meget detaljert og inngående måte som ingen andre har gjort tidligere. Utgitt i 2002. Bilder, noter og register. 448 sider. Meget pent eks. m/omslag. Kr 90,-. Per Hansson; Hvem var Henry Rinnan? Utg 1972. Bilder. 211 sider. Meget pent eks. Kr 40,- FRANK ROSSAVIK: Det niende barnet. Om den niårige jøden Edgar Brichta som vokste opp hos Nazi-ordføreren Arne Normann og overlevde krigen. Utg. 2009 på Spartacus. 183 sider. Som ny m/omslag. Kr 50,- GUSTAV SMEDAL: Patriotisme og landssvik. Tilegnet de tusener forsvarsløse. Utg. 1950. 2.oppl. 228 sider. Register. Meget pent eks. m/omslag. Kr 90,- Tore Pryser; "Varulven" og andre agenthistorier. Svik og gråsoner under 2. verdenskrig. Utg. 2011. 239 sider. Som ny m/omslag. 150,-. Omtale: Boken er en oppfølger til Svik og gråsoner som kom ut i 2010. I Varulven fortsetter Tore Pryser sitt arbeide med å kaste nytt lys over vår okkupasjonshistorie. Mye av den tradisjonelle forskningen er basert på enten-eller-tenkning, der okkupasjonsårene forstås ut fra begrepene motstand mot okkupanten og NS, eller samarbeid med tyskerne og Quisling. Som i bok nummer én undersøker Pryser krigens gråsoner for å få fram et annet bilde. Vi følger personer som hadde sentrale roller under krigen, men som fikk svært ulike skjebner. Livene deres ble formet av okkupasjonstidens hendelser. Pryser forteller om skjebnene på individnivå, og det gir et innblikk i hvilket nitid detektivarbeid som ligger bak historieskriverens metoder. Her er historier som aldri før er blitt fortalt. Rettsoppgjøret etter krigen: Thorkild Hansen: Prosessen mot (Knut) Hamsun. Utgitt 1978. 781 sider. Bilder. Kildehenvisninger. Meget pent eksemplar. Kr 50,-. Hanna Kvannmo; Dommen. Forfatteren var i tyske røde kors , og ble dømt for landssvik etter krigen. Utg 1990, 165 sider. Meget pent eks. m/omslag. Gratis ved kjøp av flere krigsbøker. Aksel Berentsen; Ola Fritzner. En Norsk kapteins kamp før og etter frigjøringen. Om Fritzners landssvikssak etter krigen hvor han ble frikjent. Utg 1949. 341 sider. Kr 50,- Annet: HANS LUIHN; Men krigen er jo slutt. Om de norske krigsinvalidene fra frihetskrigen 1940-45. Utg. 1990. 239 sider. Meget pent eks. m/omslag. Kr 50,-. BJØRN EGGE; De ga oss en dag til å bruke. Et liv for forsvar, frihet og fred. (Egge var en av deltakene med Kvarstadbåtene, ble krigsfange i Tyskland, tjenestegjorde i Forsvaret etter krigen bl a FN-tjeneste i Kongo, forsvarsattache i Moskva og sjef for Etterretningstjenesten) Utg. 1996. 195 sider. Meget pent eks. m/omslag. Kr 70,- Lotte Schønfelder; Leve tradisjonen ! Buekorpsenes dag 1970 - 2010. (Buekorpsene i Bergen) Bok med mange bilder utgitt i 2011. 139 sider. Meget pent eks. kr 90,- FRITZ M. VILMING: Fra Kampen til Vika. Utdrag fra en politimanns liv. En del om politiet under krigen. Utgitt på Faktum Forlag A/S. 1995. 232 sider. Meget pent eks. Kr 90,- REDVALD LARSSEN: Fra vekterstuen til Møllergaten 19. Erindringer fra 44 års tjeneste ved Oslo Politi. Utg. 1946. 206 sider. Bilder. Meget pent eks. kr 90,- INGEBORG FLOOD: I kro og stræde. Kulturhistoriske skisser fra gamle tingbøker. Utgitt i 1951. 231 sider. Meget pent eksemplar. Kr 90,-. ODDMUND H. HAMMERSTAD,: Oppgjør med maktspill og overgrep i de hemmelige tjenestene. Utg. 1997. 339 sider. Meget pent eks. Kr 120,- ARNE TREHOLT: Gråsoner. Selvbiografi. Om bl a kontakten med KGB, elev på Forsvarets høyskole og dom og soning for spionasje. Utg. 2004. 511 sider. Bilder. Meget pent eks. m/omslag. Kr 120,- ARNE TREHOLT: Alene. Utg. 1985. 373 sider. Bilder. Bruksspor, ellers meget pent eks. m/omslag. Kr 40,- VIKTOR GRUSJKO: Mitt liv i KGB. I samarbeid med Isak Rogde. Utg. 1995. Med omtale av bl a Arne Treholt og Wera og Einar Gerhardsen. 272 sider. Fotografier. Meget pent eks. m/omslag. Kr 50,- Kjell Fjørtoft; Spionfamilien. Om Selmer-Nilsen-saken . Utg 1986. 307 sider. Mange bilder. Navn på friblad, ellers meget pent eks. m/omslag. Kr 90,-. Einar Bakke; Askeladd i kald krig. Et streiftog i den nære historia, sammen med Arnt Olsen - fisker, kvalfanger, oppsynsmann, sjøheimevernskipper - og hemmelig agent. Om Arnt Olsen, f 1919 fra Bø i Vesterålen. Utg. 1999. Bilder. Kilder og noter. 272 sider. Meget pent eks. m/omslag. Kr 120,- BJØRNAR HALNUM: Dobbelt-agent. Vervet som agent av KGB og ble dobbelt-aget for Politiets overvåkningstjeneste. Utg. 1978. 171 sider Meget pent eks. m/omslag. Kr 70,- STIG WENNERSTRÖM: Fra begynnelse til slutt. En spions memoarer. Den svenske obersten var spion for Sovjet i mange år fra 1940-tallet og fram til 1960-tallet. Utg. 1972. 253 sider. Smårift i omslag, ellers meget pent eks. Kr 50,- Jon Rognlien og Nikolai Brandal; Den store ml-boka. Norsk maoisme sett nedenfra. Utg. 2009 på Kagge forlag. 304 sider. Rikt illustrert. Meget pent eks. m/omslag. Kr 180,- Omtale: Denne boken tar for seg ml-rørsla - den maoistiske bevegelsen som gjorde seg gjeldende og omfattet mer enn ti tusen nordmenn på 1970- og 80-tallet, organisert i SUF(m-l), AKP(m-l), NKS, Rød Ungdom osv. Boken inneholder oversikter over sentralkomiteer og hemmelige utvalg, historier om sjølproletarisering, voldelige aksjoner, urent renkespill og autoritære disiplineringsmetoder, men også historier om dristige visjoner, ungdommelig overmot og store bragder. Boken er basert på over 160 intervjuer og gransking av omfattende dokumentasjon. LIS MELLEMGAARD: Pige i modstandskampen. Glimt fra min glemmebog. Om krigen i Danmark. Utg. 1998 av Museum Tusulanums Forlag. 108 sider. Meget pent eks. Kr 60,- NICOLAI MOLTKE-LETH: Jo, du kan. Forfatteren (f. 1970) forteller sin livs historie med vekt på tiden som elitesoldat i Jægerkorpset i perioden 1992-1995 (Danmark). Dansk tekst. Utg. 2006 258 sider. Paperback Meget pent eks. Gratis ved kjøp av flere krigsbøker. ØIVIND STENERSEN, IVAR LINDBÆK og ASLE SVEEN; Nobels fredspris. Hundre år for fred. Prisvinnere 1901-2000. Utg. 2001. 303 sider. Rikt illustrert. Som ny m/omslag. Kr 90,- PER OLE JOHANSEN: Menstadkonflikten 1931. Historien om Menstadslaget. Om bl a bruk av norske soldater mot arbeiderne, beordret av forsvarsminister Quisling. Utg 1977. 382 sider. Bilder. Meget pent eks m/omslag. Kr 90,-. FREDERICK TAYLOR; Berlinmuren. 13. august 1961 - 9. november 1989. Utg på norsk i 2008. 580 sider. Bilder, kilder og register. Meget pent eks. (u/omslag) Kr 90,-. Fredrik Skagen; Purpurhjertene. Rapporter fra en Vietnam-soldat. Meget realistisk beretning fra Vietnamkrigen. Skrevet som dokumentarbok, men det viste seg at Skagens kilde ikke var helt ekte. Likevel er boka meget god, og den fikk også førsteprisen i Cappelens dokumentarbok-konkurranse. Utg 1987. 269 sider. Meget pent eks. m/omslag. Kr 50,- Odd Karsten Tveit. Nederlag. Om krigen i Libanon gjennom 10 år med bl a massakrene i de palestinske flyktningeleirene i 1982. Utg 1985. Bilder, 322 sider. Meget pent eks m/omslag. Kr 40,-. Karl Leine Balog; Ut på egen hånd. Om opprører i Ungarn i 1956, og om flukt som endte opp i Norge. Utg 1997. 174 sider. Meget pent eks m/omslag. Kr 40,- INGVALD GODAL: Det blåser i grenseland. Om Nordens forhold mot øst/Ryssland. En del handler om Vinterkrigen i Finland 1939-40. Utg, 1984. 313 sider. Bilder. Utgått bibliotekbok. Pent eks (antakelig ubrukt). Kr 40,- Odd Arnesen og Einar Sem-Jacobsen; Til veirs på norske vinger. Av flyvningens historie i Norge. 1. utgave utgitt på Gyldendal i 1930. Av innholdet nevnes: 1) Til værs i drageballong og drager.  På frifart i ballong.  Flyvningen begynner.  Flyvninger i Norge 1912 - 14  Om flyvningen i Norge fra 1914 2) Fra vår første flyver til nyeste landevinning i Antarktis  En del norske flyverprofiler  De som falt for flyvningens sak  Kvinner selv stod op og strede - (kvinnelige flygere)  Våre polarflyveferder i nord og syd  De første hundre norske flyvere (nr, år og certifikatnr.) En del bilder. 231 sider. Privatinnbinding i skinn. Meget pent eksemplar. Kr 450,-. BJØRNSEN, BJØRN: Under bomberegnet. Det sivile luftvern før 1945. 156 sider. Bilder. Meget pent eks m/omslag. Kr 90,- TRULS ERIK GUSTAVSEN; Bagdad slår tilbake. 338-skvadronen i kamp. En realistisk roman om bruk av norske jagerfly i operasjoner. Utgitt i 1999. Bilder. 427 sider. Paper-backutgave. Meget pent eks. Kr 30,- Knut A. Braa; Endgame. En urovekkende thriller om Forsvarets spesialkommandos ulovlige oppdrag. Roman utgitt 2010. 274 sider. Heftet. Ubrukt bok. Kr 30,- Omtale: Norge, sommeren 2003. Det er to måneder siden president Bush erklærte krigshandlingene i Irak for avsluttet. Tom Falcks barndomsvenn Sigurd Jenssens er død. Men var han narkoman, eller ble han faktisk drept? I et forsøk på å få klarhet i omstendighetene rundt dødsfallet, snubler Falck over en amerikanskledet operasjon kalt Cleansweep. Operasjonen har som mål å tilrane seg Husseins skjulte milliardformue. Dette er tredje bok om Tom Falck. Fra Spitfire til F-16. Luftforsvaret 40 år 1944 - 1984. Tom Arheim, Bjørn Hafsten, Bjørn Olsen og Sverre Thuve. Utg. 1984. 224 sider. Illustrasjoner. Meget pent eks. m/omslag. Kr 180,- HELGESEN, JAN-PETTER: Kampen om Sola. Utgitt i forbindelse med 50-års jubileet for Stavanger Lufthavn, Sola. Endel krigshistorie. Utg. 1987. 259 sider. Mange bilder. Noen få side brettet i hjørne, ellers meget pent eksemplar m/omslag. Kr 180,- Første verdenskrig og tidligere: Snorres kongesagaer (SNORRE) Oversatt av Anne Holtsmark og Didrik Arup Seip. Med tegninger av: Halfdan Egedius, Christian Krohg, Gerhard Munthe, Eilif Petersen, Erik Werenskiold, Wilhelm Wetlesen. Utg på den norske bokklubben i 1981. 733 sider. Meget pent eks. m/omslag. Kr 90,-. Kåre Holt; Sjøhelten (Peter Wessel Tordenskiold) Roman utg 1975. 192 sider. Meget pent eks. m/omslag. Kr 40.- ROY ANDERSEN,: Henrik Angell- en nordmann på tvers. Oberst Angell utmerket seg både i det sivile samfunn omkring århundreskiftet, og hadde samtidig en militær karriere som kulminerte som frivillig under 1. verdenskrig. Han endte dessverre opp som invalid etter en forfrysning under operasjoner i Russland. Ble tildelt den franske æreslegionen, og gitt sparken i det norske forsvaret. En personlighet helt utenom det vanlige. Utg. 2000. 249 sider. Illustrert. Navn på friblad, ellers meget pent eks. m/omslag. Kr 120,- SOLDATENS BOK (1911). Utg. Kristiania 1911 av Forsvarsdepartementet. Illustrert. Foldekart + vedlagt kart (Gardermoen) i lomme. Stemplet på tittelblad med 2. Feltartilleribataljon. 244 sider. Meget pent eksemplar. Kr 130,- (porto kr 20,-) JON RUSTUNG HEGLAND: Marineholmens historie. En skildring av Sjøforsvaret i Bergens Distrikt 1807-1962. Utg. av Forsvarets krigshistoriske avdeling i 1966. 291 sider. Illustrert. Privatinnbinding i blått skinn med gullstriper. Ryggen litt falmet. Meget pent eks. Kr 180,- BJØRN CHRISTOPHERSEN: Vårt forsvars historie. En oversikt frem til 1940. Utg. 1978. 146 sider. Bilder og kart. Meget pent eks. m/omslag. Kr 70,- PER NILSSON-TANNER: Karolinernes dødsmarsj. Armfeldt-toget gjennom Trøndelagen 1718-1719. Forord av Johan Falkberget. Utgitt på Det Nordenfjeldske Forlag Øksendals Bokhandel i 1968. 142 sider. Kart. Meget pent eks. Kr 90,- NEAL BASCOMB: Rødt mytteri. Elleve skjebnedøgn på slagskipet "Potemkin". Om mytteriet på den russiske Svartehavsflåtens nyeste slagskip i juni 1905. Utg. på norsk i 2008. 448 sider. Bilder. Register. Meget pent eks. m/omslag. Kr 90,- Michael Duffy (ed.); Parameters of British Naval Power 1650 - 1850. Utg. 1992. 144 sider. Heftet. Meget pent eks. Kr 50,- Comodore P J Melsom, CBE Royal Navy; White Ensign - Red Dragon. The History of the Royal Navy in Hong Kong 1841 - 1997. Hilsen på friblad. Signert av forfatteren på tittelbladet. 158 sider + bilag. Rikt illustrert. Kart. Meget pent eks m/omslag. Kr 50,-. KNUT MYKLAND M.FL: Norges grunnlov i 175 år - utgitt i samarbeid med Stortinget i 1989. 127 sider. Bilder. Meget pent eks. kr 50,-. FINN JOR (red); 17. mai. Om nasjonaldagen og dens historie. Utg. på Cappelen i 1980. 207 sider. Rikt illustert. Som ny m/omslag. Kr 120,- CARL HERLITZ; Svenska arméns regementen. Regementstraditioner. Utg. av Militärhistoriska förlaget, Kristianstad 1967. 263 sider. Rikt illustrert + 22 planjer med Uniformer och fättecken (12 i farger). Et takkekort fra Kungl. Militærhogskolan i konvolutt medfølger. Meget pent eks. kr 150,- William Hillcourt; Baden-Powell. Mannen med de to liv. Om offiseren med tjeneste i bl a Boerkrigen og som senere ble Speiderbevegelsens far. Utg. på norsk i 1966. 299 sider. Fotografier og tegninger. Meget pent eks. m/omslag. Kr 90,- J. RAVN-JONSEN; Danske frivillige i verdenskrigen. Soldaterbreve fra fronterne. (1. verdenskrig). Gir et godt bilde av hvordan krigen artet seg på flere fronter og på begge sider. Dansk. Utgitt på E. Jespersens Forlag 1917. 318. sider. Meget pent eks. Kr 50,- Det store opgør. Verdenskrigen 1914-18. Dansk bok i stort format utg. 1967. 143sider. Rikt illustrert. Meget pent eks. kr 50,- GUDMUND SCHNITLER,: Verdenskrigen 1914 - 1918. Ny utgave ved Kaptein Schnitler. Utg. 1936. 326 sider. Kartskisser og kartbilag. Omtrent som ny. Kr 90,- OBERST GUDMUND SCHNITLER: Verdenskrigen 1914-1918. Utg. Kristiania. 1924. 347 sider. Bruksspor på perm, ellers pent eksemplar. Kr 50,- HARRISON E. SALISBURY: Den russiske revolusjon 1900-1930. Utg. 1979. 285 sider. Gjennomillustrert. Smårift i omslag, ellers meget pent eks. Kr 90,- F. Norton Boothe; Great Generals of The American CIVIL WAR an their Battles. Bok i stort format rikt illustrert med omtale av 10 sentrale generaler og de slag som kanskje gjorde de kjent. Utg. 1986. 192 sider. Meget pent eks. m/omslag. Kr 120,- SEPPO ZETTERBERG: Fem skott i senaten. Eugen Schaumans liv och dåd. Om mordet på den russiske generalguvernør i Finland i 1904. Schuman ble senere nasjonalhelt og symbol på den antirussiske holdningen i Finland fram mot løsrivelsen i 1917. Utg. 1987. Svensk tekst. 357 sider. Mange bilder. Meget pent eks. m/omslag. Kr 50,- Heinz Nägele/Dick Schaap; Geen oorlog - geen munitie. De geschiedenis van 300 jaar militaire produktie. Ammunisjonsfabrikasjon med mer. Nederlandsk tekst. Utg 1979. Bilder og tegninger, 112 sider. Bilder. Meget pent eks. Gratis ved kjøp av flere bøker. ØRNULF NÅVIK. Vernepliktens historie 950-1996. 1. utg. 1996. Rikt illustrert. 334 sider. To plansjer i farger 18,5 x 24 cm (Andreas Hauge), Leidang ca 1200 og Marineoffiser 1716 medfølger. Meget pent eks. Kr 250,- ROBIN MAY: Sagaen om det ville vesten. Bok i stort format med mange bilder utgitt på norsk i 1978. 156 sider. Meget pent eks. Kr 50,-. Forsvarets rolle i Norges historie. Utg. av Forsvarets krigshistoriske avdeling i 1965. 71 sider. Kart. Meget pent eks. kr 40,- Romaner og dikt: Gunnar Reiss-Andersen; Dikt fra krigstiden. 130 sider. Navn på friblad, eller meget pent eks. Gratis ved kjøp av andre bøker. ARNULF ØVERLAND: Vi overlever alt! Dikt fra krigsårene. Utg 1945. 136 sider. Meget pent eks. Kr 25,-. Aase Danner; Regimentets datter. Utg 1947 på Nasjonalforlagets Pikebøker. Navn på friblad, ellers meget pent eks. Gratis ved kjøp av andre bøker. Hans Luihn; En soldat går over grensen (til Sverige). Meget pent eks. kr 50,- RAGNAR ULSTEIN: Harpegjengen. (Roman med tema fra livet i Kompani Linge hvor forfatteren selv har tjenestegjort.) Utgitt på Det Norske Samlaget i 1961. 179 sider. Meget pent eks. m/omslag. Kr 70,-. Dag Skogheim; November -44. (Roman med tema fra livet i en by på kysten nordpå med tyske soldater og norske motstandsmenn). Utg 164 sider. Hilsen på friblad, ellers meget pent eks. Gratis ved kjøp av andre bøker. SIGURD EVENSMO: Oppbrudd etter midnatt. Roman utgitt 1946. 278 sider. Pent eks. Gratis ved kjøp av flere bøker. Forsvaret og politi generelt: Odd Lindback-Larsen; Seksti kampår. Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforening 1909 - 1969. Kr 40,- VÆRNØ, GRETHE OG ELISABETH SVERI: Kvinnenes forsvarshistorie. Utg Oslo 1990. (Kvinners frivillige Beredskap). Om kvinner i militære enheter i historisk tid, under 1. og 2. verdenskrig og i det norske Forsvaret etter krigen fram til vår tid. Bok i stort format med mange bilder/illustrasjoner, noter og litteraturliste. 297 sider. Hilsen fra Sveri og Værnø på fribladet. Meget pent eksemplar. Kr 120,- A. J. T. PETERSSON; H. M. Kongens garde gjennom 100 år. Utgitt i 1957. 317 sider. Mange bilder. Uniformsreglement 1860. Litteratur. Navnestempel på tittelblad (Kp sjef) + navnetrekke fra et 30-talls personer (en tropp ?) på innsiden av permen og på fribladet. Ellers meget pent brukt eksemplar. Kr 120,- PER EGIL HEGGE: God vakt skal være. H. M. Kongens Garde i felt og parade. Utg. 2008. 228 sider. Rikt illustrert. Oversikt over gardesjefer. Personregister. Som ny m/omslag. Kr 150,- Har også et stort bilde av 1. Gardekompani 2-1-1948 - 2-1-1949. Innrammet i glass og ramme. Kr 250,- OLAV RISTE og ARNFINN MOLAND: "Strengt hemmelig" Norsk etterretningstjeneste 1945 - 1970. Utgitt 1997. Bilder. 412 sider. Meget pent eks. Kr 120,- PER OLE JOHANSEN: "Samfunnets pansrede neve". Statspoliti og overvåking 1918-1941. Utg. 1989. 250 sider. Meget pent eks. m/omslag. Kr 120,- THORLEIF KARLSEN. Lang dag i politiet. Mye forskjellig, bl a tjeneste i Statspoliiet under Randsfjordkonflikten og Trysilkonflikten førkrigen. En del om Altmark-saken og fra krigstiden i Stavanger. Etter krigen kjent som leder for trafikkavdelingen ved Oslo politikammer og fra radioprogrammet Trafikk og musikk. Utgitt i 1979. 218 sider. Bilder. Som ny m/omslag. Kr 120,-. JØRN-KR JØRGENSEN: Politiliv. Politihistoriske riss og skisser gjennom 260 år. Utgitt av Nordisk Kriminalkrønike i 2004. 255 sider. Illustrert. Som ny m/omslag. Kr 120,- Hans J. Østvold (red); Befalsskolen for Ingeniørvåpnet 1886 - 1986. Utgitt 1986. bilder og historiske oversikter. Elev/kull-lister fra 1946, med bilder. 257 sider. Meget pent eks. kr 90,-. RUTH ANDRESEN: Fra norsk sanitets historie - Sjefssøster forteller om kvinners innsats i militær sykepleie. 142 sider. Med dedikasjon på friblad. En del pennerettelser i teksten (utført av Ole J. Malm). Smårift i omslaget, ellers meget pent eks. Kr 50,-. ARNE HAUGAN: Minner og tanker. En særpreget memoarbok fra en offiser med meningers mot og engasjement i forsvarsdebatten ?. Utg. 1983. 296 sider. Illustrert. Som ny m/omslag. Kr 90,- Pål Espen M. Kilstad, Vernepliktshandboka. Humoristiske bomskot frå Forsvaret. Utg 1999. 124. Tegninger. Som ny. Kr 50,-. PETTER THOMASSEN: Hold kjeft, rekrutt. Om rekruttenes første møtet med det militære. Utg 1987. 152 sider. Meget pent eks m/omslag. Kr 50,- Sverre Diesen; Fornyelse eller forvitring. Forsvaret mot 2020. Utg. 2011. 254 sider. Som ny m/omslag. Kr 120,- Omtale: Tyve år etter den kalde krigens slutt er det norske forsvaret ennå ikke omstilt til vår tids sikkerhetspolitiske situasjon. Den rivende teknologiske utviklingen og økende kostnader fører til at det blir stadig vanskeligere for et lite land å opprettholde et moderne forsvar. Det er ikke lenger antall menn under våpen som er avgjørende, men hva slags våpen de har og hvordan disse soldatene er organisert og trent. Skal Norge fortsatt ha allmenn verneplikt? Bør man avvikle missiltorpedobåtene og andre våpensystemer? Forfatter Sverre Diesen er general og var Norges forsvarssjef fra 2005 til 2009. Han etterlyser en offentlig debatt om tema og kritiserer politikerne for stadig å vedta et større forsvar enn det de finansierer. Hva er egentlig Forsvarets fremtid? Hefte med bilder av Kong Haakons og Kong Olav uniformer og ordner gitt til Forsvarsmuseet i 1991. Utg. av Forsvarsmuseet i 1992. 32 sider. Meget pent eks. Kr 50,- Div. våpen: HENRIK SÆHLE: Moderne jaktvåpen. Om våpen og ammunisjon. Utg. 2002. 187 sider. Fotografier. Meget pent eks. m/omslag. Kr 120,- JEGERGUIDEN 2003/2004. Norges mest omfattende guide for jegere, skyttere, fiskere og friluftsfolk. Utg. 2003. 259 sider. Rikt illustrert. Meget pent eks. m/omslag. Kr 90,- LASSE JOHNSEN: Å skyte med hagle - helt enkelt -. Utg. 1997 på Se og Hør forlaget AS. 128 sider. Meget rikt illustrert. Hilsen på friblad, ellers meget pent eks. m/omslag. Kr 90,- P.O. ÖSTERGREN; Jaktskyting. Utg. på norsk av Bokklubben Villmarksliv i 1993. Stort format. 180 sider. Rikt illustrert. Meget pent eks. m/omslag. Kr 120,- Harry Rinker Jr and Robert Heistand, World War II Collectibles. The Collector`s guide to Selecting and Conserving Wartime Memorabilia. Bok i stort format utgitt i 1993. Engelsk tekst. 90 sider. Rikt illustrert. Meget pent eks. m/omslag. Kr 90,-

Plassering: 0665 Oslo

Pris: Pris ikke oppgitt

Opprettet på: 10:50 PM Opprettet av: Kristoffer
Rediger Beskrivelse | Behandle bilder | Administrere kategorier
Reply to ad
Popular Ads