Tilbake til annonser
Torget
Skolebøker Selges Fra Studiene Sosiologi Og Sosialt Arbeid
Related Ads

Skolebøker Selges Fra Studiene Sosiologi Og Sosialt Arbeid

Sosiologi: (alle bøker selges til halv pris av ordinærpris) - Det norske samfunn 6.

utgave - Ivar Frønes og Lise Kjølsrud - Mennesker og samfunn 6.

utgave - Per Morten Sciefloe - Hva er feminisme - Chatrine Holst - Exphil 1 Filosofi og vitenskapshistorie 5.

utgave - Exphil 2 Tekster i etikk 5.

utgave - Exfac Introduksjon til samfunnsvitenskapene - Balsvik og Sollie (red).

- Systematikk og innlevelse - Tove Thagaard - Deltagende observasjon - Katrine Fangen - Samfunnsvitenskapenes oppgaver, arbeidsmåter og grunnlagsprob.

Kalleberg m.fler.

Sosialt arbeid: (alle bøkene selges til 100 kr per stykk) - Grunnbok i helse- og sosialpolitikk av Knut Halvorsen, 3.

utgave - Politikk og demokrati av Gro Sandkjær Hanssen, Marit Kristine Helgesen og Signy Irene Vabo, 2.

utgave - Psykologi for høgskolen av Tore Bjerke og Sven Svebak - Velferdsstatens økonomi av Peder Martin Lysestøl og Eilef A.

Meland - Mellom mennesker og samfunn av Elisabeth Brodtkorb og Marianne Rugkåsa, 2.

utgave.

- Moderne sosiologisk teori av Gunnar C.

Aakvaag.

- Resiliens (risiko og sunn utvikling) av Anne Inger Helmen Borge.

- Vanen, viljen og valget av Hallgeir Brumoen.

- Dokument i klientarbeid av Gurid Aga Askeland og Olav Molven, 6.

utgave.

- Oppfølgings- og tiltaksarbeid i NAV av Kirsten Rytter

Opprettet på: 09:20 AM Opprettet av: Nina Kathrine
Rediger Beskrivelse | Behandle bilder | Administrere kategorier
Reply to ad
Popular Ads